De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veevoeding “GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM” Een aantal praktische tools die bij Groep AVEVE worden ingezet om werkstress en burn-out te voorkomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veevoeding “GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM” Een aantal praktische tools die bij Groep AVEVE worden ingezet om werkstress en burn-out te voorkomen."— Transcript van de presentatie:

1 Veevoeding “GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM” Een aantal praktische tools die bij Groep AVEVE worden ingezet om werkstress en burn-out te voorkomen of aan te pakken. 20.11.2014

2 Veevoeding  Groep AVEVE is marktleider in de toelevering aan de land- en tuinbouw  Groep AVEVE heeft de grootste winkelketen voor tuin dier en bakplezier in België  Groep AVEVE telt 54 bedrijven in binnen en buitenland, heeft een kleine 1800 mensen direct in dienst en geeft indirect werk aan >10.000 mensen  Omzet > 1,3 miljard euro  Behoort tot de 100 grootste bedrijven van België. Groep AVEVE

3 Veevoeding  1890 diepe crises landbouw ( Daens)  3 Leuvense notabelen Joris Helleputte, Franz Schollaert, Jacques Ferdinant Mellaerts richten een “Boerenbond” op, op basis van solidariteit.  Aankoopafdeling van o.a. meststoffen: AVV (1901)  later AVEVE ( 1984)  Missie: Marktleiderschap in land en tuinbouw versterken, commercialisering van landbouwproducten, deskundigheid inzetten in de consumentenmarkt en internationale nichemarkten. Geschiedenis

4 Veevoeding

5  5 Kernwaarden: Klantgericht, Kwaliteitsvol, Duurzaam Ondernemend, Innovatief en Integer.  Kracht van de Groep:  Marktleider,  Goede naam,  Sterk merk,  Kracht van synergie,  “ Think global act local”,  Groepscultuur,  KMO mentaliteit,  Financieel zeer gezonde holding. Kernwaarden en Kracht van de Groep

6 Veevoeding  Gemiddelde leeftijdGroep Veevoeding  39 jaar bedienden ( 19,13% > 50 jaar)  42 jaar arbeiders, ( 30% > 50 jaar)  Gemiddelde anciënniteit in productiesites Groep AVEVE groep Veevoeding :  bedienden 10-12 jaar  arbeiders 14-16 jaar. (Sector voeding: 10 jaar / andere sectoren 9,6 jaar) Algemene Info

7 Veevoeding  directe kost ziekte = gem. 6025€ indirecte kost 21.000€  Slechts 13% van de bedrijven een beleid heeft  Burn out gemiddeld 189 dagen verzuim  2 op de 3 werknemers stress heeft  37 tot 60% van de afwezigheden met een vorm van stress te maken heeft  12.000 werknemers per jaar een burn-out hebben  Dat zijn meestal bevlogen werknemers, plichtsbewust, perfectionistisch, hardwerkend, verstoorde work life balans, klein sociaal vangnet, niet kunnen deconnecteren….. Wist je dat

8 Veevoeding  Structuur en duidelijkheid bieden  Investeren in de toekomst ( opleidingen)  Niet te veel bruuske veranderingen doorvoeren en indien wel d.m.v. “change-management” ( planmatig beleid)  Werknemers moeten invloed hebben op het resultaat (lean georganiseerd) en waarderingsgesprek i.p.v. functioneringsgesprek)  Baanzekerheid bieden  Zingeving en identificatie met normen en waarden (al tijdens het sollicitatieproces oog voor hebben!)  Goede arbeidsomstandigheden en materiaal bieden  Rust en stilte i.p.v. conflicten (conflicten tijdig aanpakken)  Duidelijke rolverdeling  Investeer in je bedrijf (restaurant, planten, bedrijfsfietsen, water, fruit …)  Beperkte mate van beslissingsrecht en erkenning in en voor de job  Curatief: zet medewerkers in op hun sterktes, schakel professionele hulp in en ondersteun,  VERHOOG HET WERKPLEZIER In uw organisatie

