De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat komt er op ons af? Visie en strategie gemeente Huizen Aanpak gemeente Huizen Kansen voor burgers Kansen voor de markt Kaderdag SBO Noord Holland, 22.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat komt er op ons af? Visie en strategie gemeente Huizen Aanpak gemeente Huizen Kansen voor burgers Kansen voor de markt Kaderdag SBO Noord Holland, 22."— Transcript van de presentatie:

1 Wat komt er op ons af? Visie en strategie gemeente Huizen Aanpak gemeente Huizen Kansen voor burgers Kansen voor de markt Kaderdag SBO Noord Holland, 22 november 2013 Janny Bakker-Klein

2 Wat komt er op ons af? Mensen met (grote) zorg- en participatievragen Beperking middelen

3 Visie Regie bij de burger (vraagsturing). Eigen mogelijkheden centraal. Ondersteuning op alle levensdomeinen (gezondheid, sociale contacten, zinvolle dagbesteding, financiële situatie, zingeving). Vraagvolgende financiering. Inclusieve samenleving met goede basisvoorzieningen.

4 Strategie gemeente Afscheid van idee ‘zorginstelling’ voor de lagere ZZP’s. Mensen blijven in principe thuis. Dat vraagt om oplossingen in huisvesting. ‘Normaliseren’ van zorg (veel kan ook buiten de zorg worden geregeld en betaald). Inclusieve samenleving Doorvoeren van vraagsturing

5 Actuele situatie in Huizen

6 Toekomstige situatie Op het hoogtepunt van de vergrijzing (2040) zijn er in Huizen voor de doelgroep senioren met zorgvraag zo’n 1250 zelfstandige (nultreden)woningen nodig en ruim 700 intramurale wooneenheden. Wanneer alle huidige verzorgingsplaatsen omgebouwd worden naar verpleeghuisplaatsen en alle in- en aanleunwoningen op het hoogtepunt van de vergrijzing (2040) gebruikt worden om zwaardere zorg te leveren, is er lokaal voldoende capaciteit om de intramurale zorgvraag op te vangen.

7 Toch tekort aan nultredenwoningen: Woningen worden bewoond door jongeren Woningen voldoen door geringe grootte minder aan de behoefte van veel ouderen; Bestaande koopwoningen niet meegerekend; Aantal personen per huishouden neemt nog steeds af (o.a. door scheiding); Senioren willen het liefst in hun eigen buurt oud worden (in een geschikte woning) zo mogelijk dicht bij voorzieningen.

8 Wat te doen? Bouw nultredenwoningen voor ouderen met middeninkomens met een leeftijd tussen 60-75 jaar: voldoende grote 3-kamerwoningen met een huurprijs net onder of net boven de maximale huur voor een sociale huurwoning. Bouw zo mogelijk in of nabij wijken met veel vergrijzing of in andere (gewilde) omgeving. Bouw levensloopbestendig. Bouw bij voorkeur in de omgeving van voorzieningen. Monitor de actuele vraag van ouderen.

9 Kansen voor ouderen Maatwerk door vraagsturing en persoonsvolgende financiering (Blijven) wonen in inspirerende woonomgeving Blijven meedoen in een inclusieve samenleving Vergroting zelfregie Balans op levensdomeinen

10 Kansen voor de markt Vraag (en niet het bestaande aanbod) komt centraal te staan. Veel ruimte voor nieuwe initiatieven, in én buiten de zorgsector. Mensen met een zorgbehoefte willen meer individueel maatwerk Mensen met een zorgbehoefte zijn ook inzetbaar in de samenleving

11 Rol ouderenbonden Voorlichting aan ouderen (mensen moeten soms ook zelf hun gedrag veranderen). Belangenbehartiging: Meer individueel maatwerk, niet alleen aandacht voor zorg, maar ook voor welzijn! Beeldvorming over ouderen helpen bijstellen.

12 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Wat komt er op ons af? Visie en strategie gemeente Huizen Aanpak gemeente Huizen Kansen voor burgers Kansen voor de markt Kaderdag SBO Noord Holland, 22."

Verwante presentaties


Ads door Google