De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

van basisschool naar voortgezet onderwijs het VMBO verwijzingen vorig schooljaar de verwijzing: wie doet wat en hoe uitleg verschillende toetsen alles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "van basisschool naar voortgezet onderwijs het VMBO verwijzingen vorig schooljaar de verwijzing: wie doet wat en hoe uitleg verschillende toetsen alles."— Transcript van de presentatie:

1

2 van basisschool naar voortgezet onderwijs het VMBO verwijzingen vorig schooljaar de verwijzing: wie doet wat en hoe uitleg verschillende toetsen alles bij elkaar de scholen tijdpad projecten naar en op het vo

3

4 VMBO Theoretisch e leerweg TL Basisberoeps- gerichte leerweg BBL Kaderberoeps -gerichte leerweg KBL Gemengde leerweg GL Basisvorming klas 1 en 2

5

6

7 De verwijzing 1.Oriënteren op scholen (ouders) 2.Advies (Laurentius SBO) 3.Aanmelden en inschrijven op school voor VO (ouders)

8 De verwijzing 1. Oriënteren op scholen nov/dec/jan/febr. 2014/2015  Ouders bezoeken (verschillende) scholen op de daarvoor aangegeven ‘open dagen’  Voorlichtingsavond ma. 3 november 2014 (Laurentiusschool)

9 De verwijzing 2. Advies  Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO 5 nov ember 20134  Leervorderingen, gemeten met het Cito en Drempelonderzoek vanaf maandag 12 januari 2015  Sociaal-emotioneel functioneren observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR) gedurende schooljaar Adviesgesprekken: do12 februari 2015: Lucht B = Ster (Leerkracht en directie) vrij 13 februari 2015: Lucht A = Zon

10 De verwijzing 3.Aanmelden en inschrijven op school voor VO Inschrijven voor 15 maart 2015! 1. Het aanmeldformulier 2. Het schooladviesformulier 3. Een uittreksel uit het persoonsregister of een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort. Let op: dit kan per school verschillen!

11 De verwijzing (opbouw)  Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO  Leervorderingen, gemeten met het Drempelonderzoek  Sociaal-emotioneel functioneren observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz. Onderwijskundig rapport (OKR)

12 Nederlandse Differentiatie Test (NDT) Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) Doel: onderzoek naar capaciteiten 1. ZMLK= IQ onder 55 2. Praktijk= IQ tussen 55 en 80 3. VMBO l.w.o.o.= IQ tussen 75 en 90 4. VMBO= IQ tussen 91 en 105 5. HAVO/VWO= IQ 100 +

13 NDT  Netjes eten doe je met je voeten. Je ziet dat het hokje onder “voeten” is aangestreept, want eten doe je natuurlijk niet met je voeten.  Oefening Probeer het nu zelf eens. Streep in elke zin maar één woord aan. Vader snijdt soep met zijn lepel.

14 NDT Straks moet je opschrijven welke plaatjes je hebt onthouden. Bekijk nu deze zes plaatjes één voor één en onthoud ze goed.

15 NDT Dit waren de plaatjes, wisten we ze nog?

16 NDT  Oefening Streep telkens maar één hokje in rij 2 aan. Rij 1 Rij 2

17  Voorbeeld taalonderdeel Synoniemen Welk woord betekent hetzelfde als het dik gedrukte woord? Dapper 1 licht 2 koud 3 vrees 4 moedig 5 nieuw NIO  Voorbeeld taalonderdeel Analogieën Bedenk hoe het eerste woord bij het tweede past. Zoek daarna het woord dat op dezelfde manier bij het derde woord past. huizen – stad bomen - 1 takken 2 gras 3 bos 4 weg 5 stam  Voorbeeld rekenonderdeel Getallen Welk getal moet volgen op het laatste getal in de rij? 2 4 6 8 10 12 – 10 11 12 13 14  Voorbeeld rekenonderdeel Rekenen Welk teken x of : of + of – moet in deze som staan? 8... 2 = 10 x : + -  Voorbeeld ruimtelijk-inzicht onderdeel Uitslagen Van welke figuren (1, 2, 3, 4 of 5) kan het figuur vóór de lijn worden gemaakt?

18

19 De verwijzing  Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO  Leervorderingen, gemeten met het Drempelonderzoek  Sociaal-emotioneel functioneren (observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR)

20 Drempelonderzoek  Begrijpend lezen  Rekenen  Spelling  Woordenschat  Technisch lezen

21 Drempelonderzoek Doel: onderzoek naar leervorderingen Alle toetsresultaten worden omgezet in DLE-score  DL groep 310 maanden onderwijs  DL groep 420 maanden onderwijs  DL groep 530 maanden onderwijs  DL groep 640 maanden onderwijs  DL groep 7 50 maanden onderwijs  DL groep 860 maanden onderwijs Voorbeeld: kind eind groep 4 = 20 maanden dle = 8 maanden achterstand = 12 maanden

22 Drempelonderzoek

23 Overzicht IQ en leervorderingen Praktijkschool: IQ tussen de 60 en 80 DLE minder dan 30 voor tenminste 2 vakken VMBO (l.w.o.o.) IQ tussen de 75 en 90 DLE tussen de 30 en 40 voor tenminste 2 vakken Wanneer IQ hoger dan 90 en tot 120, dan sociaal emotionele problematiek (invullen gedragsvragenlijsten verplicht) VMBO GT en hoger IQ vanaf 90, zonder sociaal emotionele problematiek, DLE hoger dan 40 voor tenminste twee vakken * (begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen, spelling)

24 Praktijkschool  4 of 5 leerjaren  Veel praktijk  Stage  Wel een diploma  Wel vaak een baan  Doorstroom MBO  Tussentijds VMBO

25 VMBO  4 leerjaren  Combinatie praktijk en theorie (afhankelijk van niveau)  Diploma  Klas 1 en 2, is basis, daarna kiezen

26 V.O. scholen in Delft  Laurentius praktijkschool (praktijkonderwijs)  Stanislas College (VMBO/LWOO)  CLD (VMBO)  Grotius College (praktijkonderwijs)  Delflandcollege = Grotius+CLD: (vmbo/lwoo)

27 1.Afname NDT (nov. 2014) 2.Oriënteren op scholen 3.Afname drempelonderzoek (januari 2015) 4.Adviesgesprekken ouders (feb. 2015) 5.Aanmelding bij V.O. door ouders 6.Commissie (RVC) bekijkt rapporten (regelt school) (bij lwoo en praktijkonderwijs) 7.Wel of geen plaatsing op V.O.-school 8.Ouders krijgen bericht thuis Tijdpad

28 Projecten  scool=cool  de juiste keuze begeleiding van ouders naar het VO  OA project dyslexie op het VO.

29 VRAGEN


Download ppt "van basisschool naar voortgezet onderwijs het VMBO verwijzingen vorig schooljaar de verwijzing: wie doet wat en hoe uitleg verschillende toetsen alles."

Verwante presentaties


Ads door Google