De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie onder de loep Donderdag 14/11/’13

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie onder de loep Donderdag 14/11/’13"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie onder de loep Donderdag 14/11/’13
Tine Feyaerts PB techniek Mechelen-Brussel En haar stuurgroep techniek: Hanne Vangeel Sancta Maria Aarschot, Monika Mertens en Jeroen Peetroons HHart & college Halle, Veerle Leys Virgo Sapiens Londerzeel, Steven Dehond Damiaaninstituut Aarschot Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

2 Algemene doelstellingen techniek
Leerplan p7(A stroom) Het vak techniek moet de belangstelling van de leerlingen voor techniek verhogen. Lissabondoelstelling, tijdens de Europese raad in 2000 Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

3 Het doel van de evaluatie is de leerling beter te kunnen begeleiden in zijn leerproces.
M.a.w. de leerling (maar ook de leraar) moet uit de evaluatie iets kunnen leren. Het mag echt niet alleen gaan om toetsen, taken en nog snel een evaluatiefiche omwille van punten voor het rapport… Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

4 Evalueren binnen techniek A stroom
Leerplan p 12, 13 en 14 (A stroom) Zowel proces als product worden geëvalueerd. (binnen hanteren, begrijpen en duiden) Proces = het evalueren van de leerling over een langere tijd. Na verschillende evaluatiefiches is verbetering zichtbaar in verschillende handelingen. Product = eindresultaat van realisatie of toetsing van begrijpen. Na product zeg ik: de twee overlappen elkaar, proces en product kunnen samenvloeien in één evaluatie. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

5 Evalueren binnen techniek A stroom en 1B
Zelfevaluatie moet aan bod komen. Via zelfevaluatie kunnen leerlingen het eigen leerproces voortdurend bijsturen. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

6 Evalueren binnen techniek A stroom
Bij evalueren wordt in functie van de dimensies aandacht besteed aan: (enkel in leerplan A stroom terug te vinden) de vaardigheden, de verworven inzichten, de vakgebonden attitudes, de kennis, de samenhang ervan. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

7 Evalueren binnen techniek A stroom en 1B
Nog een belangrijk gegeven uit het leerplan: De opdrachten gaan niet in de richting van reproductie van kennis, maar richten zich op het aanwenden van het geleerde in nieuwe situaties. Het gaat dan over het kritisch nadenken en over het zelfstandig oplossen van problemen. Kan de leerling kritisch nadenken en zelfstandig oplossingen vinden? Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

8 Specifiek voor 1B pagina 12
Op voorhand evaluatie meedelen aan leerlingen Op welke manier, welke evaluatievormen, … Rapport moet duidelijk zijn Sterktes en zwaktes, verbetering, achteruitgang met zichzelf kunnen vergelijken, NIET met dat van anderen Geschreven commentaar naast puntenschaal Socialen vaardigheden, attitudes, verwerkingsstrategiën verbaal communiceren Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

9 Verhoudingen binnen evaluatie
A stroom 50% hanteren 50% begrijpen en duiden 1B 80% / 85% hanteren 20% / 15% begrijpen en duiden Dit kan enkel door permanente evaluatie of gespreide evaluatie. Permanente evaluatie = elke les punten Gespreide evaluatie = regelmatig punten van opdrachten, toetsen, evaluatiefiches, …. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

10 Mogelijke puntenverdeling A stroom
Hanteren: 50% Realisaties Onderzoeksopdrachten Begrijpen en duiden: 50% (inclusief vakattitude) Toetsen Opdrachten binnen de les (grondig uitgevoerd) Taken (in functie van duiden) Vakattitude Veilig werken Juist gebruik gereedschappen Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

11 Per techniekproject heb je voldoende met:
1 toets (begrijpen en/of duiden) 1 taak rond duiden 1 of meerdere evaluatiefiches realisatie Voel je niet verplicht een toets te geven, misschien kan jij het begrijpen op een andere manier aantonen. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

