De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk18. Concernverslaggeving §18. 1 Wettelijk kader § 18

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk18. Concernverslaggeving §18. 1 Wettelijk kader § 18"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk18. Concernverslaggeving §18. 1 Wettelijk kader § 18
Hoofdstuk18. Concernverslaggeving §18.1 Wettelijk kader § 18.2 Geconsolideerde jaarrekening

2 Wettelijk kader Algemene begrippen: Aandelen als effecten: Niet-duurzame kapitaalverschaffing, vaak als belegging van tijdelijke geld Aandelen als Deelneming: Kapitaalverschaffing teneinde duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Bij een kapitaalverschaffing van 20% of meer wordt wettelijk een deelneming vermoed;

3 Dochtermaatschappij (BW 2 art. 24a)
>50% stemrechten in de algemene vergadering (AVA) , al dan niet krachtens overeenkomst met anderen >50% benoemings- of ontslagrecht van bestuurders of commissarissen, al dan niet krachtens overeenkomst met anderen Groepsmaatschappijen (BW 2 art. 24b) (Concern): economische eenheid waarin vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.

4 Belegging Deelneming Doel % Waardering IFRS Waardering Ned. wet Direct financieel gewin < 20% Beurswaarde Beurswaarde Aanschafprijs Voordeel voor eigen bedrijfsvoering ≥ 20% Nettovermogens-waarde

5 Onderkenning van bovengenoemde begrippen is van belang in verband met:
Balansrubricering; Te geven informatie in de toelichting; Waardering Consolidatie (totaal voor groep) Consolidatieplicht bestaat voor een rechtspersoon die aan het hoofd van een groep(sdeel) staat (holdingcompany) (BW 2 art. 406)

6 Uitzondering: het consolidatieverbod: Als bedrijfsactiviteiten zodanig afwijken van die van de groep, dat consolidatie strijdig zou zijn met het wettelijk vereiste inzicht. Dan: de jaarrekeningen afzonderlijk in de toelichting

7 vermogensmutatiemethode = gewaardeerd volgens de grondslagen van de moeder op basis van intrinsieke waarde (eigen vermogen) goodwill: de meerwaarde boven het zichtbare eigen vermogen van een onderneming activeren (als bezit opnemen) en in max. 20 jaar afschrijven

8 20.1

9 20.3

10 20.4

11 De geconsolideerde jaarrekening
Het hoofd van de groep (moedermaatschappij) moet de groepsmaatschappijen consolideren: Voorwaarden consolidatie: -gelijke balansdata en cijfers maximaal 3 maanden oud -waardering en winstbepaling o.b.v. hetzelfde stelsel. Formele eenheid: namen hetzelfde Materiële eenheid: inhoud hetzelfde (vaak grondslagen moeder) Extracomptabel: buiten boekhouding (meestal) Intracomptabel: via boekhouding

12 Consolidatie Bij een niet 100% belang in een deelneming: integrale methode: alles in consolidatie betrekken, minderheidsbelang uitdrukken door op te nemen “belang van derden” (voorkeur IFRS) proportionele methode: alle activa, passiva, kosten en opbrengsten voor evenredig deelbetrekken uitsluitend bij joint-ventures

13 20.5

14 Geconsolideerde jaarrekening : jaarrekening van de moeder inclusief dochters
Elimineren: 1. Onderlinge vorderingen/ schulden (Balans) bijvoorbeeld: crediteuren aan debiteuren 2. Deelneming op de balans (Balans) bijvoorbeeld: EV dochter aan deelneming Moeder 3. Onderlinge leveranties (ook niet gerealiseerde intercompany profits) (VW) Bijvoorbeeld: Omzet aan Kostprijs omzet 4. Onderlinge kosten en baten (VW) bijvoorbeeld: aandeelresultaat in deelneming (M) Aan saldo winst (D)

15 Werkblad: Balans M Balans D Eliminaties Geconsolideerd Activa: Passiva: Resultatenrekening volgens hetzelfde stramien Enkelvoudige invullen Eliminatieposten maken Consolideren


Download ppt "Hoofdstuk18. Concernverslaggeving §18. 1 Wettelijk kader § 18"

Verwante presentaties


Ads door Google