De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komma Kompagnie OUDERINTERVISIE ,,,,,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komma Kompagnie OUDERINTERVISIE ,,,,,"— Transcript van de presentatie:

1 Komma Kompagnie OUDERINTERVISIE ,,,,,
Ouderintervisie is een deskundigheidsbevorderingsmethodiek voor ouders en is ontwikkeld door de Komma Kompagnie, bureau voor Coaching en Supervisie te Groningen. Bij ouderintervisie komen een stuk of 8 ouders 6 keer bij elkaar om gezamenlijk te reflecteren op het eigen functioneren als ouder. Het doel daarbij is dat ouders naar wens handelingsalternatieven gaan uitproberen in de praktijk. Het kan gaan om willekeurig welke ouders, het kan ook gaan om een specifieke groep ouders, zoals ouders van vroegtijdig schoolverlaters, werkende ouders, ouders van meerlingen, ouders met psychiatrische achtergrond etc.

2 Komma Kompagnie 1. Vanuit coachingspraktijk
2. Vanuit hulpverleningspraktijk 3. Vanuit ouderschapspraktijk Ad 1 vanuit coachingsprakijk , Als coaches merken wij dat intervisie, mits goed begeleid, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ervaren balans van de hulpverlener, manager of docent. Dit effect gunnen we ook ouders want net zoals professionals komen ook ouders zichzelf tegen in de opvoeding en moeten ze het doen met zichzelf als instrument. Waar intervisie heel gewoon is binnen hulpverlening en onderwijs en de kracht ervan algemeen wordt erkend, willen wij ook ouders op deze manier in de gelegenheid stellen hun deskundigheid te ontdekken en verder te ontplooien.

3 Komma Kompagnie ad 2 vanuit hulpverleningspraktijk regie aan de ouder
niet : helpen opvoeden maar: helpen leren , Binnen de hulpverlening zijn kreten als ‘empowerment’ en ‘vraaggestuurd werken’ al 10 jaar lang in zwang en nog steeds heet dat vernieuwend te zijn. Kennelijk is het in de praktijk erg lastig om de regie bij de cliënt te laten en te durven vertrouwen op de kunde van de cliënt. De methodiek van ouderintervisie biedt een kans om daadwerkelijk vraaggestuurd te werken. De Komma Kompagnie biedt trainingen aan hulpverleners om ouderintervisiegroepen te leren begeleiden. De hulpverlener kan de drive te willen helpen daarbij goed inzetten. Niet om te helpen bij het opvoeden maar om te helpen bij het leren.

4 varen op je eigen koers , Komma Kompagnie
Ad3, vanuit ouderschapspraktijk wat is goed ouderschap ? varen op je eigen koers , Als ouder willen we het allemaal graag goed doen. Maar wat is goed? Iedereen heeft er een mening over. Bij de schoolpoort worden normen rondom speelafspraakjes en kinderfeestjes bepaald, bij de nanny moeten we leren disciplineren, vanuit de wetenschap moeten we leren sensitief op te voeden en vanuit de politiek horen we dat een tik op de billen strafbaar is. Er zijn vele programma’s om ouders te leren vaardiger te maken maar wat wij als ouders misten is een programma dat leert om binnen dat normatieve landschap je eigen norm te bepalen. Ouderintervisie richt zich op het leren varen op je eigen koers.

5 Komma Kompagnie Positief mensbeeld Opvoeden op je eigen wijze
Ouders zijn kundig Intenties zijn goed Mensen willen zich ontwikkelen , Ouderintervisie is gebaseerd op een positief mensbeeld. Het gaat ervan uit dat iedere opvoedsituatie uniek is. Met mijn persoonlijkheid, mijn kind, mijn partner en andere familieleden, mijn religieuze en culturele achtergrond is het logisch dat ik tot andere antwoorden kom en met andere vragen worstel dan jij met jouw kind. Dat betekent dat ouders zelf het beste weten wat goed is om te doen omdat zij hun eigen situatie het beste kennen. Ouderintervisie gaat er bovendien vanuit dat ouders kundig zijn om hun eigen keuzes te maken, dat hun intenties goed zijn en dat ouders zich, zoals alle mensen, willen ontwikkelen. Wat nodig is om tot die kundigheid en die ontwikkelwens te komen is in de eerste plaats luisteren. Luisteren naar wat ouders beweegt, naar wat hun wensen, belemmeringen en kwaliteiten zijn en om achter ieder verhaal op zoek te gaan naar de vraag die de desbetreffende ouder in beweging zet. De intervisiemethodes en de procesbegeleiding moet borgen dat mensen naar elkaar gaan luisteren zonder direct met eigen belevenissen, tips, adviezen, of meningen te komen.

