De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nulmetingen Bureaucratie en Oudertevredenheid NRO-bijeenkomst 3-12-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nulmetingen Bureaucratie en Oudertevredenheid NRO-bijeenkomst 3-12-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nulmetingen Bureaucratie en Oudertevredenheid NRO-bijeenkomst 3-12-2014

2 Onderzoek 1: Feitelijke bureaucratie (overheadkosten en administratieve lasten) Uitvoering: SEO en Infinite Stand van zaken: uitvoering fase 1 = gesprekken met selectie van 10 samenwerkingsverbanden Aanlooptijd was vrij lang, onder meer door afstemming met DUO én volle agenda’s coördinatoren Medewerking is goed Wel is bureaucratie een gevoelig onderwerp en voelt men zich soms overvraagd Volgende week afronding gesprekken, op basis van resultaten overgang naar fase 2

3 Onderzoek 2: Ervaren bureaucratie bij ib-ers, zorgcoördinatoren en docenten Uitvoering: Kohnstamm Instituut Stand van zaken: vragenlijsten staan uit Gekozen voor werving via twee wegen: – steekproef zoals in onderzoeksvoorstel (alle PO, VO en SO scholen in de 10 swv-en van onderzoek 1, via ib-ers en zorgcoördinatoren) – open werving: via nieuwsbrieven, sociale media etc In een deel van de swv-en gerappelleerd via de coördinator

4 Instrument: Zes verschillende versies, met dezelfde thema’s en zoveel mogelijk dezelfde vraagstelling Ruimte voor open antwoorden Rekening houdend met vervolgmetingen: zo min mogelijk verwijzingen naar concrete procedures die zullen gaan veranderen Uitgetest bij de verschillende doelgroepen en externe adviseur van Kafka Brigade

5 Onderzoek 3: Ervaren bureaucratie bij ouders + oudertevredenheid Uitvoering: Kohnstamm Instituut Stand van zaken: vragenlijsten staan (net) uit Werving: via DUO > steekproef van in totaal 22.000 leerlingen in PO, VO, SO en MBO Ook hier tevens open werving: via onder meer de websites van Balans en Landelijke Ouderraad Bureaucratie-deel alleen voor ouders in PO, VO en SO met ervaring met diagnostiek en indicatie Oudertevredenheid: zelfde groepen + ouders zonder ervaring met diagnostiek en indicatie + ouders van deelnemers MBO

6 Instrument: Complex geheel vanwege vele verschillende versies DUO-gegevens zijn niet helemaal betrouwbaar > routings noodzakelijk om ouders naar juiste lijst te leiden Thema’s: communicatie en informatievoorziening, relatie met de school (alle ouders); feitelijke ondersteuning, schoolkeuzeproces (alleen ouders van zorgleerlingen) Waar mogelijk rekening houdend met vervolgmetingen (maar in de procedures voor ouders gaat veel veranderen) Veel ruimte voor open antwoorden Getest bij ouders van verschillende doelgroepen en experts (o.m. Landelijke Ouderraad, MBO-raad, Balans)

7 Knelpunten tot nu toe: signalen van anderen ‘Overbevraging’: bij zowel samenwerkingsverbanden als scholen Daarom bv. niet altijd bereidheid bij coördinator om vragenlijst voor scholen onder de aandacht van ib-ers en zorgcoördinatoren te brengen Soms écht de verzuchting waar onderzoekers en OCW nu eigenlijk mee bezig zijn Knelpunten tot nu toe: signalen van ons Nulmetingen zijn te laat uitgezet Daardoor werving in slechte periode (m.n. bij scholen) én noodzaak om ‘kunstmatig’ naar ervaringen van vorig jaar te vragen Instrumentontwikkeling is heel complex en kost dus veel tijd; lastig gezien de krappe planning.

8 Verwachte uitkomsten ?


Download ppt "Nulmetingen Bureaucratie en Oudertevredenheid NRO-bijeenkomst 3-12-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google