De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A3 Methodiek “meer sturing met minder papier” Jantina van Rossum (iConAct) Marly Dekkers (Kleemans) 8 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A3 Methodiek “meer sturing met minder papier” Jantina van Rossum (iConAct) Marly Dekkers (Kleemans) 8 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 A3 Methodiek “meer sturing met minder papier” Jantina van Rossum (iConAct) Marly Dekkers (Kleemans) 8 april 2014

2 Programma Inventarisatie aan de hand van probleemstellingen Toelichting A3 methodiek Workshop in groepjes Centrale terugkoppeling Tips en afsluiting

3 Inventarisatie - Stellingen Ons jaarplan bestaat uit < 5 pagina’s > 5 pagina’s > 10 pagina’s Ons jaarplan bevat meer doelstellingen dan we kunnen realiseren Ons jaarplan wordt opgesteld door de beleidsmedewerker / kwaliteitsmedewerker, het is geen teamactiviteit

4 Inventarisatie - Stellingen Doelstellingen in ons jaarplan zijn consistent doorvertaald naar afdelingen / managementniveaus Na het opstellen van het jaarplan leeft het jaarplan niet echt meer Het jaarplan bevat onderwerpen die vooral gericht zijn op het beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem

5 Inventarisatie - Stellingen Vanuit onze missie, visie en succesbepalende factoren hebben wij indicatoren vastgesteld. Deze zijn uitgangspunt voor het bepalen van doelstellingen. Na afloop van het jaar bekijken wij de mogelijkheden om het jaarplan te verbeteren en te vernieuwen.

6 Relevante werkmethoden INK Model Balanced Score Card A3 Methodiek SMART formuleren

7 INK Model Leiderschap Bestuur en financiers Management van processen Management van medewerkers Klanten en partners Medewerkers Management van middelen Strategie en beleid Maatschappij Verbeteren en vernieuwen

8 Balanced Score Card

9 SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel/ ambitieus Realistisch Tijdgebonden

10 A3 Methodiek Leiderschap Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Management van medewerkers Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Management van middelen Strategie en beleid Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij) MISIEVISIE KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Management van processen

11 Kleur: overzicht en verbanden Leiderschap -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Management medewerkers -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Management middelen -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Strategie en beleid -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij) MISIEVISIE KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Management van processen Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers

12 Workshop 4 groepen, elke groep focus op 1 resultaatgebied: 1.Resultaatgebied: Medewerkers 2.Resultaatgebied: Klanten en partners 3.Resultaatgebied: Maatschappij 4.Resultaatgebied: Bestuur en financiers

13 Workshop Casus: Organisatie Adrie Zorg heeft een missie, visie en succesbepalende factoren bepaald Opdracht 1: Formuleer per groepje 4 prestatie-indicatoren

14 Kleur: overzicht en verbanden Leiderschap -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Bestuur en financiers (PI voor resultaatgebied bestuur en financiers) Management medewerkers -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Klanten/partners (PI voor resultaatgebied klanten en partners) Medewerkers (PI voor resultaatgebied medewerkers) Management middelen -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Strategie en beleid -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Maatschappij (PI voor resultaatgebied maatschappij) MISIEVISIE KRITISCHE SUCCES BEPALENDE FACTOREN -Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers Management van processen Medewerkers -Klanten en partners -Maatschappij --Bestuur en financiers

15 Workshop Casus: Organisatie Adrie Zorg heeft een missie, visie en succesbepalende factoren bepaald Opdracht 2: Formuleer vervolgens acties in de organisatiegebieden. Let op: verbanden tussen gebieden

16 Centrale terugkoppeling Groep:Medewerkers Groep: Klanten en partners Groep:Maatschappij Groep: Bestuur en financiers

17 Tips Blijf verbeteren en vernieuwen! Focus op datgene wat het succes van de organisatie bepaalt! Meer lezen?

18 Nieuwe blik op jaarplan? Jaik ga zeker bepaalde principes van de A3 methodiek voorstellen / toepassen Neede huidige methode binnen onze organisatie heeft voldoende meerwaarde

19 Bedankt en tot straks!


Download ppt "A3 Methodiek “meer sturing met minder papier” Jantina van Rossum (iConAct) Marly Dekkers (Kleemans) 8 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google