De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-6-2014 Taal en rekenen Taal in de BPV Werkveld UV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-6-2014 Taal en rekenen Taal in de BPV Werkveld UV."— Transcript van de presentatie:

1 22-6-2014 Taal en rekenen Taal in de BPV Werkveld UV

2 Wie zijn wij? Caroline Vink: •taalcoördinator •taalcoach •taaldocent Maria Gerrits van den Ende: •taalcoach •taaldocent 22-6-2014Taal en rekenen2

3 Wat kunt u verwachten? ABeeld schetsen van onszelf - Maria BPresentatie voor het werkveld - Caroline 22-6-2014Taal en rekenen3

4 ABeeld schetsen van onszelf Rijn IJssel •Opleidingen zijn verdeeld in 6 sectoren •Sector ECUV heeft 4 afdelingen •Uiterlijke verzorging heeft 2 opleidingsteams •Opleidingen in BOL / BBL 22-6-2014Taal en rekenen4

5 Stand van zaken 2010-2011 Haarverzorging (niveau 2 en 3): •BOL: 9 klassen (2 uur Nederlands) •BBL: 6 klassen (1 uur Nederlands) SV/VV/Wellness (niveau 3 en 4): •BOL: 11 klassen (2 uur Nederlands) •BBL: 1 klas (1 uur Nederlands) 22-6-2014Taal en rekenen5

6 BPV bedrijven Haarverzorging: -170 leerbedrijven SV/VV/Wellness: -100 leerbedrijven 22-6-2014Taal en rekenen6

7 Kenmerkend voor BPV bedrijven in de Uiterlijke Verzorging •Geen of weinig personeel, dus weinig tijd •Kwaliteit van het personeel is wisselend •Verschillende bedrijfscultuur (dorp/stad; autochtoon/allochtoon; eenvoudig/onderscheidend) •Stagiaires worden praktisch ingezet (kapsalons betalen voor de stagiaires) 22-6-2014Taal en rekenen7

8 Wat doen we om het werkveld te betrekken? •Bedrijfsadviesommissies •Werkveldavond (thema) •Twee maal per jaar bedrijfsbezoeken •Nieuwsbrief •Handboek BPV 22-6-2014Taal en rekenen8

9 BPresentatie voor het werkveld Doelen: -Bewustwording creëren -Aan de slag met taalontwikkeling 22-6-2014Taal en rekenen9

10 22-6-2014Taal en rekenen10 Stelling Het taalniveau van leerlingen gaat achteruit! Eens / Oneens

11 22-6-2014Taal en rekenen11 Aandacht voor het Nederlands •Eisen van maatschappij en arbeidsmarkt •Expliciete taaleisen in KD •Competentiegericht onderwijs •Onvrede over het taalniveau in MBO •Problemen in de opleiding; uitval; beperkte doorstroom

12 22-6-2014Taal en rekenen12 De kaders tot augustus 2010 Raamwerk Nederlands (afgeleid van EFW): -Lezen -Luisteren -Spreken -Gesprekken voeren -Schrijven Niveaubeschrijving van A1 tot en met C2 in KD

13 22-6-2014Taal en rekenen13 •Invoeren Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor alle in 2010/2011 startende mbo-studenten •Centraal ontwikkelde examens taal en rekenen vanaf 2013-2014 Landelijke kaders vanaf augustus 2010

14 22-6-2014Taal en rekenen14 Referentiekader doorlopende leerlijnen Nederlandse taal en Rekenen •Basiskennis en Basisvaardigheden •4 niveaus •Fundamenteel (accent op functioneel gebruik) •Streefniveau (gericht op verdiepen)

15 22-6-2014Taal en rekenen15

16 22-6-2014Taal en rekenen16 Vergelijking Referentiekader met Raamwerk Nederlands •1F is A2 (afhankelijk taalgebruiker) •2F is B1 (onafhankelijk taalgebruiker) •3F is B2 (onafhankelijk taalgebruiker) •4F is C1

17 22-6-2014Taal en rekenen17 Domeinen in taal (Nederlands) •Mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken voeren en luisteren) •Lezen van zakelijke teksten •Schrijven •Begrippenlijst en taalverzorging

18 22-6-2014Taal en rekenen18 Centrale examens taal en rekenen •MBO-4:in 2013/2014 examens 3F •MBO-2 en 3:in 2014/2015 examens 2F

19 22-6-2014Taal en rekenen19 MBO-4 opleiding afgerond in 2013/2014 of later Examenvormen referentieniveau Nederlands: Centraal:lezen en luisteren (1 cijfer) Instelling:overige mondelinge vaardigheden schrijven incl. taalverzorging (1 cijfer) Examenvormen referentieniveau rekenen: Centraal:er komt 1 cijfer

20 22-6-2014Taal en rekenen20 Wie zijn bij de taalontwikkeling betrokken?

21 22-6-2014Taal en rekenen21 Wie zijn bij de taalontwikkeling betrokken? -Deelnemer -Taaldocenten -Theorie- en praktijkdocenten -Stagebegeleider -Leerloopbaanbegeleider -Praktijkopleider

22 22-6-2014Taal en rekenen22 Hoe gaan we dit doen op school? •Taallessen Nederlands aanbieden •Taalontwikkelend lesgeven in alle lessen •Individuele taalondersteuning bieden aan studenten met taalachterstand

23 22-6-2014Taal en rekenen23 Voorwaarden voor taalontwikkeling •Taalaanbod / input •Taalgebruik / oefening •Feedback / bijsturing

24 22-6-2014Taal en rekenen24 Oorzaken van achterblijven taalontwikkeling op stage •Beperkt taalcontact met collega’s / klanten •Geen goede taaloefen-situaties op de werkplek •Matige taalbegeleiding

25 Film met taal Praktijkbegeleiders / leiders op de werkvloer: •Reflectiegesprekken •Taal bij presenteren •Taalontwikkeling in de stage 22-6-2014Taal en rekenen25

26 22-6-2014Taal en rekenen26 Taalontwikkeling tijdens de BPV: Situatie: Als praktijkopleider begeleid je stagiaires van een ROC. Je vindt zelf ook dat er bij sommige leerlingen iets mankeert aan hun taalvaardigheid en je wilt een steentje bijdragen aan de taalontwikkeling. Hoe doe je dat? Filmpje!Filmpje!

27 22-6-2014Taal en rekenen27 De stagiaire = Kapper niveau 3 •Gestart in 2008 met de opleiding Junior Kapper – moet voor Nederlands voldoen aan B1 voor Gesprekken voeren •Start nu in augustus 2010 met de opleiding Kapper – moet volgens het referentiekader Taal en Rekenen voldoen aan niveau 2F voor Mondelinge taalvaardigheid

28 22-6-2014Taal en rekenen28 Gesprekken voeren Subvaardigheden: •Informeel gesprek voeren •Vakgesprek voeren •Reflectiegesprek voeren •Deelnemen aan een werkoverleg


Download ppt "22-6-2014 Taal en rekenen Taal in de BPV Werkveld UV."

Verwante presentaties


Ads door Google