De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MFS II Fase 2 Partos bijeenkomst Paul Meijs 29 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MFS II Fase 2 Partos bijeenkomst Paul Meijs 29 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 MFS II Fase 2 Partos bijeenkomst Paul Meijs 29 april 2010

2 2 Algemeen  Er kunnen nog organisaties afvallen  Beleidskader is leidend  Overmacht: bijstellen voorstel fase 1  Onduidelijkheden: gebruik voorwoord  Gebruik de begrippenlijst (Annex II)  Bedenk zelf (veel) indicatoren voor criteria  Onderbouw de feiten en beslissingen  Toon meerwaarde van samenwerking  Wees SMART (of onderbouw waarom niet)  Alliantie toets weegt mee (brief 2e kamer)  Laat meerwaarde zien in Multi actor analyse en Harmonisatie

3 3 Management samenvatting  Deel a: volg handreiking in stramien  Deel b: Boeiende inhoudelijke samenvatting met SMART resultaten, exit strategie en aantoonbare meerwaarde.

4 4 Context analyse (5.2.1)  Volg de zes paragrafen  Kwaliteit scoort. Weging per onderdeel verschilt  Multiple Actor analyse en Harmonisatie wegen zwaar  basis voor de meerwaarde m.b.t. versterking MMV  Multi-actor analyse is voorzet voor harmonisatie  Nulmeting sluit aan bij Context analyse  Gebruik zuidelijke input  Partners  Doelgroep  Ambassade: gebruik hun analyse (ambassade adviseert)  Formuleer doelgroep en het probleem  Het programma lost probleem op  Ownership bij doelgroep  Programma volgt logisch uit Context analyse

5 5 Doel en strategie (5.2.2)  Link met overkoepelende MFS doel  Armoede bestrijding en versterking MMV  Ctxt analyse en probleem doelgroep bepalen resultaat en strategie.  Leren met en van elkaar  Evaluatieplan

6 6 Beoogde resultaten (5.2.3)  Schema bijlage 3 gebruiken (+ toelichting)  Nulmeting gaat uit van indicatoren van resultaat  Wie gaat wanneer meting doen (indicatoren)  Realistische resultaten: SMART (output/outcome)  Verband leggen met ingezette capaciteit  Haalbaarheid  Tijdschema Piket paaltjes

7 7 Monitoring, verantwoording, evaluatie (5.2.3)  Monitoren met Context relevantie  Voortgang meten  Ook meten of de relevante context veranderd is  Onderbouwen: hoe voldoe je aan de criteria  Evaluatieplan voor  Programma  Inhoudelijk  Kosten (5.2.6)  Alliantie zelf  Tijdschema: wie doet wat wanneer  Meta evaluatie: koppeling naar programma en beleid  Criterium=test voor stevigheid van alliantie

8 8 Harmonisatie en complementariteit (5.2.5)  Laat meerwaarde zien!  Verifieerbare antwoorden  Bronvermelding  Praktische zaken i.p.v. programmatische kwesties  corruptie  lokaal personeel  gezamenlijke activiteiten  interventie gebieden  Leg afspraken vast  Betrek ambassade  neem werk uit handen (ambassade adviseert over 5.2.5)

9 9 Doelmatigheid (5.2.6) Twee niveau’s  Efficiënt met geld omgaan  Onderbouw begrotingsposten  Toon aan dat overhead redelijk is (vergelijk)  Efficiënt proces  Monitoren en bijstellen  Context  Evaluaties  Laat haalbaarheid zien  Gebruik piket palen  Begroting in bijlage (volgens schema 5.2.6 )

10 10 Duurzaamheid (5.2.7) - Versterking MMV - Exit strategie = meetbaar punt - Hoe zet lokale partner programma zelfstandig voort - Duurzaamheid in lijn met outcome (bijl. 5.2.3)

11 Geleerde Lessen uit verleden Multiple actor analyse MFS voorstel toets birds eye view Missie Visie O toets bepaalt realiteitsgehalte Kansen en bedreigingen Programma: Doel met meetbare resultaten, (output, outcome) indicatoren en strategie EXIT Criteria Hoe doelgroep verder gaa t Context: geografisch thematisch politiek Begroting Doelgroep, ownership en probleem MFS beleid Versterking MMV Harmonisatie PMEL -Output, Outcome, Ctxt -Alliantie, beleid -Doelmatigheid Nulmeting Bijstellen Versterken organisaties en Alliantie Bijstellen


Download ppt "MFS II Fase 2 Partos bijeenkomst Paul Meijs 29 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google