De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Bedrijfsopvolging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Bedrijfsopvolging"— Transcript van de presentatie:

1 Congres Bedrijfsopvolging
Civielrechtelijke aspecten Het juridische kader (het speelveld) Structuur van overname Garanties bij overname Governance na overname François Koppenol senior associate / advocaat AKD advocaten & notarissen

2 Speelveld Opvolging binnen familie
Opvolging door MBO-manager(s) (vaak in combinatie met een private equity club) Opvolging door MBI-manager Marktverkoop (strategisch) BIMBO!

3 Structuur Verschillende mogelijkheden om ‘de zaak over te doen’
Bedrijfsfusie - verkoop van aandelen Activa/passiva transactie Personenvennootschappen => intreden/uittreden Juridische fusie- 2 vennootschappen gaan op in 1 overblijvende vennootschap

4 Verschillen Meer in de verdieping I Motieven van structuurkeuze
vaak fiscaal gedreven ‘cherry picking’ Pas op voor de curator ! II Wijze van leveren: Meer in de verdieping Aandelen Fusie Activa/passiva Overdracht aandelen Overgang onder algemene titel Alles separaat overdragen

5 Garanties Doel Koper: mogelijkheid tot schadevergoeding als later blijkt dat er iets onverwachts niet deugt aan het bedrijf Hoofdregel: Koper mag verwachten dat gekochte die eigenschappen bezit die hij redelijkerwijs mag verwachten => garanties! Maar: onderzoeksplicht bij Koper. Had hij redelijkerwijs op de hoogte behoren te zijn van een gebrek, dan kan hij zich daar niet meer op beroepen, tenzij hij een vrijwaring heeft.

6 Garanties II “Garanties bij bedrijfsopvolging: De opvolger weet er meer van en garanties worden niet gegeven.” Kan dat? Heeft het zin? Is het nodig? Wat is het verschil tussen vrijwaring en garantie? We gaan het zien in de verdieping

7 Governance na de transactie
Verkoper heeft nog een financieel belang Lening Earn out Management fee Aandelen (meerderheid/optie/prioriteit/‘golden share’) Pandrecht aandelen (en de bank) Aandeelhoudersovereenkomst & leningsovereenkomst (Statutaire) directie “het vastleggen van de invloed van de verkoper na de verkoop is geen leuk gesprek maar voorkomt ellende”

8 Governance – artikel 2:216BW
Invloed betekent ook aansprakelijkheid, een voorbeeld: Tussentijdse uitkering Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering bv-recht (flex-bv) per 1 oktober 2012 Koppeling tussen vastgestelde jaarrekening en (tussentijdse) uitkering vervalt, maar…… ….. toets door bestuurder wordt geïntroduceerd.

9 Einde

10 Verdieping Verdieping Verschillen tussen structuren Garanties

11 Verschillen structuur
Aandelen transactie: (simpele) notariële akte Activa/Passiva: ieder goed dient conform wettelijke voorschriften te worden overgedragen. Regels voor levering van bijvoorbeeld: Onroerende zaken Intellectueel eigendom Contracten Vorderingen Schulden Vergunningen Bankrekeningen Houd rekening met praktische en juridische problemen !

12 Garanties - verdieping
Doel => hoofdregel => uitzondering Gevolgen: Due diligence onderzoek Onderhandeling over wat is bekend (disclosed) en tegen welk risico wil Koper vervolgens worden gevrijwaard Garantie Vrijwaring Alles in orde (onbekend) Voor bekende problemen Beperkt Onbeperkt Disclosures Geen disclosures

13 Garanties – verdieping II
Naast disclosures, algemene mogelijkheden: inperken aansprakelijkheid Verkoper beperken beroep op garantie beperken duur aansprakelijkheid, hoogte, drempels, verrekeningsmogelijkheden definitie schade Let op: vergeet de vrijwaringen niet

14 vragen & antwoorden


Download ppt "Congres Bedrijfsopvolging"

Verwante presentaties


Ads door Google