De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experience you can trust. NVVK 24 september 20091 OHSAS 18001 versus Veiligheidscultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experience you can trust. NVVK 24 september 20091 OHSAS 18001 versus Veiligheidscultuur."— Transcript van de presentatie:

1 Experience you can trust. NVVK 24 september OHSAS versus Veiligheidscultuur

2 NVVK 24 september KEMA Quality B.V. (vanaf 1 nov onderdeel van Dekra Industrial)  Onderdeel van NV KEMA  Wereldwijd 580 werknemers  Kernactiviteiten: – Keurmerken, – Productkeuringen – Management systemen.  ISO 9001  ISO  OHSAS  VCA  Etc.

3 NVVK 24 september Wereldwijde vertegenwoordiging

4 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur

5 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Wat wordt er bedoeld met een veiligheidscultuur? Wat is OHSAS 18001? Wat hebben ze met elkaar te maken?

6 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur De veiligheidscultuur binnen organisaties wordt bepaald door formele en informele systemen. FORMEEL INFORMEEL Leiderschap Helden BeleidInformele normen Besluitvorming Rituelen Training Taalgebruik Structuur Verhalen

7 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Definitie: De veiligheidscultuur van een organisatie is het product van individuele- en groepswaarden, houdingen, percepties, competenties en gedragspatronen. Dat product bepaalt in hoeverre de organisatie, qua stijl en professionaliteit, zich houdt aan het arbeidsveiligheids- en gezondheidsbeleid.

8 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Definitie volgens Hudson: Veiligheidscultuur is een vorm van organisatiecultuur. Een organisatiecultuur bestaat uit: - de normen en waarden van de organisatie - de manier hoe met problemen omgegaan wordt - de uitvoering van de werkzaamheden.

9 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Veiligheidscultuur (Hudson) Ontkennend Reactief Bureaucratisch Proactief Generatief Volgens de Arbo was het in orde Waarom doen mensen niet wat we zeggen te gaan doen Managementsystemen, audits, data Optreden vóór ongevallen Veilig of niet

10 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Schein: Onze waarneming, ons denken en ons gedrag worden in essentie gestuurd door diepgewortelde basisaannamen. Het bepaalt de manier waarop we met elkaar omgaan.

11 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Gedrag Wat je iemand kunt zien doen of laten. Leidt tot bepaalde gedragingen van mensen. Antecedenten De gevolgen van huidig of vroeger gedrag hebben de grootste invloed op ons toekomstig gedrag Wat gebeurt er met ons na het gedrag. Beloning, straf, niets? Gevolgen

12 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Een veiligheidscultuur kenmerkt zich door: Veiligheidsverplichting,betrokkenheid en leiderschap: de manier waarop het management een veiligheidsfilosofie overbrengt, zorgt ervoor dat medewerkers betrokken worden en maatregelen nemen die op die filosofie gebaseerd zijn (betrokkenheid van het management). Leren en vertrouwen: de wijze waarop een organisatie bereid is te leren van afwijkingen, fouten, bijna-ongevallen en ongevallen, en de wijze waarop ze bereid is het juiste klimaat te scheppen om afwijkingen te rapporteren. Geïnformeerdheid: inzicht in veiligheidsprestaties en de bereidheid onveilig gedrag structureel aan te pakken. Bron: TNO

13 NVVK 24 september Principe Arbomanagementsysteem Hoofdelementen OHSAS:  Op basis van de RI&E bepalen van beleid en beheersmaatregelen (plan)  Uitvoeren van beheersmaatregelen voor de geïdentificeerde risico’s (do)  Monitoren of de beheersmaatregelen afdoende zijn (check)  Eventueel corrigeren en verbetering zoeken op stap 1 (act)

14 NVVK 24 september Arbomanagementsysteem in detail Plan Do Check Act Beleid Doelen RI&E Plan van aanpak TBV Opleiding& Training Communicatie Documentbeheer Toezicht werkzaamheden Beheersing calamiteiten Monitoring Onderzoek van incidenten Interne audits Naleving wetgeving Mngt. Review Optimaliseren: Verbeterende maatregelen; Aanpassen van opleidingsplan. Bijsturen

15 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Gecombineerd met de veiligheidscultuur: Veiligheidsverplichting,betrokkenheid en leiderschap - Arbobeleid - Beoordeling door de directie - Middelen ter beschikking stellen Leren en vertrouwen - Monitoring - Beoordeling op naleving - Onderzoek incidenten, ongevallen - Interne audits Geïnformeerdheid - Voorbereid zijn op noodsituaties - Training / opleiding - Communicatie

16 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Draagt OHSAS iets bij in de veiligheidscultuur? Ja, afhankelijk van de positie van de cultuur op de ladder van Hudson ziet men meer of minder het belang in van veiligheid. OHSAS geeft structuur om veiligheid op een hoger plan te trekken.

17 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Ervaringen van KEMA

18 NVVK 24 september

19 NVVK 24 september OHSAS en veiligheidscultuur Vragen?


Download ppt "Experience you can trust. NVVK 24 september 20091 OHSAS 18001 versus Veiligheidscultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google