De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC – LDC. 2 Doelstelling  Wat is BBC ?  Wat betekent dit voor de ldc ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC – LDC. 2 Doelstelling  Wat is BBC ?  Wat betekent dit voor de ldc ?"— Transcript van de presentatie:

1 BBC – LDC

2 2 Doelstelling  Wat is BBC ?  Wat betekent dit voor de ldc ?

3 3 BBC  Beheers en Beleids Cyclus  Wettelijke opdracht  Opgelegd door Vlaanderen  Doelstellingen koppelen aan inzet middelen/personeel/indicatoren

4 4 Een terugblik Voorstellen OuderenZorg –Lokale dienstencentraeen notendop: Uitbouw antennes Extra inzet op senioren met psychische en dementieproblematiek + aandacht voor mantelzorgers Buurtgerichte aanpak eenzaamheid Beter bereik ECM-senior Senioren-vrijwilligers meer autonomie/participatie

5 5 Sindsdien  Bestuursakkoord met aantal accenten: Heel Gent bereiken met ldc-aanbod Buurtgericht werken Meer samenwerking tussen diensten Beter bereik ECM-senioren Eenzaamheid aanpakken Intergenerationeel werken

6 6 Sindsdien  Voorstel OZ doen matchen met bestuursakkoord  (politiek)bestuur:Financiële oefening nog niet voltooid Wél een aantal “zekerheden”  Aanpak eenzaamheid  Buurtgericht werken  Samenwerken (complementariteit)  Beter bereik ECM-senior

7 7 BBC  Operationele doelstelling 1.4.4: Via een eigentijds activiteitenaanbod wordt het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior nog meer versterkt  Operationele doelstelling 1.4.5: De kwetsbare senior heeft meer buurtgericht toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg

8 8 BBC - acties  Welke acties gaan we doen om de OD te (helpen) bereiken ? Uitdagingen Missie/visie Evaluaties projecten Thema-werkgroepen

9 9 Intermezzo:Missie/Visie OZ  Het departement ouderenzorg van OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwalitatief kunnen leven, thuis of in een aangepaste woonvorm.  Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van de senior zelf. Onze bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare senioren.

10 10 Intermezzo:Missie/Visie OZ  Doelgroep: Alle senioren:  Activeren  Pro-actief  Preventief Bijzondere aandacht én extra middelen voor:  Meest kwetsbare  Financieel, fysiek, psychisch, cultureel…

11 11 Intermezzo:Missie/Visie OZ  Door: Wijkgericht te werken Zo veel mogelijk senioren zelf in te zetten Intergenerationeel te werken Op maat te werken = vraaggestuurd Toe te leiden naar het aanwezige aanbod Complementair te werken + in samenwerking Trendsettend en innovatief te zijn Efficiënt te werken:  Personeel efficiënt inzetten  Subsidies  Streven naar break-even  Extra’s = voor de meest kwetsbaren

12 12 BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid we richten ons naar vereenzaamde /verweduwde 65 + 1° fase :  in kaart brengen wie en waar  in eigen gegevens (RCX) opzoeken wie de wegblijvers zijn  via project “eenzaamheid “ cijfers verzamelen over bewoners kleine regio

13 13 BBC-acties- ontwikkelen buurtnetwerken rond eenzaamheid 2° fase : opvolgingsmethodiek vereenzaamde en verweduwde 65 + ontwikkelen  partners vragen om mee vereenzaamde en verweduwde 65 buurtbewoners te detecteren  samen methodiek ontwikkelen voor opvolging(huisbezoeken door vrijwilligers)

14 14 BBC-acties-mantelzorg We richten ons naar mantelzorgers (en) (of) van partners met beginnende dementie  1° fase : in kaart brengen wie en waar  gekende koppels uit de thuizorg ( eigen clientenbestand )  gekende koppels bij bezoekers (info via vrijwiligers en centrumraad)  gekende koppels via andere actoren welzijnsoverleg  2°fase  via het behoeftenonderzoek van de hogeschool wordt onderzocht waar de mantelzorgers het meest, eerst behoefte aan hebben  onze taak zal er dan in eerste instantie uit bestaan om vooral informatie te verschaffen  verder starten we in het ldc het een praatgroep

15 15 BBC-acties-ECMsenioren  1° fase : in kaart/beeld brengen wie en waar via projectmedewerkers OZ  2° fase : samenwerken met Buurtwerker om behoeftenonderzoek te doen, projectmatig werken


Download ppt "BBC – LDC. 2 Doelstelling  Wat is BBC ?  Wat betekent dit voor de ldc ?"

Verwante presentaties


Ads door Google