De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! HSN- Brugge -15 november 2014 Maaike Vervoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! HSN- Brugge -15 november 2014 Maaike Vervoort."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! HSN- Brugge -15 november 2014 Maaike Vervoort

2 Kom verder. Saxion. Ingrediënten workshop Context en aanleiding Het ontwerp van VILMS Casus: de T van Titia

3 Kom verder. Saxion. Context en aanleiding Lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) Opleiden in de School Studenten vinden het lastig om vernieuwende (vakdidactische) inzichten uit het pabocurriculum toe te passen in hun lespraktijk.

4 Kom verder. Saxion. Theoretische kennis Handelen

5 Kom verder. Saxion. Probleemanalyse Ontwerponderzoek in 4 stappen Ontwerp Uitvoering Evaluatie

6 Kom verder. Saxion. Rich media-cases Videobeelden van onderwijssituaties verbonden met video, audio, tekst en ander achtergrondmateriaal

7 Kom verder. Saxion. Ontwerpcriteria Gebruik exemplarische cases over vernieuwende vakdidactiek (Barnett-Clarke, 2001) Stimuleer een dialoog over de casusinhoud (Carter, 1999) Verbind cases aan een expliciete opdracht (Blijleven, 2005)

8 Kom verder. Saxion. Ontwerp van VILMS V ideo voor I nteractieve L esvoorbereiding door M entor & S tudent

9 Kom verder. Saxion. Onderwijseenheid Colleges pabo Dialoog student & mentor Les student Video- portfolio student Presentatie video- portfolio Rich media- cases Vakdidactiek

10 Kom verder. Saxion. Doel van VILMS Vernieuwende vakdidactiek… … toepassen in de praktijk ?

11 Kom verder. Saxion. Praktijkkennis gebaseerd op (reflecties op) praktijkervaring (gedeeltelijk) persoonsgebonden vak- of zelfs onderwerpsgebonden afhankelijk van de context hoofdzakelijk ‘tacit’ (niet geëxpliciteerd) (Meijer, Verloop & Beijaard, 1999)

12 Kom verder. Saxion. Praktijkkennis Leren van leerlingen Instructie Doelen Vakinhoud Leerlijn Materiaal Pedagogiek en didactiek in het algemeen

13 Kom verder. Saxion. Kijken met kennis

14 Kom verder. Saxion. Kijken met kennis

15 Kom verder. Saxion. Kijken met kennis

16 Kom verder. Saxion. Kijken met kennis

17 Kom verder. Saxion. (Bron: Van Es & Sherin, 2008) Learn to notice

18 Kom verder. Saxion. Onderzoeksvragen Welke rol speelt de praktijkkennis van de mentor bij de bespreking van de inhoud van de rich media-cases en bij de totstandkoming van een lesontwerp? Wat zijn de opbrengsten van de dialoog voor het leren van de student? Analyse per koppel + vergelijkende analyse Methode

19 Kom verder. Saxion. Onderzoeksopzet Meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003) 5 mentor-student-koppels Data: video-opnames dialoog, interviews, videoportfolio’s Analyse per koppel + vergelijkende analyse Methode

20 Kom verder. Saxion. Heb je al een lesidee? Koppel 3: De T van Titia

21 Kom verder. Saxion.

22 Bespreken van de cases Koppel 3: De T van Titia

23 Kom verder. Saxion. Analyse praktijkkennis DimensieCategorieën praktijkkennisCode De inhoud van de uitingen van de mentor in de dialoog VakinhoudPK-V Algemene didactiek en pedagogiekPK-A Leerprocessen van leerlingenPK-Ls DoelenPK-D InstructiePK-Is LeerlijnPK-La MateriaalPK-M

24 Kom verder. Saxion. Bespreken van het lesontwerp Koppel 3: De T van Titia

25 Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia Bijdrage mentor aan lesontwerp –Advies voor lesdoel (1) –Advies/voorstel voor instructie (5) –Voorstel voor materiaal (1)

26 Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia

27 Kom verder. Saxion. Videoportfolio student Toelichting vanuit theorie: Ik zorg voor een pakkende inleiding, zodat ik de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkel en hun aandacht heb. Ik laat de letter zien en horen, zodat ze de foneem-grafeem- koppeling kunnen maken (tussendoel 6.1)

28 Kom verder. Saxion. Toelichting vanuit praktijkkennis mentor: Het niveau van de leerlingen verschilt sterk. Sommigen kunnen al woorden lezen en schrijven, terwijl anderen alleen de eerste letter van hun naam kunnen herkennen. Daarom past het aanbieden van een enkele letter goed in deze groep. Videoportfolio student

29 Kom verder. Saxion. Bijdrage praktijkkennis mentor aan dialoog Interpreteren gebeurtenissen in casus Relateren casus aan de eigen groep Formuleren adviezen voor lesontwerp

30 Kom verder. Saxion. Bijdrage dialoog aan leren student Beredeneerd didactisch handelen: –uitvoeren ideeën uit de cases –verantwoorden van handelen vanuit praktijkkennis mentor Leeropbrengsten voor lesontwerp en beeldvorming vakdidactiek

31 Kom verder. Saxion. Theoretisch model

32 Kom verder. Saxion. Opbrengst 1 Opbrengst 2

33 Kom verder. Saxion. Aanbevelingen Geef praktijkkennis van mentoren een prominente plaats in het opleidingscurriculum Stem de rollen van mentoren en opleidingsdocenten beter op elkaar af, met name wat betreft hun specifieke kennisbijdrage aan het leren van studenten.

34 Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk Rich media-cases in de lerarenopleiding Contactgegevens Meer weten? m.vervoort@saxion.nl Proefschrift Artikel Pedagogische Studiën Artikel Tijdschrift voor Lerarenopleiders


Download ppt "Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! HSN- Brugge -15 november 2014 Maaike Vervoort."

Verwante presentaties


Ads door Google