De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.

2 VWC Chris Rabbers Projectcoördinator
Vrijwilligerscentrale Haarlem en omgeving

3 Samen voor elkaar Het huidige systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering staat onder grote druk. In Nederland is er steeds minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de behoefte daaraan juist groeit. Er is een ander systeem nodig waarbij de overheid er enerzijds naar streeft om verbeteringen door te voeren en anderzijds een groter beroep doet op de burger, op de professionele partners, op solidariteit en zorgen voor elkaar. In Haarlem maken we met elkaar de stad; als inwoners, opvoeders, kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en als gemeente. We zijn er samen voor elkaar.

4 Samen voor elkaar Wat betekent 'samen voor elkaar' voor Haarlemmers?
De gemeente spreekt een ieder aan op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Bovendien neemt de gemeente Haarlemmers minder bij de hand en stimuleert ze om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg aan anderen. Dit denken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Haarlemmers hebben regie over hun eigen oplossing; wat kunnen zij wel (eigen kracht) Haarlemmers kunnen, al dan niet met hulp, zelfstandig blijven functioneren (zelfredzaamheid) Haarlemmers doen mee vanuit de eigen mogelijkheden en vanuit wederkerigheid (actief burgerschap). De gemeente biedt een goede basisinfrastructuur om Haarlemmers in staat te stellen zelf de touwtjes in handen te houden, zelfstandig te kunnen blijven functioneren en anderen te helpen. Voor mensen die tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn, is er maatwerk. Er is een vangnet voor de meest kwetsbaren.

5 Samen voor elkaar

6 Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.
We zijn een stichting met een bestuur 7 beroepskrachten en 22 vrijwilligers We bestaan 34 jaar Wij bieden ondersteuning aan de Gemeente Haarlem, Bloemendaal.

7 Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.

8 Wat doen wij? Bemiddelen tussen de vraag van organisaties en aanbod van vrijwilligers Geven voorlichting Geven informatie en advies Belangenbehartiging Deskundigheidbevordering Organiseren bijeenkomsten

9 Vacaturebank We zijn open van maandag tot vrijdag tussen en uur Donderdag van tot uur 600 vacatures van 400 non-profit organisaties We zijn een bemiddelingsbureau

10 Evenementen

11 Evenementen

12 Evenementen

13 Waarom vrijwilligerswerk?
Nieuwe contacten, nieuwe ontdekkingen Ervaring opdoen in een nieuwe, andere omgeving Een goede aanvulling op je CV Aanboren van (nieuwe) talenten Bijhouden van een actief werkritme Omdat het leuk is!

14 Wat is vrijwilligerswerk?
Werk dat vrijwillig wordt verricht Onbetaald werk (evt. onkostenvergoeding) Werk dat in het algemeen belang dient Werk dat geen winstoogmerk heeft Werk dat niet concurrerend is met betaald werk

15 Voor wie vrijwilligerswerk?
Werknemers Studenten/scholieren In between jobbers Gepensioneerden Bijstandsgrechtigden Mensen met een beperking Voor bijna iedereen!!!

16 Waar vrijwilligerswerk?
Sport/Spel Cultuur Zorg Welzijn Natuur/Dieren Jeugd/Jongeren Techniek en Ambacht

17 Wat voor activiteiten? Activiteitenbegeleiding
Administratie/Automatisering Bestuur en organisatie Dierenverzorging Educatie Evenementen Hulpverlening

18 Wat voor activiteiten? Informatie en Advies Journalistiek
Korte klussen Maatjesprojecten Promotiewerkzaamheden Sport en Spel Techniek en Ambacht

19 Wat voor activiteiten? Tuin en buitenwerk Vakantiewerk
Verkoop en Kantinewerk Vervoer Verzorging

20 Trends in vrijwilligersland!
Geen/weinig subsidie Meer participatie Burgerinitiatieven Vanuit eigen kracht Diverse nieuwe doelgroepen Flexibilisering van vrijwilligerswerk Zwaardere vacatures Professionalisering

21 Trends in vrijwilligersland!
Maatschappelijk betrokken ondernemen Meer mantelzorg Vrijwilligers willen een win-win Vrijwilligerswerk in DNA van jongeren

22 Leuk om te weten 6 miljoen Nederlanders doen gemiddeld 4/5 uur per week vrijwilligerswerk Evenveel mannen als vrouwen

23 Bedankt voor u tijd!


Download ppt "Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google