12 Mogelijke puntenverdeling 1B
Hanteren: 80/90% Realisaties Onderzoeksopdrachten (zeer praktisch zien, weinig leesopdrachten) Begrijpen en duiden: 10/20% (inclusief vakattitude) Toetsje Taakje (in functie van duiden, zie mindmap) Vakattitude Veilig werken Juist gebruik gereedschappen Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

13 Hanteren, begrijpen en duiden.
Deze begrippen moeten niet gebruikt worden binnen een opdracht of een toets. Een rapportcijfer gebaseerd op een evenwichtige evaluatie in verhouding met de dimensies is een streefdoel. (ook terug te vinden in inspectieverslagen) Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

14 Evalueren van een techniekproject: Op welke manier?
1.Tijdens onderzoeksopdrachten: met evaluatiefiches; juistheid, inzet, samenwerking, CLIM rollen goed uitgevoerd, 1 punt per groep, afwijken als CLIM rollen niet goed worden uitgevoerd. peerassessment; evalueren van elkaar Er kan gedacht worden aan: Evaluatie groepsopdracht: 5 laatste minuten in stilte van de leerlingen vragen fiche in te vullen. Een toets als de onderzoeksopdrachten in functie van begrijpen zijn. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

15 Voorbeeld peerassessment
peerassessment Hanne Vangeel Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

16 Evalueren van een techniekproject: Op welke manier?
2. Tijdens uitwerken van realisatie (zie verder in de presentatie) werken met evaluatiefiche; kwaliteitseisen, gekoppeld aan het stappenplan/stroomdiagram zelfevaluatie (punten niet opnemen in puntenboek) Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

17 Evalueren van een realisatie Via evaluatiefiche
Zowel, technische vaardigheden als sociale vaardigheden en vakattitudes kunnen aan bod komen. Vooraf bepaald door de leerkracht welke kwaliteitseisen en vakattitude binnen een werkstuk kunnen opgenomen worden. De kwaliteitseisen opnemen in een stappenplan of stroomdiagram. Je moet kunnen aantonen waarom een punt laag is bij een leerling. Aangeraden wordt dat elke leerkracht binnen de vakwerkgroep dezelfde evaluatiefiche voor een realisatie hanteert. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

18 Technische vaardigheden
werkmethode: juist gebruik materiaal en gereedschappen nauwkeurigheid: volgens vooropgestelde normen (die op papier moeten staan voor de leerlingen) tempo: volgens vooropgestelde tijd verbeteringen na feedback zelfstandig werken aan de hand van stappenplan, stroomdiagram, werkfiche Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

19 Hoort bij duiden, kan dus gerust onder vakattitude geplaatst worden.
Sociale vaardigheden Hoort bij duiden, kan dus gerust onder vakattitude geplaatst worden. samenwerking elkaar helpen Je kan hier werken met ja/neen i.p.v. een punt toe te kennen. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

20 zin voor werkvolgorde (technisch proces) zin voor veiligheid
Vakattitudes zin voor werkvolgorde (technisch proces) zin voor veiligheid veilig en juist gebruik van gereedschappen respect voor materiaal, voor elkaar bereidheid voor het aanbrengen van verbeteringen aandacht voor zelfevaluatie orde zin voor samenwerking; taak binnen werkgroep Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

21 Uiteraard moet niet elke vaardigheid en vakattitude in elke realisatie worden beoordeeld. Je houdt wel rekening met de evolutie van elke leerling tijdens een trimester of een schooljaar. (procesevaluatie) TIP: evaluatiefiches naast elkaar leggen en evolutie bekijken. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

22 Op welke manier met zelfevaluatie werken?
Om een zelfevaluatie zinvol te maken, wordt deze gekoppeld aan de beoordeling van de leerkracht zodat de leerlingen zicht krijgen op hun eigen beoordeling. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

23 Welke scores gebruiken we in een evaluatiefiche?
0: Ik heb geen moeite gedaan. 1: Ik heb het niet zo goed gedaan. 2: Goed, maar nog niet nauwkeurig genoeg. 3: Ik ben tevreden met mijn resultaat. 4: Volledig volgens de kwaliteitseisen afgewerkt. Mogelijkheden: Vraag leerling niet om zichzelf een punt op 10 te geven. Werk met een legende. Legende: 0: slecht 1: onvoldoende 2: voldoende 3: goed 4: zeer goed Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

