De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatietrainer & Advocaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatietrainer & Advocaat"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatietrainer & Advocaat
mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

2 De zin en onzin van een flitsfaillissement

3

4 Visie faillissement In Nederland: “Op het persoonlijke/emotionele vlak krijgen ondernemers te maken met gevoelens van schuld, schaamte en onzekerheid” In de VS: “Tegenslagen overwinnen en sterker uit de strijd komen, dát wordt gewaardeerd”

5 Arthur Docters van Leeuwen: “Mensen die het op een betekenisvolle manier zwaar hebben gehad en die tegenslag overwinnen, hebben een grotere kans om meer dan normaal te slagen in het leven.”

6 Faillissement Het faillissement is gericht op de vereffening van de boedel van schuldenaren die zijn opgehouden te betalen Formele procedure gaat vaak gepaard met verlies van waarde, verlies van werkgeledenheid en hoge kosten voor de maatschappij.

7 Wet continuïteit ondernemingen II
Invoering van de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter herstructurering van de schulden. In praktijk ook wel aangeduid als “Pre-pack”

8 Inhoud Pre-pack herstructurering van problematische schulden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Mogelijk voor onderneming gedreven door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon.

9 Indien het akkoord door de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders wordt ondersteund, kunnen onwelwillende schuldeisers en aandeelhouders tot medewerking worden gedwongen door een algemeen verbindend verklaring van het akkoord door de rechter. Voorbereiding doorstart al voor faillietverklaring.

10 Doel Pre-pack het proces van herstructurering van problematische schulden te flexibiliseren en te bespoedigen. Het proces met zo min mogelijk formaliteiten, kosten en onzekerheden. de werkgelegenheid voor in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk te behouden.

11 Visie Rechtbanken 8 van de 11 Rechtbanken werken mee aan de pre-pack regeling. Voorbeeld: Rechtbank Oost-Brabant (Schoenenreus) Zij achten economisch belang groot om nu mee te werken aan pre-pack Bovendien verbiedt faillissementswet pre-pack niet.

12 3 Rechtbanken weigeren medewerking i. v. m
3 Rechtbanken weigeren medewerking i.v.m. het ontbreken van een wettelijke regeling: Rechtbank Midden-Nederland Rechtbank Overijssel Rechtbank Limburg Gevolg: “selectief winkelen in de rechtspraak” (Estro)

13 Bezwaren Pre-pack Misbruikgevoelig, met name door gebrek aan transparantie. Onduidelijkheid positie werknemers. (Neckermann) Concurrentievervalsend (Estro) Geen onafhankelijkheid van de curator

14 Buitengerechtelijk akkoord
HR Payroll arrest (2005) : bij een buitengerechtelijk akkoord zijn de gewone regels van het verbintenissenrecht van toepassing. ( Uitzondering: de uitoefening van deze bevoegdheid wordt misbruikt (art. 3:13 BW) en de schuldeiser aldus naar redelijkheid aanvaarding van het aanbod niet had kunnen weigeren. Vóór faillissement

15 Dwangakkoord Toestemming Toestemming > 50 % Toestemming > 50% €
Homologatie Einde faillissement

16 Wat te kiezen? Bij pre-pack slechts toestemming meerderheid aandeelhouders en schuldeisers ipv medewerking alle schuldeisers. Akkoord verbindend buiten faillissement ipv gedurende faillissement. Plaats in Nederland

17 VRAGEN? Twitter : @jeadvocaat Website : www.jeadvocaat.nl
Mail : 17


Download ppt "Communicatietrainer & Advocaat"

Verwante presentaties


Ads door Google