9 Veevoeding  Tevredenheidsenquête  Veel overuren  Terugloop productie zonder aanwijsbare redenen  Daling kwaliteit productie  Verhoogd aantal klachten pesten op het werk en conflictsituaties.  Verhoging arbeidsongevallen  Negatieve Turnover en veel verloop  Verhoogde verzuimcijfers en > Langdurig zieken (zonder aanwijsbare oorzaak) OPM. ziektecijfers afzetten t.o.v. leeftijdspyramide, Knipperlichten:

10 Veevoeding Aktieplan Ziekteverzuim: n.a.v. personeelsenquête  In kaart brengen wie er ziek was de laatste 5 jaar en wanneer  Persoonlijke Gesprekken  Doorverwijzing en opvolging bedrijfsarts IDEWE  Gebruik van efficiënte controledoktoren (regel van 7)  Strikte opvolging ziekte ( briefjes, verlengingen, melding)  Bradford maandelijks Laagdrempelige Personeelsdienst:  Servicegericht en no nonsens  Goed overleg met OR, syndicale delegatie en CPBW Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

11 Veevoeding  Arbeidsomstandigheden: lawaai, licht, koud, warm, onveilig, personeelstekort, onfris  Vaste Arbeidsgeneesheer (maandelijks in house) die de personeelsleden persoonlijk kent en opvolgt,  Werknemers kunnen arbeidsgeneesheer altijd probleemloos contacteren  Uitgebreid jaarlijks bloedonderzoek vanaf 40 jaar en individuele opvolging door arbeidsgeneesheer  Gratis Griepvaccinatie  Aparte sanitaire voorzieningen en douches m/v  Individueel opgemeten gehoorbescherming fabriek  Collectieve of individuele PBM’s  Soep in de winter…  Bedrijfsrestaurant… Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

12 Veevoeding  Arbeidsvoorwaarden: onregelmatig werk, slecht loon, geen toekomstperspectief, slechte sfeer, work- life, premies, werkzekerheid, ploegen,  Marktconforme verloning en goede ploegenverloning  Hospitalisatieverzekering, Groepsverzekering, Pensioensparen en maaltijdcheques,…  Risico analyse per functie  Glijdende werkuren bedienden ( 6.00-10.00 H starten)  Verschillende uurroosters ( 3 ploegen, dagdienst, 2 ploegen geen vol continue, op maat aangepast aan de werknemers…) (voorbeeld 55+)  Functieomschrijvingen met daaraan gekoppeld opleiding- plannen, ook voor arbeiders.  Thuiswerkpolicy  Plan 45+ met aangepast werk op maat  Tijdskrediet, brugpensioen, landingsbanen… Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

13 Veevoeding  Arbeidsinhoud: moeilijk, makkelijk, repetitief werk, strakke deadlines  Interne Doorgroeimogelijkheden d.m.v. het gebruik van testing Cebir, PPA Thomas Intern, Assessments…(bv orderpicker  shiftverantwoordelijke)  Belangstellingsregistratiegesprekken  Intern promoten van vacatures ad valvas en via werkplezier.be  Neutraliteitsbeginsel  Jobrotatie en interne doorgroei (verschillende bedrijven in de groep met verschillende functies horizontaal of verticaal) Voordelen jobrotatie: Breder inzetbaarheid werknemers polyvalentie Nieuwe vaardigheden en groeikansen Verandering=motivatie Opvangen productiepieken en langdurige zieken Vermindering RSI( Repetitive Strain Injury) Behouden kennis in de organisatie(retentie) Antwoord op knelpuntberoepen Inspelen op de veranderende arbeidsmarkt ( generatie x y en z) Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

