De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 19 november

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 19 november"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 19 november
Andere Schooltijden?

2 Agenda Aanleiding ‘Andere schooltijden?’ Zeggenschap ouders en team
Wettelijke kaders Welke mogelijkheden zijn er voor andere schooltijden? Plussen en minnen Hoe komen we tot een besluit?

3 Aanleiding Tijden zijn veranderd! De omgeving verandert!
Andere vragen nieuwe ouders Sluiten de huidige schooltijden nog wel aan? Goed om daarover open met elkaar in gesprek te gaan!

4 Schooltijden zijn heel bepalend voor de inrichting van ons leven
Voor kinderen… Voor ouders… Voor leerkrachten… Voor werkgevers… Voor BSO’s... Voor de maatschappij… Het eventueel veranderen van schooltijden moet dus heel goed afgewogen worden! Ouders hebben hier zeggenschap over!

5 Zeggenschap ouders en team
Informeren Raadplegen  ouderraadpleging verplicht! Beslissen: Oudergeleding van MR heeft instemmingsrecht m.b.t. vaststelling van onderwijstijden Personeelsdeel van MR heeft instemmingsrecht m.b.t. arbeids- en rusttijdenregeling

6 Wettelijke kaders Sinds 2006 kan een school zelf zijn schooltijden vaststellen. Leerlingen moeten in 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs genieten. Gemiddeld 940 uur per schooljaar. Schooldag mag nu ook langer duren dan 5,5 uur Wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over een dag. Houden aan werk- en pauzetijden volgens CAO Primair Onderwijs + Arbeidstijdenwet.

7 Welke mogelijkheden zijn er?
Huidige schooltijden Vijf-gelijke-dagenmodel Continurooster Bioritmemodel Dagarrangementenmodel Experimenteel Nog niet structureel financierbaar

8 Huidige schooltijden 8.30 12.00 13.00 15.00 Thuis of TSO Onderwijs
Vrije tijd/ BSO Thuis of TSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Thuis of TSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO

9 Continurooster 8.30 12.00 12.30 14.30 TSO verplicht Onderwijs TSO
Vrije tijd/ BSO TSO verplicht Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO TSO verplicht TSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO

10 Vijf-gelijke-dagen-model
8.30 11.45/ 12.00 12.15/ 12.30 14.00 Maandag VSO Onderwijs Overblijf in klas Vrije tijd/ BSO Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

11 Huidige schooltijden 8.30 12.00 13.00 15.00 Thuis of TSO Onderwijs
Vrije tijd/ BSO Thuis of TSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Thuis of TSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO Onderwijs Vrije tijd/ BSO

12 Pluspunten: Kinderen, ouders en leerkrachten zijn eraan gewend
Alles is er nu op ingericht (werktijden, BSO, overblijven, lesindeling, zwemles etc.) Fijne lange woensdagmiddag Kinderen en leerkrachten kunnen tussen de middag even tot rust komen Overdag voldoende contacttijd voor leerkrachten Overblijven is geregeld Veel kinderen vinden overblijven leuk Aansluitend aan schooltijd contacttijd voor ouders

13 Minpunten: Er moet tussenschools iets geregeld worden (halen/brengen, overblijven regelen) Pauze net te lang/te kort Niet alle kinderen vinden het leuk om over te blijven.  Na middagpauze weer opstarten vanuit verschillende situaties (thuis/overblijven) Verschillende begeleiders door de dag heen Schooldag tot 15.00u is met name voor kleuters lang

14 Vijf-gelijke-dagen-model
8.30 11.45/ 12.00 12.15/ 12.30 14.00 Maandag VSO Onderwijs Pauze Vrije tijd/ BSO Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

15 Plus voor kinderen: Iedereen blijft over, ieder gelijk, iedereen eenzelfde ritme Geeft veel duidelijkheid / structuur voor het kind  meer rust Minder wisselingen en ‘gesleep’ op een dag Minder verschillende begeleiders op een dag ‘s Middags eerder vrij, meer tijd om te spelen na school Naschoolse activiteiten kunnen meer gespreid worden Betere overgang naar voortgezet onderwijs

16 Min voor kinderen: Pauze van 30 min te kort om te ontladen en ook nog te eten Kinderen kunnen tussen de middag verhaal thuis niet kwijt Kinderen kunnen niet even uit de situatie stappen Kinderen zijn langer bij de BSO / opvang Geen lekker lange vrije middag meer  was speciaal Minder bewegen op een schooldag Minder tijd om te spelen op school

17 Plus voor ouders: Geeft veel structuur/duidelijkheid
Er hoeft tussen de middag niets georganiseerd te worden: geen halen/brengen of overblijven Minder wisselingen en ‘gesleep’ op een dag Werk is te spreiden over meerdere dagen, minder druk op woensdag- en vrijdagmiddag Activiteiten zijn te spreiden over meerdere dagen Geen kosten TSO Betere overgang naar voortgezet onderwijs

18 Min voor ouders: Bezorgd of het past bij eigen kind
Overblijven is verplicht (weliswaar zonder kosten) Niet meer samen thuis een boterham eten Ik zie mijn kind de hele dag niet Ouders moeten werktijden aanpassen Kosten BSO worden mogelijk hoger  wel nu kortere dagdelen mogelijk Kinderen zijn 5 dagen vroeg thuis Ouders kunnen niet meteen om 14.00u terecht bij leerkracht

19 Plus voor leerkrachten:
Geeft veel duidelijkheid structuur/ duidelijkheid Iedereen blijft over, ieder gelijk Minder opstarttijd nodig na de middagpauze Meer rust in het gebouw op een dag Betere mogelijkheden voor verdeling lessen over de week + 0,5 uur per week meer dan nu Meer tijd voor overleg en eigen scholing na 14.00u Oplossing voor soms onrustige overblijfvoorziening

20 Min voor leerkrachten:
Geen pauzemoment meer zonder kinderen Vraagt veel energie tussen 8.30u-14.00u Verwachting is dat gevoel van werkdruk toeneemt Is het wel haalbaar om met alle kleuters tegelijk een boterham te eten? Minder contact met collega’s tussen 8.30u-14.00u Leerkrachten moeten werktijden aanpassen Mogelijk ook contractaanpassingen

21 Vragen?

22 Hoe komen we tot een besluit?
Informeren over mogelijke alternatieven Ouderraadpleging  begin januari 2015 Beslissen: Oudergeleding van MR heeft instemmingsrecht mbt vaststelling van onderwijstijden Personeelsdeel van MR heeft instemmingsrecht mbt arbeids- en rusttijdenregeling Bepalen eventuele invoeringsdatum van een nieuw model  schooljaar Voorbereiden


Download ppt "Informatieavond 19 november"

Verwante presentaties


Ads door Google