De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal in de BPV Werkveld UV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal in de BPV Werkveld UV"— Transcript van de presentatie:

1 Taal in de BPV Werkveld UV
<TITEL> <WEEKDAG DAG MAAND JAAR> Taal in de BPV Werkveld UV Taal en rekenen <DOMEIN>

2 Wie zijn wij? Caroline Vink: taalcoördinator taalcoach taaldocent
Maria Gerrits van den Ende: Taal en rekenen

3 Wat kunt u verwachten? A Beeld schetsen van onszelf - Maria B Presentatie voor het werkveld - Caroline Taal en rekenen

4 A Beeld schetsen van onszelf
Rijn IJssel Opleidingen zijn verdeeld in 6 sectoren Sector ECUV heeft 4 afdelingen Uiterlijke verzorging heeft 2 opleidingsteams Opleidingen in BOL / BBL Taal en rekenen

5 Stand van zaken 2010-2011 Haarverzorging (niveau 2 en 3):
BOL: 9 klassen (2 uur Nederlands) BBL: 6 klassen (1 uur Nederlands) SV/VV/Wellness (niveau 3 en 4): BOL: 11 klassen (2 uur Nederlands) BBL: 1 klas (1 uur Nederlands) Taal en rekenen

6 BPV bedrijven Haarverzorging: 170 leerbedrijven SV/VV/Wellness:
Taal en rekenen

7 Kenmerkend voor BPV bedrijven in de Uiterlijke Verzorging
Geen of weinig personeel, dus weinig tijd Kwaliteit van het personeel is wisselend Verschillende bedrijfscultuur (dorp/stad; autochtoon/allochtoon; eenvoudig/onderscheidend) Stagiaires worden praktisch ingezet (kapsalons betalen voor de stagiaires) Taal en rekenen

8 Wat doen we om het werkveld te betrekken?
Bedrijfsadviesommissies Werkveldavond (thema) Twee maal per jaar bedrijfsbezoeken Nieuwsbrief Handboek BPV Taal en rekenen

9 B Presentatie voor het werkveld
Doelen: Bewustwording creëren Aan de slag met taalontwikkeling Taal en rekenen

10 Het taalniveau van leerlingen gaat achteruit!
Stelling Het taalniveau van leerlingen gaat achteruit! Eens / Oneens Taal en rekenen

11 Aandacht voor het Nederlands
Eisen van maatschappij en arbeidsmarkt Expliciete taaleisen in KD Competentiegericht onderwijs Onvrede over het taalniveau in MBO Problemen in de opleiding; uitval; beperkte doorstroom Taal en rekenen

12 De kaders tot augustus 2010 Raamwerk Nederlands (afgeleid van EFW):
Lezen Luisteren Spreken Gesprekken voeren Schrijven Niveaubeschrijving van A1 tot en met C2 in KD Taal en rekenen

13 Landelijke kaders vanaf augustus 2010
<TITEL> <WEEKDAG DAG MAAND JAAR> Landelijke kaders vanaf augustus 2010 Invoeren Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor alle in 2010/2011 startende mbo-studenten Centraal ontwikkelde examens taal en rekenen vanaf Taal en rekenen <DOMEIN>

14 Referentiekader doorlopende leerlijnen Nederlandse taal en Rekenen
Basiskennis en Basisvaardigheden 4 niveaus Fundamenteel (accent op functioneel gebruik) Streefniveau (gericht op verdiepen) Taal en rekenen

15 Taal en rekenen

16 Vergelijking Referentiekader met Raamwerk Nederlands
1F is A2 (afhankelijk taalgebruiker) 2F is B1 (onafhankelijk taalgebruiker) 3F is B2 (onafhankelijk taalgebruiker) 4F is C1 Taal en rekenen

17 Domeinen in taal (Nederlands)
Mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken voeren en luisteren) Lezen van zakelijke teksten Schrijven Begrippenlijst en taalverzorging Taal en rekenen

18 Centrale examens taal en rekenen
MBO-4: in 2013/2014 examens 3F MBO-2 en 3: in 2014/2015 examens 2F Taal en rekenen

19 MBO-4 opleiding afgerond in 2013/2014 of later
Examenvormen referentieniveau Nederlands: Centraal: lezen en luisteren (1 cijfer) Instelling: overige mondelinge vaardigheden schrijven incl. taalverzorging (1 cijfer) Examenvormen referentieniveau rekenen: Centraal: er komt 1 cijfer Taal en rekenen

20 Wie zijn bij de taalontwikkeling betrokken?
Taal en rekenen

21 Wie zijn bij de taalontwikkeling betrokken?
Deelnemer Taaldocenten Theorie- en praktijkdocenten Stagebegeleider Leerloopbaanbegeleider Praktijkopleider Taal en rekenen

22 Hoe gaan we dit doen op school?
Taallessen Nederlands aanbieden Taalontwikkelend lesgeven in alle lessen Individuele taalondersteuning bieden aan studenten met taalachterstand Taal en rekenen

23 Voorwaarden voor taalontwikkeling
Taalaanbod / input Taalgebruik / oefening Feedback / bijsturing Taal en rekenen

24 Oorzaken van achterblijven taalontwikkeling op stage
Beperkt taalcontact met collega’s / klanten Geen goede taaloefen-situaties op de werkplek Matige taalbegeleiding Taal en rekenen

25 Film met taal Praktijkbegeleiders / leiders op de werkvloer:
Reflectiegesprekken Taal bij presenteren Taalontwikkeling in de stage Taal en rekenen

26 Taalontwikkeling tijdens de BPV:
Situatie: Als praktijkopleider begeleid je stagiaires van een ROC. Je vindt zelf ook dat er bij sommige leerlingen iets mankeert aan hun taalvaardigheid en je wilt een steentje bijdragen aan de taalontwikkeling. Hoe doe je dat? Filmpje! Taal en rekenen

27 De stagiaire = Kapper niveau 3
Gestart in 2008 met de opleiding Junior Kapper – moet voor Nederlands voldoen aan B1 voor Gesprekken voeren Start nu in augustus 2010 met de opleiding Kapper – moet volgens het referentiekader Taal en Rekenen voldoen aan niveau 2F voor Mondelinge taalvaardigheid Taal en rekenen

28 Gesprekken voeren Subvaardigheden: Informeel gesprek voeren
Vakgesprek voeren Reflectiegesprek voeren Deelnemen aan een werkoverleg Taal en rekenen


Download ppt "Taal in de BPV Werkveld UV"

Verwante presentaties


Ads door Google