24 Een woordje uitleg van Hanne Vangeel.
Opgepast met aantal onderwerpen dat je wilt evalueren. Moet in verhouding met de moeilijkheidsgraad van het werkstuk zijn. Verschillende vaardigheden verdelen over verschillende opdrachten. Leerlingen vragen de evaluatiefiche tijdens hun werk in te vullen. Eerst beoordelen en eventueel verbeteren voor ze verder gaan met de volgende stap. Leren lezen van stappenplan/stroomdiagram, uitvoeren zoals gevraagd zijn van even groot belang als het werkstuk op zich. Zo krijg je punten op het proces van het product! Hanne neemt hier het woord. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

25 Zeg het ook eens met woorden…
Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

26 Hanne Vangeel en Monika Mertens en Veerle Leys
Hanne evaluatie naambordje Monika evaluatie titelblad Veerle Evaluatie lesrooster Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

27 Evalueren van een techniekproject:
Tussentijdse toetsen zijn niet noodzakelijk kijkwijzer toetsvragen beoordelen maar soms nodig… doelgerichte controletoets opstellen! Waar louter “van buiten leren” niet voor nodig is.(zie leerplan p14) Vraag je steeds af voor je beslist een toets te maken: Heb jij voldoende zicht op het inzicht van de leerling vanuit de lessen zonder instuderen van…? Heeft leerling techniektalent, zichtbaar door realisaties, onderzoeksopdrachten, … Is je antwoord hierop JA dan GEEN toets noodzakelijk. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

28 Puntenoverzicht per leerling per project
Indien in de school één punt moet ingediend worden op het rapport, is het logisch dat de ouders inzicht hebben in de herkomst van de punten. TIP: Meegeven van brief met uitleg over evaluatiesysteem van techniek kan verhelderend zijn brief aan ouders aan begin van schooljaar Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

29 Monika Mertens HHart & college Halle
Hoe houden wij de puntenmap van de leerlingen bij? Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

30 Geef een duidelijk overzicht van de puntenverdeling over het hele project heen, dit mag aan het einde van het project in A stroom. Leerplan 1B vraagt op voorhand de evaluatiecriteria te geven. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

31 Veerle project my timetable Verdeling Evaluatie Hanteren en begrijpen
inventaris My Timetable Lerarenbundel My timetable Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

32 Duiden verwerken in een toets toets project: rikketik wie ben ik toets de fiets Nog even iets wat je kan gebruiken aan het begin van het schooljaar. (Monika en Jeroen) Bladwijzer Techniek Monika en Jeroen Nog een interessant document voor wie dit haalbaar ziet. (Hanne Vangeel) overzicht inzet per leerling Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

33 Kunnen jullie verder? Een kant en klare oplossing kan ik jullie niet bieden: Evalueren is: afhankelijk van klasgrootte, hoeveelheid leerlingen per leerkracht, bovenbouw school, soort project, DUS voor elke school anders. De grote lijnen die u vandaag heeft gehoord kan u best toepassen bij het maken van nieuwe documenten binnen evaluatie techniek. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

34 Hoe talent ontdekken aan het einde van het tweede jaar?
… ook daar zijn we met de stuurgroep nog niet tot een goede oplossing gekomen. Techniek Explora projectdossier 10 Toekomst met techniek is een mooie afsluiter. Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek

35 Overzicht inspectieverslagen
Per 4 leerkrachten: De documenten bestuderen, vragen hierrond uitschrijven. Plenum: ik probeer te antwoorden op de vragen. Er gaat een document rond waarop je kan noteren aan welke nascholing(en) je nood hebt. Nog een woordje dank aan… Tine Feyaerts Pedagogische begeleiding techniek


Download ppt "Evaluatie onder de loep Donderdag 14/11/’13"

Verwante presentaties


Ads door Google