6 1. De kracht van de groep , Komma Kompagnie De 4 krachtbronnen
Ouderintervisie werkt vanuit 4 krachtbronnen: De kracht van de groep; ouders leren van en met elkaar, zonder hiërarchische verhouding. Door elkaar te ondersteunen wordt het geloof in de eigen capaciteit vergroot en komen individuele kwaliteiten aan het licht. In onze ervaring kunnen ouders tegen elkaar heel veel zeggen op basis van die gelijkwaardigheid en op basis van de methodes die het aandachtig luisteren naar elkaar bevorderen. Overeenkomsten en verschillen worden benut in de vorm van herkenning en diversiteit van in te zetten oplossingen.

7 2. De kracht van de methode ,
Komma Kompagnie De 4 krachtbronnen 2. De kracht van de methode , De kracht van de methode: De methodes, mits goed gehanteerd, borgen dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar de inbrengende ouder. Ouders oefenen hierbij het aandachtig luisteren, open communiceren en vragen stellen aan zichzelf en anderen. Naast de basisvorm, die later in deze workshop toegelicht zal worden, maken we veel gebruik van creatieve werkvormen. De intervisiebijeenkomsten hebben daardoor een dynamisch karakter.

8 3. De kracht van de reflectie ,
Komma Kompagnie De 4 krachtbronnen 3. De kracht van de reflectie , De kracht van reflectie: Niet het kind of het probleemgedrag staat centraal, de ervaring van de ouder staat voorop. Zo kan bijvoorbeeld een vraag als ‘ ik heb geen grip op mijn kind’ veranderen in ‘ ik wil mijn kind leren eigen verantwoordelijkheid te geven’. Reflectie leidt tot helder krijgen van ontwikkelwensen en daar handen en voeten aan geven.

9 4. De kracht van succeservaringen ,
Komma Kompagnie De 4 krachtbronnen 4. De kracht van succeservaringen , De kracht van succeservaringen: We gaan ervan uit dat mensen leren door succeservaringen en door te durven experimenteren met zelf gekozen ander gedrag. We bewaken dat iedere reflectie leidt tot het kiezen van mogelijkheden die een ouder wil gaan uitproberen. We werken daarmee oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we niet in het verleden blijven hangen als dat niet functioneel is voor de praktijk van alledag

10 Komma Kompagnie Ouderintervisie in het bereik van ouders
Ouderintervisiegroepen Trainingen ouderintervisie begeleiden Draagvlak CJG , De Komma Kompagnie wil ouderintervisie in het bereik brengen voor zoveel mogelijk ouders. Dat betekent dat de Komma Kompagnie niet alleen ouderintervisiegroepen opstart, maar ook trainingen aanbiedt aan ouderbegeleiders om ouderintervisie als methodiek op te kunnen nemen in het aanbod voor ouders. De methodiek sluit aan bij de uitgangspunten van de Centra van Jeugd en Gezin. Graag gaan we in gesprek met politieke en maatschappelijke instanties die onze missie onderschrijven en de kracht van de methodiek onderkennen.

11 Komma Kompagnie Basisvorm: Inventariseren vragen Keuze inbreng
Onderzoeken: De vraag achter de vraag Herformulering Adviezen, tips, oplossingen Evaluatie leereffect voor andere deelnemers , In de diverse werkvormen die we binnen ouderintervisie gebruiken valt de basisvorm steeds te herkennen. Deze basisvorm zullen we nu toelichten aan de hand van concrete voorbeelden vanuit de praktijk. Binnen deze aanwezige groep zijn de noodzakelijke randvoorwaarden niet aanwezig om jullie een gehele intervisieronde te laten ervaren. Wel kunnen we jullie kennis laten maken met elementen daaruit in creatieve werkvormen om te proeven aan de dynamiek en het leereffect die deze werkvormen teweeg kunnen brengen.


Download ppt "Komma Kompagnie OUDERINTERVISIE ,,,,,"

Verwante presentaties


Ads door Google