De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

2 Situering Accenten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen MVT Het ERK Taalportfolio Europass Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

3 TALENBELEIDSNOTA De lat hoog voor talen… Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

4 Nieuwe eindtermen moderne vreemde talen Belang van talenkennis wordt onderstreept Lissabon  moedertaal +2 o praktische vaardigheden o vreemde talen onderwijzen vanaf jonge leeftijd Enkele duidelijke aanwijzingen voor nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen in Talenbeleidsnota Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

5 Wat zegt de talenbeleidsnota over de eindtermen Frans BaO? aansluiting BaO en SO betere aansluiting BaO en SO o rekening houden met gewijzigde situatie in BaO lessen Frans (dus ook eindtermen) nu verplicht in BaO mogelijkheid tot talensensibilisering en taalinitiatie operationaliseren, actualiseren, concreter operationaliseren, actualiseren, concreter maken competentiegerichter competentiegerichter formuleren Europees ReferentieKader (ERK) als referentie Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

6 Leerlijn 5 vaardigheden  Tekstsoorten  Tekstkenmerken  Strategieën en attitudes  Attitudes Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

7 Nieuwe eindtermen taalstructuren en moderne vreemde talen Systematische leerlijn o Verticaal BaO ➞ 1 ste graad ➞ 2 de graad ➞ 3 de graad ASO – TSO – KSO: einde = onafhankelijke gebruikers (B1) l o Horizontaal MVT en Nederlands o taalstructurele kennis in leerlijn van 1 ste tot 3 de graad Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

8 Nieuwe eindtermen moderne vreemde talen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

9 Cultuur

10 Europees Referentie Kader Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

11 A1+A2 A1+A2 niveau basis- gebruiker B1+B2 niveau onafhankelijke gebruikerC1+C2 niveau vaardige gebruiker Stijgende gradatie taalvaardigheid zes taalbeheersingsniveaus A1  A2  B1  B2  C1  C2 Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

12 Een Europees taalportfolio voor Vlaanderen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

13 Het Europees taalportfolio ondersteunt de zin in vreemde talen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

14 waarom een Vlaamse versie? overgang BaO – SO vergemakkelijken; het spoort met de eindtermen en dus leerplannen; goedgekeurd door de Raad van Europa. Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

15 Europees taalportfolio mobiliteit voor leraren en leerlingen taalbeheersingsniveaus van het ERK vertaling van ERK naar leerlingen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

16 Vijf vaardigheden luisteren lezen mondelinge interactie spreken schrijven Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

17 4 delen Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

18 Informatie Europass http://europass.cedefop.europa.eu Mijn coördinaten : Cecile.defre@gent.be 0473/40 73 99 Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent


Download ppt "Cécile De Fré - Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google