De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 13 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 13 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 13 oktober 2014
Route naar het VO Informatieavond 13 oktober 2014

2 van basisschool naar voortgezet onderwijs
het VMBO verwijzingen vorig schooljaar de verwijzing: wie doet wat en hoe uitleg verschillende toetsen alles bij elkaar de scholen tijdpad projecten naar en op het vo

3 Basisschool praktijkschool VMBO (met of zonder LWOO) HAVO/VWO

4 TL GL KBL BBL VMBO Basisvorming klas 1 en 2
Theoretische leerweg TL Gemengde leerweg GL Kaderberoeps-gerichte leerweg KBL Basisberoeps-gerichte leerweg BBL Basisvorming klas 1 en 2 Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

5 Laurentius school praktijkschool VMBO (met of zonder lwoo)

6

7 De verwijzing Oriënteren op scholen (ouders) Advies (Laurentius SBO)
Aanmelden en inschrijven op school voor VO (ouders)

8 De verwijzing 1. Oriënteren op scholen nov/dec/jan/febr. 2014/2015
Ouders bezoeken (verschillende) scholen op de daarvoor aangegeven ‘open dagen’ Voorlichtingsavond ma. 3 november 2014 (Laurentiusschool)

9 De verwijzing 2. Advies Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO 5 november 20134 Leervorderingen, gemeten met het Cito en Drempelonderzoek vanaf maandag 12 januari 2015 Sociaal-emotioneel functioneren observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR) gedurende schooljaar Adviesgesprekken: do12 februari 2015: Lucht B = Ster (Leerkracht en directie) vrij 13 februari 2015: Lucht A = Zon

10 De verwijzing Aanmelden en inschrijven op school voor VO Inschrijven voor 15 maart 2015! 1. Het aanmeldformulier 2. Het schooladviesformulier 3. Een uittreksel uit het persoonsregister of een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort. Let op: dit kan per school verschillen!

11 De verwijzing (opbouw)
Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO Leervorderingen, gemeten met het Drempelonderzoek Sociaal-emotioneel functioneren observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz. Onderwijskundig rapport (OKR)

12 Nederlandse Differentiatie Test (NDT) Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)
Doel: onderzoek naar capaciteiten ZMLK = IQ onder 55 Praktijk = IQ tussen 55 en 80 VMBO l.w.o.o. = IQ tussen 75 en 90 VMBO = IQ tussen 91 en 105 HAVO/VWO = IQ 100 +

13 NDT Probeer het nu zelf eens. Netjes eten doe je met je voeten.
Je ziet dat het hokje onder “voeten” is aangestreept, want eten doe je natuurlijk niet met je voeten. Oefening Probeer het nu zelf eens. Streep in elke zin maar één woord aan. Vader snijdt soep met zijn lepel.

14 NDT Straks moet je opschrijven welke plaatjes je hebt onthouden
NDT Straks moet je opschrijven welke plaatjes je hebt onthouden. Bekijk nu deze zes plaatjes één voor één en onthoud ze goed.

15 NDT Dit waren de plaatjes, wisten we ze nog?

16 NDT Oefening Streep telkens maar één hokje in rij 2 aan. Rij Rij 2

17 NIO Voorbeeld taalonderdeel Synoniemen
Welk woord betekent hetzelfde als het dik gedrukte woord? Dapper 1 licht 2 koud 3 vrees 4 moedig 5 nieuw Voorbeeld taalonderdeel Analogieën Bedenk hoe het eerste woord bij het tweede past. Zoek daarna het woord dat op dezelfde manier bij het derde woord past. huizen – stad bomen takken 2 gras 3 bos 4 weg 5 stam Voorbeeld rekenonderdeel Getallen Welk getal moet volgen op het laatste getal in de rij? Voorbeeld rekenonderdeel Rekenen Welk teken x of : of + of – moet in deze som staan? = x : Voorbeeld ruimtelijk-inzicht onderdeel Uitslagen Van welke figuren (1, 2, 3, 4 of 5) kan het figuur vóór de lijn worden gemaakt?

18

19 De verwijzing Intelligentie (IQ) gemeten met de NDT/NIO
Leervorderingen, gemeten met het Drempelonderzoek Sociaal-emotioneel functioneren (observatie (lijsten): faalangst, concentratie, weerbaarheid enz.) Onderwijskundig rapport (OKR)

20 Drempelonderzoek Begrijpend lezen Rekenen Spelling Woordenschat
Technisch lezen

21 Drempelonderzoek Doel: onderzoek naar leervorderingen
Alle toetsresultaten worden omgezet in DLE-score DL groep maanden onderwijs DL groep maanden onderwijs DL groep maanden onderwijs DL groep maanden onderwijs DL groep maanden onderwijs DL groep maanden onderwijs Voorbeeld: kind eind groep 4 = 20 maanden dle = 8 maanden achterstand = 12 maanden

22 Drempelonderzoek

23 Overzicht IQ en leervorderingen
Praktijkschool: IQ tussen de 60 en 80 DLE minder dan 30 voor tenminste 2 vakken VMBO (l.w.o.o.) IQ tussen de 75 en 90 DLE tussen de 30 en 40 voor tenminste 2 vakken Wanneer IQ hoger dan 90 en tot 120, dan sociaal emotionele problematiek (invullen gedragsvragenlijsten verplicht) VMBO GT en hoger IQ vanaf 90, zonder sociaal emotionele problematiek, DLE hoger dan 40 voor tenminste twee vakken * (begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen, spelling)

24 Praktijkschool 4 of 5 leerjaren Veel praktijk Stage Wel een diploma
Wel vaak een baan Doorstroom MBO Tussentijds VMBO

25 VMBO 4 leerjaren Combinatie praktijk en theorie (afhankelijk van niveau) Diploma Klas 1 en 2, is basis, daarna kiezen

26 V.O. scholen in Delft Laurentius praktijkschool (praktijkonderwijs)
Stanislas College (VMBO/LWOO) CLD (VMBO) Grotius College (praktijkonderwijs) Delflandcollege = Grotius+CLD: (vmbo/lwoo)

27 Tijdpad Afname NDT (nov. 2014) Oriënteren op scholen
Afname drempelonderzoek (januari 2015) Adviesgesprekken ouders (feb. 2015) Aanmelding bij V.O. door ouders Commissie (RVC) bekijkt rapporten (regelt school) (bij lwoo en praktijkonderwijs) Wel of geen plaatsing op V.O.-school Ouders krijgen bericht thuis

28 Projecten scool=cool de juiste keuze begeleiding van ouders naar het VO OA project dyslexie op het VO.

29 VRAGEN


Download ppt "Informatieavond 13 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google