De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeanette Kok Meeuwsen Ten Hoopen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeanette Kok Meeuwsen Ten Hoopen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeanette Kok Meeuwsen Ten Hoopen
Niet “vies” van advies Jeanette Kok Meeuwsen Ten Hoopen

2 Even voorstellen Jeanette Kok 34 jaar Hoofd P&O
Organisatie Meeuwsen Ten Hoopen “Een geheel eigen kantoor” Bestaat ruim 50 jaar, Door groei en overname nu 14 vestigingen in midden en noord Nederland Ca. 450 medewerkers waaronder 75 accountants en 40 belastingadviseurs Beste full service dienstverlener van Nederland op gebied van acc. Fiscaliteit, aanpalende financiële dienstverlening en ondernemingsadvies Vestigingsoverstijgende sportieve activiteiten voor en door medewerkers, sportkleding, afwisselend programma MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Papier, …………….

3 Agenda Doelstelling MTH Missie MTH Omgang met veranderingen Rol P&O

4 Doelstelling (bovenliggend)
De transitie naar adviesorganisatie Kunnen blijven voldoen aan de eisen/wensen van onze klanten met als resultaat: waarmaken bestaansreden organisatie Doelstelling (voor deze parallelsessie) Veranderingen voor organisatie en werknemers Informeren over de -integrale- aanpak P&O De inzet van talentmanagement belichten

5 Missie MTH Ambities MTH zijn richtinggevend voor afdeling P&O Ambities moeten onze medewerkers inspireren en uitdagen Inspirerende werkomgeving + ambities = ontwikkeling, binding en betrokkenheid

6 Hoe ziet de verandering eruit ?
Van jaarrekeningenfabriek naar adviesorganisatie Van sturen en plannen naar coachen van adviesprofessionals Van efficiency, productiviteit en vaktechniek naar omzet, persoonlijke groei, productontwikkeling en klanttevredenheid

7 Wat betekent dit? BUSINESS INTELLIGENCE creëren :
Meer willen weten van de klant, meer diensten verlenen Meer contactmomenten met de klant maar ook met collega’s Vergroten van branchekennis Behoeftes klant onderkennen en oppakken Van reactief naar proactief denken en handelen Investeren (in medewerkers, systemen) Ontwikkelen ondernemerschap

8

9 Richten op talentmanagement
het optimaal inzetten en ontwikkelen van werknemers, in lijn met de strategische doelen van de organisatie. het geven van de juiste aandacht aan de werknemers leidt tot: een relatief hoge mate van betrokkenheid en motivatie onder deze werknemers. vergroten van duurzame inzetbaarheid. beter presterende organisatie. Talentmanagement richt zich op:

10 Succesvol omgaan met veranderingen 1/3
Stel een tijdpad op in een veranderproces Communiceer wat je verwacht van het nieuwe adviseurschap Stel doelen vast Geef aan hoe je dit wilt aanpakken Maak ruimte voor duurzame inzetbaarheid; de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Stel een tijdsplan op in een veranderproces Communiceer wat je verwacht van het nieuwe adviseurschap Houdt rekening met weerstand Geef ruimte in tijd en experiment Geef ruimte om te leren, ontwikkelen, evalueren, verbeteren Geef talenten een kans, maak talentenpools binnen de vestigingen Zet leeftijdbewust personeelsbeleid in Richt je op exitinterviews, evalueer en neem actie

11 Succesvol omgaan met veranderingen 2/3
Deel het op in kleine stappen: Houd rekening met weerstand Geef/ maak ruimte in tijd en experiment Geef/maak ruimte om te leren

12 Succesvol omgaan met veranderingen 3/3
Maar wat als advies “jouw smaak” niet is: Inzet Loopbaanassessments Inzicht in andere talenten Outplacementbegeleiding

13 Rol van P&O 1/5 Veranderende rol P&O
Nadrukkelijk kijken naar de integrale aanpak van processen informatiestromen talenten en competenties van onze organisatie en medewerkers (vernieuwde) personeelsbehoefte en werving

14 Rol van P&O 2/5 Processen en informatiestromen:
Efficiency vergroten door te digitaliseren: ESS/MSS (Employee Selfservice/Management Selfservice) HR Dashboard FuBo (Workflowapplicatie Functioneren en Beoordelen) E-Assessments LMS (Learning Management System) Digitaal personeelsdossier: Op ieder moment te bekijken door zowel medewerker als leidinggevende Geen papieren archief meer Dashboard: Actuele Stuur en managementinformatie, ten alle tijden beschikbaar Verzuim, vacatureoverzicht, loongegevens, stamkaart, resultaten uit beoordelingssysteem FUBO Ontwikkeling volgen Voortgang bewaken Resultatenvergelijk mogelijk E-Assesments inzetten bij – selectie van personeel ontwikkeling van personeel ( MTH Young Traject, MD Traject)

15 Rol van P&O 3/5 Talenten en competenties medewerkers in kaart brengen, ontwikkelen en volgen middels: Trainingen/coaching gericht op advies: vaardigheden advies en acquisitie adviesdossier attitudeaanpassing

16 Rol van P&O 4/5 Loopbaanontwikkeling: MTH Young academy
Management Development High Potentials E-Assessments: in beeld brengen van talenten/competenties van medewerker FUBO systeem

17 Rol P&O 5/5 Personeelsbehoefte en werving:
Strategische personeelsplanning Opnieuw bepalen in kwantiteit maar ook in kwaliteit waarbij je rekening moet houden met veranderende omgeving Inzetten op vergroten aantrekkelijkheid en bekendheid: Social Media (LinkedIn en Twitter) Identiteit “een geheel eigen kantoor”

18 Vragen?


Download ppt "Jeanette Kok Meeuwsen Ten Hoopen"

Verwante presentaties


Ads door Google