De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van vaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van vaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van vaardigheden
Visitatie Mariakerke 17 november 2004

2 Traject Coherentie brengen in permanente evaluatie en evaluatie van vaardigheden voor Moderne Talen. Deze coherentie doortrekken op de leerlijn van de vaardigheden.  Stap 1: raadplegen van VWG Wat hebben we al? Wat ontbreekt nog? Vragen

3 Agenda Verslaggeving Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering Rapportering van de vakgroep-consultatie Clusteren en prioriteren van de vragen Referentiekader voor evaluatie Inhoudelijke bespreking (volgens prioriteiten) Afspraken voor verdere aanpak

4 Rapportering van de vakgroep-consultatie
Inventaris van wat er is Wat er ontbreekt Vragen Frans Engels / Duits Nederlands

5 Frans

6 Engels en Duits Inventaris: Vragen:
fiches spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid Tijdrovend (tijdens en na de les), geen zicht op evolutie, geen afstemming, geen attitudes Vragen: Haalbare fiches per graad / onderwijsvorm Peer- en zelfevaluatie + verwerking, feedback en follow-up

7 Nederlands Inventaris Actiepunten Aanleg van een map
Algemeen taalbeleid, afstemming jaarplannen en OVUR, inventaris en afstemming evaluatiefiches (+ groeifiche), afspraken quotering, correctiecode, eenduidige aanpak dyslexie, afstemming leesportfolio, variatie in leesopdrachten, lijn in lustervaardigheid, instrumenten voor alternatieve evaluatie (samenwerking, zelf- en peerevaluatie, leervaardigheden)

8 Feedback op VWG-verslagen
Duidelijke vraag naar afstemming en naar leerlijnen Afstemming via samen beoordelen van taalstalen? Verhouding adm. en verwerkingstijd bij gebruik van fiches en belang ervan (evolutie in het leerproces documenteren) – Procedures / routines - Reflectiemomenten inbouwen Voorgeschiedenis van de leerling vs nieuwe start Groeifiche / Sterevaluatie vhn (kleuren) Verzamelmap per leerling: wie houdt dit bij? Taalbeleid: belang van instructietaal voor taalzwakke leerlingen

9 Clusteren en prioriteren van vragen
..

10 Kader De inhoud De opdracht Het leren Vakinhoud Gevoel voor …
Vaardigheden Attitudes Observaties Feedback en bijsturen Wat omzetten in cijfers Taakproces Leerproces LR ZELF PEER CO

11 Aandachtspunten Zelfevaluatie Peerevaluatie
Reflectie op ‘wat met hen gebeurt’ + bewijsvoering (bewust leren) Zicht op de Black Box Afstemming van normen Peerevaluatie Wat gebeurt er? + bewijsvoering Actief luisteren en lezen Leerkans Vb: compliment en suggestie Vragen die informatie geven Vragen op maat Co-evaluatie: afspraken ivm impact Evaluatieve gesprekken

12 Inhoudelijke bespreking
..

13 Plan van aanpak ..

14 Evaluatie Evaluatieronde Volgende vergadering Datum Agendapunten

15 Taalbeleid Meso: alle activiteiten die leraren en directie ondernemen om te reageren op de taalsituatie in de school zodat de leerlingen minder last hebben van hun achterstand op het gebied van taal Micro: Invulling van taalbeleid op het niveau van het onderwijs in de klas, m.a.w. bewust omgaan met taal in je vak Richt zich tot alle leerlingen Voor wie didactich resistent is: remediaal beleid


Download ppt "Evaluatie van vaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google