De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lean Auditen Congres Kwaliteit: de volgende stap 28 oktober 2014 Esther Aelbers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lean Auditen Congres Kwaliteit: de volgende stap 28 oktober 2014 Esther Aelbers."— Transcript van de presentatie:

1 Lean Auditen Congres Kwaliteit: de volgende stap 28 oktober 2014 Esther Aelbers

2 Ontwikkelen 2015: vernieuwde ISO norm In ISO 9001 meer aandacht voor:  Effectiviteit van het managementsysteem gericht op de context van de organisatie  Betrokkenheid van leiders, die kwaliteit binnen de organisatie promoten en bewustwording vergroten bij medewerkers  Risicoanalyse en risicodenken  Procesdenken gericht op verbeteren van het integrale proces De kwaliteitsmedewerker krijgt een rol als coach en motivator van het klantgericht denken in de organisatie

3 Introductie: vormen van kwaliteitsaudits Conformiteiten audit Risk based auditen Lean auditen Waarderend auditen

4 Conformi- teiten audit Risk based audit Waarderende audit Lean audit UitgangspuntVerschil tussen praktijk en document/ afspraken Risico’s die niet worden gemanaged. Kracht en kwaliteiten Verspillingen en continu verbeteren InstrumentenInterviews en document- studie Interviews, FMEA DialoogGroepssessies en andere instrumenten ScopeAlle processenGeselecteerde processen Geselecteerde processen met gedetailleerde analyse Rol auditorConstateert CoachtAnalyseert en adviseert

5 Verschillen in definities van auditen  (kwaliteits)Audit: “Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan auditcriteria is voldaan”. ISO  Lean audit: “ Een (gezamenlijke) activiteit waarin vanuit de Lean filosofie inzicht wordt verkregen in het verbeterpotentieel van een organisatie en/of proces en waarbij het optimaliseren van waarde voor klanten, medewerkers, bestuur en maatschappij centraal staat.” TNO Management Consultants

6 Belemmeringen bij uitvoering van audits in de praktijk 1.Eisen zijn veelal alleen oppervlakkig bekend en worden door elkaar gehaald 2.Onderhoud vindt vaak plaats vlak voor een externe audit 3.Verbeteringen komen veelal alleen tot stand op basis van constateringen (afwijkingen) en wat medewerkers in de audits aangeven 4.Auditen Is noodzakelijk, maar zit weinig passie in

7

8 Bron: Verdraaide organisatie, Wouter Hart Terug naar de bedoeling

9 Wat is een Lean Audit? Lean Auditen:  Combineert audittechnieken met de principes van Lean Management  Audit vanuit een Lean Bril  Achterhaalt de kernoorzaak van (1) verspillingen OF (2) belemmeringen in het continu verbeteren Twee typen Lean Audits: 1.Audit op een geselecteerd proces, gericht op het elimineren van verspillingen 2.Audit op het systeem van continu verbeteren in een organisatie, gericht op het toewerken naar een systeem en cultuur van continu verbeteren

10 Type 1: Audit gericht op het elimineren van verspillingen  Toepasbaar op alle organisaties  Onderzoek naar de effectiviteit van processen vanuit een lean bril (slimmer, sneller, slanker)  Toepassing Lean instrumenten in groepssessie (o.a. VSM, Verspillingswandeling, Ishikawa, 5x Waarom)  Rol van auditor: veelal procesbegeleider

11 Voorbeelden In te scannen voorraad (+/- 40 uur werkvoorraad, oplopend) Inlopende collega’s voor ophalen printjes

12 Voorbeelden Esther

13 Lean audit: continu verbeteren (type 2)  Veelal bij organisaties die al enige tijd met Lean werken  De effectiviteit van het verbeterproces vanuit een Lean bril (ordes van verbeteren)  Auditvragen op basis van Lean filosofie (ordes van verbeteren)  Rol van auditor: interviewer / onderzoeker, specifiek aandacht voor: o Organisatie breed leren o Langetermijn perspectief o Kort cyclisch verbeteren o Delegeren verantwoordelijkheden o Stimuleren en waarderen van medewerkers o Probleemoplossend vermogen

14 Voorbeeld Type 2 audit: Talen B.V. Lean volwassenheid Tijd Adhoc Lean tools Lean systeem Lean principes Bron: Shingomodel Audit op continu verbeteren

15 Ordes van continu verbeteren Derde orde verbeteren Tweede orde verbe- teren Eerste orde verbeteren Het ontdekken en herstellen van fouten (reactief) Het reflecteren tijdens het werk (proactief) Cultuur van continu verbeteren: het zit in de haarvaten van de organisatie verankerd (Lean systeem)

16 Over TNO Management Consultants TNO Management Consultants inspireert en versterkt organisaties bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke opgave. Wij brengen:  Inventieve wetenschappelijke kennis en implementatiekracht  Verbinding tussen inhoud, proces én de professional  Verfrissende inzichten bij actuele maatschappelijke thema’s  Focus, consistentie en samenhang  Een toegewijde, waarderende én creatieve werkwijze De kernthema’s waar wij ons op richten zijn: 1.Transparant sturen 2.Waardengedreven leiderschap 3.Lean Werken 4.Auditen en onderzoeken 5.Transitie en transformatie Lean Management in de dienstverlening

17 Contactpersoon Drs. E.J.M. (Esther) Aelbers Senior Consultant en Blackbelt Lean Six Sigma Email: aelbers@tmc.tno.nl Tel: 06 - 551 715 50


Download ppt "Lean Auditen Congres Kwaliteit: de volgende stap 28 oktober 2014 Esther Aelbers."

Verwante presentaties


Ads door Google