14 Veevoeding  Arbeidsverhoudingen: relaties, communicatie,  Onthaalbrochure met uitgebreide info en On & Off boardingtraject (NL/FR) ( Voorbeeld)  Peter en Meterschap  Communicatiekanalen: Intranet, Personeelsmagazine Antenne, Lync, Yammer Ad valvas borden, Individuele postbedeling arbeiders,…  WWW.werkplezier.be met gefilmde statements van een 20 tal medewerkers op verschillende locaties en jobs. WWW.werkplezier.be  2 keer per jaar infovergadering per werkma :met info over Investeringen, Financiële cijfers, Personeelsinfo, Marktinformatie, Toekomstvisie….. Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

15 Veevoeding  Implementatie POP en 360° analyse top down: 3 daagse opleiding door externen en jaarlijkse evaluatie en opvolging (voorbeeld: Klimop)  BOB traject bij de winkels ( Bouwen aan ons bedrijf) met 5 opleidingen per jaar per medewerker (vrije keuze) ( voorbeeld paspoort en boekje)  Persoonlijke externe coach en loopbaanbegeleiding bij stress op de werkvloer (voorbeeld)  Programma “Gerichte Periodieke Gezondheids- beoordeling met cardiovasculaire risicobepaling, medische vragenlijst en fitness test onder leiding van een arts en fitnesscoach om de mensen een spiegel te tonen van hun “werkelijke leeftijd” pilot project België met IDEWE  Rondetafelgesprekken met de Voorzitter.(20-30/30- 40/40-50/>55) Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

16 Veevoeding  Jaarlijkse functioneringsgesprek/waarderingsgesprek arbeiders & bedienden  Professionele opvang bij ontslag door gespecialiseerde externen (netwerk op groepsniveau opgestart) (Theorie Kübler Ross)  Exitgesprekken en individuele Outplacement begeleiding ook in bepaalde gevallen wanneer die niet wettelijk verplicht zijn Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

17 Veevoeding  Teambuildingactiviteiten zoals: Personeelsfeest, Nieuwjaarsreceptie ( jaarlijks met actieve en gepensioneerde personeelsleden), 2 daagse Verkoop, Quiz, Fietstocht, ….. Sinterklaasfeest, Attentie met Kerst en Pasen voor het personeel Teambuilding per afdeling, Feestdiner personeelsleden & partner met 25 jaar dienst op Groepsniveau met cadeau cheque Feestdiner 35 jaar dienst op bedrijfsniveau, dubbele vakantiekaart arbeiders bij 25 jaar dienst Pensioenvieringen met walking dinner of budget. Eindeloopbaanbeleid waaronder een pensioeninfodag Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

18 Veevoeding  Netwerkopvang op Groepsniveau bij acute stress, burn- out, crises….door externe gespecialiseerde bedrijven en psychologen.  Rookstopconsulent met persoonlijke coaching in 2015  Opleidingsaanbod op Groepsniveau: o.a. Assertiviteit, Dynamisch ont-stressen Emotionele intelligentie Succesvol overleggen Oplossingsgericht denken en werken Overtuigend en motiverend samenwerken…. Opleidingstrajecten voor beginnende leidinggevenden, bestaande leidinggevenden Mindfullness @ work Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

19 Veevoeding  Hoe in kaart brengen? Via een vragenlijst  VBBA Van Veldhoven & Meyman  WOCCQ: KU Leuven  NIPG vragenlijst TNO  VOS-D Vragenlijst stressgroep Nijmegen  Deparis participateur opsporingsmethode  Appreciative I nquiry Websites: www.burnout.be, www.voeljegoedophetwerk.be www.mijnkwartier.be www.geestelijkgezondvlaanderen.be/stress-overspannenheid-en-burn- out www.vdab.be/stresstestwww.vdab.be/stresstest en www.stress-o-meter.be ( de juiste stoel van de SERV)www.stress-o-meter.be Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

20 Veevoeding  Allerbelangrijkste en kost niets  Af en toe een schouderklopje  Waarderende “passiegesprekken” ( wat doe je graag, waar ben je goed in….) Gezonde Geest in een Gezond Lichaam


Download ppt "Veevoeding “GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM” Een aantal praktische tools die bij Groep AVEVE worden ingezet om werkstress en burn-out te voorkomen."

Verwante presentaties


Ads door Google