De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De publiek-private route naar het Festival Beslissingen, Intenties, Akkoord en Deals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De publiek-private route naar het Festival Beslissingen, Intenties, Akkoord en Deals."— Transcript van de presentatie:

1 De publiek-private route naar het Festival Beslissingen, Intenties, Akkoord en Deals

2 2030 Omgevingsanalyse Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) is gestart met een omgevingsanalyse (uitgevoerd door ORG-ID) waar is nagegaan hoe klimaatadaptatie onderdeel kan gaan uitmaken van ontwerp, inrichting en beheer van onze leefomgevingORG-ID

3 2050 2020 Partijen handelen Klimaatadaptief Stedelijk gebied is klimaatbestendig Lerend doen DPNH: We kwamen tot de conclusie dat we een leerproces tot 2020 nodig hebben om vanaf 2020 in alle relevante processen klimaatadaptatie als vast onderdeel mee te nemen. Ons stedelijkgebied is dan in 2050 klimaatbestendig.

4 Inzet DPNH 2011 Een groot aantal partijen moet samen anders gaan handelen Het verschil wordt gemaakt via maatwerk Er zijn voldoende maatregelen, ook no-regret Strategie DPNH: laat de partijen die het verschil kunnen gaan maken zelf aangeven wat de deltabeslissing kan omvatten

5 Voorbereiding DPNH 2012 Knelpuntenanalyse: Waar gaat het precies om? Wat is nodig? Communicatiestrategie: Wie kunnen we waarbij hoe betrekken? Voor klimaatbestendige stad: – Keuze van vier coalities (bouw, openbare ruimte en groen, stedelijk water, infrastructuur) – Profiel voorzitters: onafhankelijke mensen met gezag richting bestuurders – Profiel leden: dicht bij de werkvloer, maar niet van de werkvloer. Gezag zowel op de werkvloer als richting bestuur – Inhoudelijke voorbereiding : opdrachtformulering voor de coalities maken van een naslagwerk benoemen van secretarissen Q&A’s Ondersteuning: Robert de Graaff ORG-IDORG-ID

6 Coalities KBS 2013 Opdracht, binnen een half jaar: – Elke coalitie doet goed verdedigbare voorstellen om knelpunten weg te nemen die het klimaatbestendig handelen van actoren in de weg staan. Deze voorstellen zijn ingrediënten voor de Deltabeslissing Nieuwbouw en Herstructurering. Taak: – De coalitie onderzoekt wat actoren nodig hebben om zelf binnen hun eigen activiteiten, klimaatbestendig te werk te gaan. Het kan gaan om programma’s die partijen zelf kunnen uitvoeren, bestuurlijke afspraken tussen partijen, stimuleringsinstrumenten, aanpassing van wet- en regelgeving. Geurt van Randeraat Annemarie Moons John Steegh Jan Brouwer

7 De maatschappelijke opgave is omvangrijk:

8

9 Faciliteren van Coalities KBS 2013 We faciliteren de coalities met: Snelle, accurate ondersteuning door secretarissen Creatieve en doelmatige werkvormen Pleio-site per coalitie Caroussel tbv wisselwerking tussen coalities Challenge-bijeenkomst met deskundigen ter toetsing van voorstellen Ondersteuning: Robert de Graaff ORG-IDORG-ID

10 Het Resultaat van de Coalities 2013 De Coalities hebben gezamenlijk een advies opgesteld. De Voorzitters maakten dit tot een appèl: het Manifest Klimaatbestendige Stad We hebben het Manifest KBS op 3 oktober 2013 aangeboden aan de Deltacommissaris en de VNG

11 Intentieverklaring 2014 De Stuurgroep DPNH stond achter het initiatief om marktpartijen de gelegenheid te bieden om zich als organisatie te verbinden aan klimaatadaptatie Twee parallele sporen: – Op naar de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (overheden) – Op naar de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie (marktpartijen) Van persoonlijk commitment (manifest) naar commitment van organisaties Voortbouwen op de energie van de Manifestatie We startten het tweede spoor met een marktconsultatie bij stevige marktpartijen die nog niet bij het DPNH betrokken waren Groot enthousiasme bij de marktpartijen omdat: – Zij nu al te maken met klimaatadaptatie – Hun speelveld ongelijk is omdat als zij klimmaatadaptatie aanbieden, zij concurrentienadeel hebben vanwege vooroordelen. Dus vonden zijn kennisdelen en samenwerken nodig – Klimaatadaptatie is een mooi exportproduct – Er zijn nu al concrete marktkansen Ondersteuning: Robert de Graaff ORG-IDORG-ID

12 Opzet intentieverklaring Algemene Intentieverklaring: ambities en rollen Lokale en regionale deals: Praktijk! Koploperoverleg met enthousiaste partijen uit marktconsultatie -> aanpassen tekst intentieverklaring Naast Algemene intentieverklaring werken aan praktische lokale/regionale deals Brede uitnodiging (> 1000 contacten): privaat en publiek Zorgvuldig relatiemanagement Voorbereiding tekenen intentieverklaringen op 9 oktober Ondersteuning: -Robert de Graaff ORG-IDORG-ID -Jessica Keetelaar Twynstra GuddeTwynstra Gudde

13 Festival Meer dan 100 ondertekenaars van Algemene Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie Vertegenwoordigen ca 10.000 organisaties Mooie verdeling publiek-privaat Tien lokale/regionale deals: grote en kleine Zestien deals in de pijplijn Geweldige actieve sfeer: een beweging waar je bij wil horen

14


Download ppt "De publiek-private route naar het Festival Beslissingen, Intenties, Akkoord en Deals."

Verwante presentaties


Ads door Google