De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Studiedag talentontwikkeling in het hbo Attent op talent Martine Derks Gerda Geerdink Zwolle, 29 -11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Studiedag talentontwikkeling in het hbo Attent op talent Martine Derks Gerda Geerdink Zwolle, 29 -11."— Transcript van de presentatie:

1 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Studiedag talentontwikkeling in het hbo Attent op talent Martine Derks Gerda Geerdink Zwolle, 29 -11 – 2006

2 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2 Indeling workshop Inleiding project ‘attent op talent’ Resultaten onderzoek 2005/2006 Activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006/2007 Work to do Afsluiting

3 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3 Het project: Attent op talent (meer vwo-instromers) Onderdeel van het project ‘Paboys’ van het Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO): gericht op het werven en behouden mannelijke studenten als minderheidsgroep Pabo Arnhem: wil meer vwo-instromers werven en gediplomeerd laten uitstromen

4 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 4 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de pabo gezien: Percentage vwo-ers neemt af (6,5 procent) Te homogene instroom Relatief laag studierendement Nogal wat uitval We moeten meer doen met eerder verworven competenties

5 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 5 Relatief laag studierendement, gebaseerd op vijf jaar van het instroomcohort 1998, 1999 en 2000.

6 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de potentiële student gezien: Kloof tussen wo- pedagogiek / onderwijskunde en hbo-pabo Vaak spijtoptanten Ze willen toch wat met kinderen

7 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 7 Mickie, Die is raar, met een VWO ga je toch niet naar een HBO- opleiding ? Marloes, Ik vind kinderen ook leuk, maar ga toch geen kinderen bezig zitten houden. Nee, ik ga psychologie of pedagogiek studeren … Drie leerlingen op het VWO Mirte, Ik vind kinderen iets leren geweldig. Ik zit nu op het VWO en wordt later een juf met hoge ambities.

8 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit de huidige vwo-instromers gezien : Ze moeten te veel doen en te weinig denken Ze gaan onderpresteren Ze hebben meer behoefte aan vakinhoud en vakdidactiek Ze willen minder inductief, meer deductief leren

9 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 9 Uitslagen van twee voortgangstoetsen

10 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 10 Uitslagen (landelijke) pabo-instaptoetsen

11 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 11 Waarom aandacht voor vwo- instromers? Vanuit het werkveld gezien: Het werkveld wil meer diversiteit Sluit aan bij Fuwa in het primair onderwijs Behoefte aan specialisten

12 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 12 Als onderwijsbehoeften uitgangspunt worden… dan zal er betere afstemming ontstaan wat betreft: a.instructiebehoeften van studenten b.begeleidingsbehoeften van studenten Adaptief onderwijs binnen een pabo ….

13 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 13 Onderzoek Onderzoeksvraag is: Waarin verschillen de instructiebehoeften van vwo-ers binnen de pabo van de instructiebehoeften van havisten en mbo-ers?

14 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 14 Verschillen in ontwikkelingsvoortgang….

15 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 15 Instructiebehoeften tijdens het onderwijsactiviteiten. Kritische interactiepatronen Meer theoretische verdieping, niet nader gespecificeerd.4%3%2% Meer theoretische verdieping, door de student nader gespecificeerd.19%6%5% Tijdens de instructie meer aandacht voor de theorie en werkwijze in de praktijk. 12%6%8% Meer onderlinge uitwisseling van de beroepsproducten tussen medestudenten. 4% Meer ruimte voor eigen inbreng7%4%1% Sfeerbevorderende activiteiten VWO- instromers Controle-groep 1 Controle- groep 2 2%5%7%

16 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 16 activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007 voorlopige conclusies vwo-ers willen meer inhoud horen en minder horen hoe ze iets moeten doen (procedures) vwo-ers willen inhoudelijke feedback van de docent vwo-ers willen goed georganiseerd onderwijs

17 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 17 vervolgactiviteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007 Veel onvrede over inhoud en werkwijze tijdens de vaklessen Vier vakken nauwkeuriger onderzocht: pedagogiek beeldende vorming Nederlands oriëntatie op jezelf en de wereld

18 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 18 activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) 2006 / 2007 van vier vakken wordt onderzocht: wat zijn de beoogde doelen hoe wordt daaraan gewerkt in vaklessen hoe worden de lessen ervaren en beoordeeld hoe wordt gepresteerd

19 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 19 Differentiëren met betrekking tot instructiebehoefte en begeleidingsbehoefte Uitwisseling

20 Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 20 Bedankt voor uw aandacht Martine Derks martine.derks@han.nlmartine.derks@han.nl Gerda Geerdink gerda.geerdink@han.nlgerda.geerdink@han.nl http://home.tiscali.nl/gerdageerdink/index.php Tot slot


Download ppt "Pabo Arnhem - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Studiedag talentontwikkeling in het hbo Attent op talent Martine Derks Gerda Geerdink Zwolle, 29 -11."

Verwante presentaties


Ads door Google