De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC – LDC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC – LDC."— Transcript van de presentatie:

1 BBC – LDC

2 Doelstelling Wat is BBC ? Wat betekent dit voor de ldc ?

3 BBC Beheers en Beleids Cyclus Wettelijke opdracht
Opgelegd door Vlaanderen Doelstellingen koppelen aan inzet middelen/personeel/indicatoren

4 Een terugblik Voorstellen OuderenZorg –Lokale dienstencentraeen notendop: Uitbouw antennes Extra inzet op senioren met psychische en dementieproblematiek + aandacht voor mantelzorgers Buurtgerichte aanpak eenzaamheid Beter bereik ECM-senior Senioren-vrijwilligers meer autonomie/participatie

5 Sindsdien Bestuursakkoord met aantal accenten:
Heel Gent bereiken met ldc-aanbod Buurtgericht werken Meer samenwerking tussen diensten Beter bereik ECM-senioren Eenzaamheid aanpakken Intergenerationeel werken

6 Sindsdien Voorstel OZ doen matchen met bestuursakkoord
(politiek)bestuur:Financiële oefening nog niet voltooid Wél een aantal “zekerheden” Aanpak eenzaamheid Buurtgericht werken Samenwerken (complementariteit) Beter bereik ECM-senior

7 BBC Operationele doelstelling 1.4.4:
Via een eigentijds activiteitenaanbod wordt het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior nog meer versterkt Operationele doelstelling 1.4.5: De kwetsbare senior heeft meer buurtgericht toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg

8 BBC - acties Welke acties gaan we doen om de OD te (helpen) bereiken ?
Uitdagingen Missie/visie Evaluaties projecten Thema-werkgroepen

9 Intermezzo:Missie/Visie OZ
Het departement ouderenzorg van OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwalitatief kunnen leven, thuis of in een aangepaste woonvorm. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de senior zelf. Onze bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare senioren.

10 Intermezzo:Missie/Visie OZ
Doelgroep: Alle senioren: Activeren Pro-actief Preventief Bijzondere aandacht én extra middelen voor: Meest kwetsbare Financieel, fysiek, psychisch, cultureel…

11 Intermezzo:Missie/Visie OZ
Door: Wijkgericht te werken Zo veel mogelijk senioren zelf in te zetten Intergenerationeel te werken Op maat te werken = vraaggestuurd Toe te leiden naar het aanwezige aanbod Complementair te werken + in samenwerking Trendsettend en innovatief te zijn Efficiënt te werken: Personeel efficiënt inzetten Subsidies Streven naar break-even Extra’s = voor de meest kwetsbaren

12 BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid
we richten ons naar vereenzaamde /verweduwde 65 + 1° fase : in kaart brengen wie en waar in eigen gegevens (RCX) opzoeken wie de wegblijvers zijn via project “eenzaamheid “ cijfers verzamelen over bewoners kleine regio

13 BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid
2° fase : opvolgingsmethodiek vereenzaamde en verweduwde 65 + ontwikkelen partners vragen om mee vereenzaamde en verweduwde 65 buurtbewoners te detecteren samen methodiek ontwikkelen voor opvolging(huisbezoeken door vrijwilligers)

14 BBC-acties-mantelzorg
We richten ons naar mantelzorgers (en) (of) van partners met beginnende dementie 1° fase : in kaart brengen wie en waar gekende koppels uit de thuizorg ( eigen clientenbestand ) gekende koppels bij bezoekers (info via vrijwiligers en centrumraad) gekende koppels via andere actoren welzijnsoverleg 2°fase via het behoeftenonderzoek van de hogeschool wordt onderzocht waar de mantelzorgers het meest , eerst behoefte aan hebben onze taak zal er dan in eerste instantie uit bestaan om vooral informatie te verschaffen verder starten we in het ldc het een praatgroep

15 BBC-acties-ECMsenioren
1° fase : in kaart/beeld brengen wie en waar via projectmedewerkers OZ 2° fase : samenwerken met Buurtwerker om behoeftenonderzoek te doen , projectmatig werken


Download ppt "BBC – LDC."

Verwante presentaties


Ads door Google