De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tools voor inbedding van zelfzorg in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tools voor inbedding van zelfzorg in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Tools voor inbedding van zelfzorg in de praktijk
4 december 2014

2 Samenhang pijlers: kern van succes is
co-productie en whole system change! Zoals voor het bouwen van een huis alle elementen nodig zijn om het stabiel te krijgen zo is ook implementatie van ondersteunde zelfzorg zaak van gecoördineerd uitvoeren van meerdere pijlers: whole system change Productieve intercaties en ondersteunde zelfzorg passen bij het zelfmanagementvermorgen van de patient (SDM, IZP, centrale zorgverlener, toegang zelfzorg platform. Inbedding in reguliere zorg- en inkoopprocessen Bron: NHS, House of Care en Vilans, Whitepaper persoonsgerichte zorg

3 Inhoud workshop – 2 delen
Deel 1 (45 minuten) Inleiding optimalisatie zorgpad min Voorbeelden van aanpak in de praktijk   30 min Zorggroep Medrie (Zwolle) De Ondernemende Huisarts (Eindhoven) Te onderscheiden generieke stappen 5 min

4 Inhoud workshop – 2 delen
Deel 2 (45 minuten) Aan de slag met casus Signaleren knelpunten & benodigde tools Terugkoppeling & feedback min 30 min

5 Workshop deel 1

6 Inleiding Belang structurele inbedding van zelfzorg(toepassingen)
Niet ‘on top-off ‘ maar substitutie Uitgangspunten Arbeidslastverlaging betrokken zorgverleners Vergroten van de regierol van de patiënt Samen met de zorgvrager- en verlener bepalen op welke onderdelen in het zorgproces de patiënt meer zelfregie kan pakken Samen met zorgverleners bepalen welke elementen in het zorgproces vereenvoudigd kunnen worden (minder arbeidsintensief) en/of vervallen

7 Ingeborg Weuring, programmamanager ketenzorg
Ervaringen uit Zwolle Ingeborg Weuring, programmamanager ketenzorg

8 Even voorstellen Zorggroep Zwolle, Medrie 150 huisartsen
100 praktijkondersteuners 1 ziekenhuis, Isala klinieken

9 Ketenzorg als trein

10 Zorgpadontwikkeling in de keten
Aanleiding: Stijging van het aantal patiënten Zorgkosten rijzen de pan uit Patiënten meer inspraak

11 Zorgpadontwikkeling in de keten
Aanleiding: Stijging van het aantal patiënten Zorgkosten rijzen de pan uit Patiënten meer inspraak Keten stroomlijnen! Wat is je eindbestemming?

12 Zorgpadontwikkeling in de COPD-keten

13 Zorgpadontwikkeling in de DM-keten

14 Zorgpadontwikkeling in de keten
Samenwerking verbetert door samen einddoel en knelpunten te bespreken: meer respect voor elkaars werk en vertrouwen. Resultaat van ieders bijdrage wordt helder. Inzicht ontstaat in efficiency en verbeterpotentieel in de keten.

15 Zorgpadontwikkeling in de keten: DESTINE
DESTINE: onderzoek naar effect van PRISMA en e-Vita Koppeling van nieuwe interventies aan zorgpad: Op welke momenten zet je PRISMA en e-Vita in? Wat betekent dat voor de volgende schakels?

16 Zorgpadontwikkeling in de DM-keten

17 Een hele snelle trein met veel comfort!

18 Praktijkervaring DOH Nathalie Eikelenboom

19 Zorggroep DOH 17 praktijken, 75 huisartsen Regio Eindhoven
Zorgprogramma’s DM, CVRM, astma/COPD, GGZ, Ouderenzorg Zelfmanagementbeleid sinds 2011

20 Mijn Gezondheidsplatform
Patiëntenportaal Thuismetingen invoeren, labuitslagen inzien Doelen stellen, uitwisselen individueel zorgplan Digitale coaches, informatie

21 Implementatie Ondersteund door Vilans Heldere stappen in 10 maanden
Bottom-up: waar lopen gebruikers tegenaan, wat hebben zij nodig? Gezamenlijke doelstelling POH en HA betrokken Interviews patiënten

22 Stappen 21 mei mei-juni 2 juli Juli/sep 25 feb 17 dec 1 nov Ontdekken
Exploreren Concepten Ontwerpen Implementeren Interviews met POHs en patiënten: inzichten in ervaringen, motivaties, behoeftes, barrières, mogelijke oplossingen. 21 mei Bedenken en uitwerken van zoveel mogelijk relevante, praktische oplossingen. mei-juni Uitwerken van een aantal oplossingen en bijbehorende implementatie scenario's. Keuze maken uit deze oplossingen. 2 juli Uitwerking van de eindoplossing. Klaarzetten voor implementatie. Juli/sep Implementatie bij patiënten en POHs. Evalueren en optimaliseren waar nodig. 25 feb 17 dec 1 nov

23 Aandacht voor zorgproces
Hoe werf je patiënten in huidig spreekuur? Hoe houd je patiënten vast? Wie is verantwoordelijk? Hoe registreren?

