De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag de hoge kouter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag de hoge kouter"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag de hoge kouter
20 februari 2006

2 BuSO Heuvelzicht OV1 type 2

3 Schoolvisie ’Heuvelzicht’: school voor algemene en sociale vorming;
Aangepast aan de eigen persoon van de leerling. Voorbereiding op het leven in een beschermd woonmilieu (OV 1). Optimaal onderwijsaanbod: gericht op de ontwikkelingsnoden van elke leerling. Persoonsgebonden onderwijs.

4 Populatie van de school
67 leerlingen. Meisjes en jongens tussen 13 en 21 jaar (41 meisjes, 26 jongens). Internaat, semi-internaat en een externaat. Het internaat en het semi-internaat zijn verbonden aan het M.P.I. ‘Maria Ter Engelen’. De meeste leerlingen komen uit het Bu.Ba.O. ‘Heuvelzicht’. Op 21 jaar kan verlenging aangevraagd worden. Het departement Onderwijs subsidieert volgens een te berekenen urenpakket.

5 Workshop autisme U voorgesteld door: Tom Tratsaert (Leerkracht ASV)
Kristof Jaecques (Leerkracht ASV)

6 Autiwerking binnen onze school BuSO Heuvelzicht staat voor:
Structuur Prikkelarme omgeving Voorspelbaarheid door middel van visualisaties

7 Concrete praktijkinvulling
Een dagverloop aan de hand van enkele foto’s Met aandacht voor bepaalde afspraken en regels

8 Voormiddag 9u – 11u30 Kloppen op de deur (zie verwijzer).
Wachten tot de leerkracht signaal geeft dat je mag binnenkomen.

9 Binnen komen in de klas en foto aan het bord hangen.

10 Leerlingen verzamelen in de onthaalhoek.

11 Leerkracht overloopt samen met de leerlingen het halve dagschema.

12 Alle leerlingen gaan naar hun werkplaats
De leerlingen krijgen signaal van de leerkracht om te beginnen met hun taken. Alle leerlingen gaan naar hun werkplaats Ze plaatsen hun curverbakken op tafel (rood en blauw) Starten met de taken (teacch-methode), we werken van rood naar blauw

13

14

15 De leerkracht gaat rond om ondersteuning te bieden aan de leerlingen, waar nodig
De leerkracht heeft vooral aandacht voor taakspanning en concentratie

16 Individuele taken op maat van de leerling
Beginsituatie Selecteren van de doestellingen om uiteindelijk te komen tot een individueel handelingsplan (multidisciplinair team) Taken uitwerken rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen. 2-maandelijkse evaluatie van de taken

17 Als alle taken afgewerkt zijn:
Opruimen Naar de onthaalhoek

18 Soepmoment Geen speeltijd maar soepmoment in de voormiddag en koffiepauze in de namiddag Beschrijving van soepmoment Na de soep heeft elke leerling zijn eigen taak: afwassen, afdrogen, afruimen, …

19

20

21

22 Na inspanning komt ontspanning

23 Middagpauze Externen gaan naar de refter
Internen gaan naar de leefgroep

24 Namiddag 12u50 – 16u10 Zelfde werkwijze onthaal als in de voormiddag

25 Activiteiten in de namiddag:

26 Beschrijving koffiepauze

27

28 Afsluitende activiteit tot 16u10
Externen gaan naar de bus Internen gaan naar de leefgroep Begeleiding waar nodig

29 Contactgegevens www.heuvelzicht.be E-mail: heuvelzicht@telenet.be
Adres: Stokstraat 1A 8650 Klerken Tel & Fax. 051/


Download ppt "Studiedag de hoge kouter"

Verwante presentaties


Ads door Google