De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Erfgoedkeuze: monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Erfgoedkeuze: monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier."— Transcript van de presentatie:

1 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Erfgoedkeuze: monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier

2 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Fiche Naam vervaardiger: Arthur Dupon Titel: Monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden in Lier tijdens WOI (en WOII), in de volksmond 'Den Engel' Beschrijving: Nikè (Victoria), symbool van de overwinning, voorwaartse beweging, met palmtak in de hand Datum vervaardiging: 1928 in opdracht van Stad Lier Plaats: tot 1967: Hoge Brug / sinds 1967: Begijnhofstraat Lier Materiaal: brons Verantwoording keuze Monument bevindt zich centraal in de stad, laat scholen toe om erfgoed in omgeving te ontdekken en opnieuw betekenis geven 2014 = herdenkingsjaar WOI Monument wordt gebruikt in logo communicatielijn Lier1418 – hoofdrol in product heeft versterkend effect

3 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Doelgroep 1ste tot 6de lj, opgesplitst in 2 groepen: 123 – 456 In scope Erfgoededucatief product: opbouw: herinneren + herdenken, Suggestieperiode: start: eind oktober – einde: 11 november Raakvlakken omwille van onderwerp en methode met herinneringseducatie, vredeseducatie, kunsteducatie Primair doel = met het erfgoed uit de nabije omgeving aan de slag gaan / lokaal verhaal / eigen identiteit vormgeven / sterker Vertrouwd geraken met het cultureel erfgoed en de ruimer gerelateerde culturele context door letterlijk betrokken partij te zijn Out scope Geschiedenisles

4 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier ONTMOETING EXTERNE PARTNERS Overlegmoment collega cultuurcentrum (kunsteducatie)  Gespreksmateriaal: ideeën, voorlopige structuur  Conclusie: enkel LO, geen kleuteronderwijs Overlegmoment met directie Basisschool Het Spoor  Gespreksmateriaal: krijtlijnen  Conclusie: inhoud beperken tot Lier en het lokale verhaal; haalbaar houden in tijd en inspanning; enkel LO; bevestiging van opdrachten Overleg met leerkracht muzische vorming Altena Kontich  Gespreksmateriaal: concrete uitgewerkt project  Conclusie: bijsturingen opdrachten volgens niveau ll. Te plannen overleg met directie/lkrn Basisschool Het Spoor  Gespreksmateriaal: uitgewerkt product  Te doen: definitief aftoetsen inhoud / check haalbaarheid tijdsbesteding

5 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier DIDACTISCHE UITWERKING Eindtermen Algemeen Wero 1.1 / Wero Mens 3.4 / Wero Tijd 5.7 / Wero Ruimte 6.1 Leren Leren 2 / Leren Leren 3 Uitgangspunten Aansluiting bij interessesferen en leefwereld lln. Actieve, gevarieerde opdrachten die tegemoet komen aan verschillende leerstijlen lln. Focus op proces, niet op eindresultaat Aanbod biedt voldoende mogelijkheden voor interactie Meest gebruikte methode: impressie – ordenen – expressie

6 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERINNERING 1. Iedereen heeft herinneringen 123: herinneringskaart 456: associatie-opdracht + herinneringskaart 2. Iedereen herinnert op een eigen manier 123 + 456: muzische opdrachten (tekenen, schrijven) 3. Herinneringsspoor 123: van jezelf: sporen verzamelen van 1 dag 456: van de school: interview (wie bevragen? welke vragen?) – herinnering opnemen (audio) – herinnering verbinden met plaatsen op school – plaatsen markeren – evt. plannetje maken, wandeling aanbieden aan wie wil beleven

7 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING 1. Herinneringsdoos van Bernard 123: materiaal: doos met foto's (verschenen tekst op achterkant) + fragmenten geschreven bronnen Opdracht: ll. zoekt tekstfragment bij foto, vult op basis hiervan de verschenen informatie op achterkant verder aan Opdracht: nabespreking en interpretatie: welk spoor ligt hier? 456: materiaal: doos met foto's (verschenen tekst op achterkant) Opdracht: muzische verkenning van de foto's Opdracht: onderzoek op beeldbanklier.be, lier1418.be: informatie verwerken op fiche – achterkant foto aanvullen Opdracht: foto verbinden met plek in Lier – op kaart alle plekken verbinden tot route (einde = monument Den Engel)

8 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING 2. Herdenkingsmonumenten > 123 Materiaal: afbeeldingen monumenten (vioe.be) Opdracht: muzische opdrachten Opdracht: placemat-methode: democratische beslissing welk monument best past bij doos van Bernard Verbinding met monument Den Engel door lkr. 2. Herinneringsroute > 456 Materiaal: eigen uitgestippelde fietsroute + fiche Opdracht: presentatie voor de klas door elk groepje Muzische opdracht op elke locatie: bv. Foto voor/tijdens/na (vernieling) op Grote Markt bv. Levend stratego op Fort bv. Drie overleden personen van zelfde leeftijd... op militair kerkhof

9 DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier DIDACTISCHE UITWERKING: THEMA HERDENKING 3. Den Engel 123 + 456 Muzische opdrachten aan het monument: kijken, tekenen, bewegen, schrijven Met klei de figuur hermaken; reflectie van lln. tijdens de opdracht over een conflict / een vredesboodschap Engeltjes afgeven op stadhuis > worden gebakken > leidt op 11 november tot presentatie van engelen bij Den Engel


Download ppt "DEN ENGEL: herinnering aan en herdenking van WOI in Lier AFBAKENING VAN HET PROJECT Erfgoedkeuze: monument Den Engel, Begijnhofstraat, Lier."

Verwante presentaties


Ads door Google