24 Oplossingen Schriftelijke uitnodiging en folder
Spreek met patiënt concrete activiteiten af Geef aan dat patiënt zelf verantwoordelijk is Registreer aanmelding in P-regel, maak ruiter aan; neem MGP mee in Individueel zorgplan Vraag volgende keer naar ervaring; zet volgende stap

25 Resultaten Doelstelling: 150 patiënten geïncludeerd Realisatie: 500 patiënten 65% maakt actief gebruik van MGP POH ziet thuismetingen in eigen systeem eConsult via MGP

26 Uitdagingen Verdere inbedding in zorgproces: vervanging consult door eConsult+thuismeting? Consultvoorbereiding via MGP Interactief gebruik Individueel Zorgplan

27 Generieke stappen voor de inbedding van zelfzorg in de praktijk

28 Optimalisatie zorgpad in stappen
Fase 1: initieer de zorgpadoptimalisatie Fase 2: ontwerp de processen in het zorgpad Fase 3: richt de randvoorwaarden in voor de uitvoering van het zorgpad Fase 4: borg het nieuw ontworpen zorgpad / meet uitkomsten De stappen in fases 1, 3 en 4 zijn randvoorwaardelijk

29 Optimalisatie zorgpad in stappen
Fase 1: initieer de zorgpadoptimalisatie Stap 1 Formuleer heldere doelstellingen Stap 2 Creëer een ‘sense of urgency’ Stap 3 Zorg voor commitment en leiderschap Stap 4 Zet mensen uit de eigen organisatie in

30 Optimalisatie zorgpad in stappen
Fase 2: ontwerp de processen in het zorgpad Stap 5 Organiseer het diagnostisch traject Stap 6 Maak een behandelplan incl zelfzorg(toepassingen) Stap 7 Bepaal welke onderdelen van de (zelf)zorg ondersteund kunnen worden (en voor wie) Stap 8 Bepaal de follow-up / het controlebeleid Stap 9 Leg afspraken en bevoegdheden vast Stap 10 Richt een evaluatiemoment in Stap 11 Maak afspraken met zorgverleners over terugkoppeling

31 Optimalisatie zorgpad in stappen
Fase 3: richt de randvoorwaarden in voor de uitvoering van het zorgpad Stap 12 Optimaliseer de ICT ondersteuning Stap 13 Overweeg gebruik te maken van een ‘Medical Service Center’

32 Optimalisatie zorgpad in stappen
Fase 4: borg het nieuw ontworpen zorgpad / meet uitkomsten Stap 14 Ontwikkel rapportages op het proces en de uitkomsten Stap 15 Benchmark de proces- en uitkomstgegevens

33 Workshop deel 2

34 ‘Optimaliseer het zorgpad DM’
Workshop (45 minuten) Aan de slag met een casus (30 min) ‘Optimaliseer het zorgpad DM’ Groep 1 Doel ‘stimuleren van regierol van DM patiënt’ Groep 2 Doel ‘arbeidslastverlaging zorgverlener (POH/HA)’ 2. Signaleer knelpunten & benodigde tools 3. Terugkoppeling & feedback (15 min)

35 Resultaten groep 1 ‘Welke tools kun je inzetten in het zorgpad DM om de regierol van de DM patient te stimuleren’ Inzetten Semas / PAM / patiëntprofielen NDF om inschatting te maken wie geschikt is voor (digitale) zelfmanagementprogramma’s Vragenlijsten afnemen (bijv. CCQ) voorafgaand aan consult en informatie geven via een interactief platform Educatie via PRISMA, 5-minuten info en/of DIEP Digitale ondersteuning van het stellen van gezamenlijke doelen ter verbetering van de gezondheid, het begeleiden en evalueren van de gemaakte afspraken Randvoorwaardelijk: Alle betrokken zorgverleners spreken dezelfde taal Eenduidige, betrouwbare informatie- en educatie Zorgverlener zijn getraind op de coachende rol (‘train the trainer’) Niet alleen medische doelen, maar ook sociale context patiënt meegenomen in het behandelplan

36 Resultaten groep 2 ‘Welke tools kun je inzetten in het zorgpad DM om de arbeidslast van de zorgverlener te verlagen’ Patiënt verwijzen naar ‘wat kan ik zelf’ vragenlijst, waarmee patiënt én zorgverlener inzicht krijgen in de mogelijkheden van zelfmanagement Aanbod aan patiënt van: e-consult online herhaalrecepten online afspraken betrouwbare en eenduidige digitale informatie- en educatie e-coach (formuleren, behalen van gestelde doelen en acties) inzicht in labwaarden (cholesterol, HbA1c etc), hiermee creëer je ook ruimte in het consult om te vragen naar wat de patiënt echt wil Consultvoorbereiding Zelfmeetapparatuur (vergoed) met digitaal overzicht voor patiënt en uitwisselingsmogelijkheid naar zorgverlener Groepsconsult, groepsactiviteiten- en mailings

37 Nodig van ZO! Website met overzicht van trainingen- en trainersaanbod voor zorgverleners: Om zorgpad DM te optimaliseren incl. zelfzorg(toepassingen) Om coachende rol naar patiënt te vervullen Organiseren van ‘train de trainer sessies’ waarbij zorggroepen die voorop lopen de andere zorggroepen trainen Stappenplan om zorgpad DM te optimaliseren (vgl Effective Cardio project) Overzicht met goedgekeurde digitale zelfzorgplatforms (zoals MGP, e-Vita) en waar dit geïmplementeerd is

38 Terugkoppeling Workshop
Visie Het structureel inbedden van zelfzorg(toepassingen) in het zorgpad is essentieel om tot substitutie te komen, d.w.z. arbeidslastverlaging van zorgverleners en toename regierol van de patiënt Aanpak in de praktijk Herinrichten zorgpad / Plan-Do-Check-Act Korte omschrijving van de aanwezige tools Resultaten van de workshop (zie vorige dia’s) Achter Terugkoppeling Workshop het nummer en de titel van de workshop plaatsen.


Download ppt "Tools voor inbedding van zelfzorg in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google