De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnen buiten cirkel 1. Leerlingen in 2 cirkels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnen buiten cirkel 1. Leerlingen in 2 cirkels"— Transcript van de presentatie:

1 Binnen buiten cirkel 1. Leerlingen in 2 cirkels
2. Leerlingen doen de opdracht met partner tegenover 3. Leerlingen uit de buitencirkel draaien 1 of 2 plaatsen door en voeren nogmaals de opdracht uit 4. Eventueel nog enkele keren draaien

2 Duo’s ….? 1. Vraag 2.Zelf nadenken en antwoord opschrijven
3. duo’s checken – duo’s coachen – duo’ om en om 4. Vergelijken met ander duo

3 Experts Basisgroepen Expertgroepen Terug in basisgroepen 1 2 3 4 1 2 3

4 Stel een vraag vraag 1. Individueel nadenken 2. 3. Overleg 4. antwoord

5 Graffiti Onderwerpen over groepen verdelen
Milieu Onderwerpen over groepen verdelen Ieder in stilte zoveel mogelijk ideeën opschrijven. 2. Doorschuiven naar andere groep en herhalen stap 3. Doorschuiven en terug naar eigen tafel Samen resultaat bekijken structureren! (zie mindmap)

6 Hoeken Leerlingen denken na over stelling of vraag, schrijven individueel mening op met argumenten Lopen naar hoek : tegen :voor In de hoek argumenten verzamelen en lijst maken Leerling zoeken in andere hoek, meningen delen Leerlingen moeten elkaars argumenten herhalen

7 Interview 1. Leerlingen zitten in tweetallen: A interviewt B
2. B interviewt A 3. Doorgeven informatie van geïnterviewde partner: - klassikaal - aan ander duo - in andere groep

8 Koppelen EAR Elke leerling heeft kaart met tekst of plaatje
2. Leerlingen lopen door elkaar, zoeken kaart die past bij eigen kaart

9 Mindmap Onderwerp opschrijven 2. Nadenken over onderwerp
3. Hoofdzaken en bijzaken 5. Onderlinge relaties aangeven 6. Vel presenteren

10 Op zoek Ga op zoek naar iemand die…

11 Placemat 1. Leerlingen schrijven individueel antwoord op
in hun eigen vak Iedereen licht het standpunt of antwoord toe Komen tot gezamenlijk antwoord in het midden

12 Simultaan presenteren
Leerling houdt een presentatie binnen een groepje. De groepsgenoten geven een beoordeling 3. De presentatoren verplaatsen zich naar de andere groep en herhalen de presentatie

13 Pak een kaart 1. Leerlingen beantwoorden individueel vragen op kleine kaartjes. Blauw: waar je goed in bent Oranje: wat je nog wilt leren Groen: wat je het leukst vindt in je werk Wit: droomvakantie 1

14 Pak een kaart 2 2. Leerlingen zoeken partner uit andere groepen.
3. Elkaar de kaartjes laten zien en vragen: ‘Herken jij je hierin?’ Ja --> dan afpakken Nee --> behouden. 4. Eventueel meerdere keren herhalen: zelfde werkwijze. 5. Kaartjes tonen in basisgroep en door middel van rotonde deze toelichten. 2

15 Rotonde 1. vraag (meerdere antwoorden mogelijk)
2. Leerlingen denken individueel na of schrijven antwoorden op 3. Rotonde (4): om de beurt mondeling of schriftelijk antwoord geven of

16 Scout Terug 1. Uitvoering opdracht/onderzoek binnen basisgroep
2. Nr. 1 ( ) verzamelt informatie bij andere groep 3. Terug rapporteren Terug

17 Tijd delen Terug Geef leerlingen een onderwerp, stelling of opdracht.
Totale tijd bijvoorbeeld 2 minuten. Beide leerlingen krijgen 1 minuut om daarover te praten/te werken Terug

18 Vierkanten Terug 1. Afleiden van de regel 2. Testen van de regel
3. Klassenovereenstemming 4. Toepassen van de regel Terug

19 Viskom 1. Maak 3 even grote groepen (A, B, C)
2. A: discussieert/doet activiteit voor B: Observeert het proces van éen A C: Let op inhoud van éen A 3. Bespreking proces en inhoud in drietallen 4. Eventueel rollen wisselen voor een nieuwe ronde.

20 Vragen Carrousel 1 1. individueel vragen maken: 1 weet-, 2 begrips. (5 min.) 2. in groepje tot beste 3 vragen komen 3. vragen doorgeven (3 min.) en vragen beantwoorden van andere groep 4. vragen nakijken (5 min.) evt. scout inzetten

21 Vragen carrousel 2 D A C B

22 Vragencarrousel 1 1. Elke groep krijgt een nummer, letter of kleur.
? Vragencarrousel ? ? ? ? ? 1. Elke groep krijgt een nummer, letter of kleur. 2. Docent verdeelt de leerstof over de groepen. 3. Leerlingen maken individueel 1 of meerdere vragen. 4. Beste vragen worden gekozen en op groepsvel gezet. 1 B 1

23 Vragencarrousel 5. Groepsantwoorden op apart vel.
6. Vragen doorgeven aan andere groep. 7. Groepsantwoord op apart vel dat naar de 1e groep gaat. 8. Vragen doorgeven aan volgende groep. Werkwijze herhalen.

24 Wandel, wissel uit 1. Leerlingen krijgen opdracht.
2. Leerlingen lopen door het lokaal. tijdgebonden discussie 3. Op een teken zoekt hij in directe omgeving een maatje. 4. Voeren samen de opdracht uit binnen een bepaalde tijd. 5. Herhaling stap 2-4

25 Dobbelen Leerlingen lezen tekst Leerling 1 gooit met 2 dobbelstenen
Leerling 2 maakt vraag met woorden Leerling 3 noteert vraag Leerling 4 beantwoordt vraag Groep checkt antwoord Stap 2 t/m 6, rollen wisselen

26 Op een rij 1. stelling/criteria 2. A Z of… voor neutraal tegen of…
3. Lijn dubbelklappen of doorknippen 4. Groepen vormen 5. Discussie in tweetallen of groepen

27 Variatie: Logische rij
1 4 9 16 25 36 47 64 81 100 Leerlingen krijgen kaarten met stappen, getal of onderwerp Leerlingen leggen de kaarten in de juiste logische volgorde (in de groep of met de hele klas) Leerlingen bepalen juiste logica

28 Donut Leerkracht stelt een vraag
Leerlingen schrijven zelfstandig hun antwoord op een deel van de donut Delen vormen één grote donut op de grond Een groepje leerlingen gaat er om heen staan Eén leerling gaat in de donut staan en wordt ondervraagd over het onderwerp en probeert er zo lang mogelijk in te staan Wanneer een leerling niets meer weet, mag iemand anders in de donut gaan staan. Stap 5 herhalen. Klassikaal bespreken of toets/opdracht


Download ppt "Binnen buiten cirkel 1. Leerlingen in 2 cirkels"

Verwante presentaties


Ads door Google