De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter Benutten: Extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter Benutten: Extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken"— Transcript van de presentatie:

1 Beter Benutten: Extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken
Amersfoort, 2 juli 2013 Sascha van der Kolk

2 Doel bijeenkomst Informeren over Beter benutten
Informeren over de maatregel A1 Bunschoten-Hoevelaken Ophalen aandachtspunten voor de uitvoering

3 Programma Beter Benutten
Min. van Infrastructuur en Milieu werkt samen met tien regio’s waar het tijdens de spits het drukst is Samenwerkende overheden trekken €1 miljard uit voor een totaal van 250 maatregelen Bestuurlijk Trio: regionale bestuurder, een CEO en de minister Doel: filereductie van 20 procent Voorbeelden van de verschillende maatregelen: langere in- en uitvoegstroken spitsstroken vaker openstellen verkeerslichten beter op elkaar afstemmen kortere wachttijden bij sluizen en bruggen minder vrachtwagens op de weg door meer goederenvervoer over water flexibele werktijden aanmoedigen meer en betere informatie voor reizigers over routes en reistijden

4

5 Planning Bunschoten-Amersfoort in File top 50
In 2013: A28 verbreding bij Amersfoort klaar In 2018: A27/A1 2x4 tot afrit Bunschoten In : Project knooppunt Hoevelaken klaar A1 Bunschoten – Hoevelaken: Toekomstvast voor de aankomende projecten Bunschoten/Amersfoort staat al tijden in de file top 50. In principe wordt dit knelpunt opgelost zo gauw project Hoevelaken gereed is. Echter ruim voor hoevelaken gaat de A27/A1 in de uitvoering. Dit zorgt voor nog meer verkeer richting knooppunt Hoevelaken omdat het makkelijker kan doorrijden. Dit zou dus gedurende minimaal 5 jaar een nog groter knelpunt zijn dan het nu is. Om dit te verlichten is vanuit Beter benutten geld beschikbaar om in de richting van Apeldoorn een extra rijstrook aan te leggen tussen afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. Hierbij zal een nieuw viaduct gebouwd worden en alles wordt toekomstvast met de andere projecten in het vizier gebouwd. Op de volgende sheet kunt u het plangebioed zien.

6 Maatregel Aansluiting Bunschoten – knooppunt Hoevelaken
Zuidbaan (oostelijke richting) verbreden van 2 naar 3 rijstroken Zuidelijke helft spoorviaduct wordt compleet vernieuwd Noordelijke helft spoorviaduct wordt niet aangepakt

7 Overzicht Plangebied derde strook
Zoals gezegd zal de weg verbreed worden tussen afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken in de richting van Apeldoorn. Het te bouwen viaduct zal met een omgevingsvergunning aangelegd worden zodat we met zekerheid de buitendienststellingen van Prorail kunnen halen. Deze moeten ca. 2 jaar van tevoren worden aangevraagd.

8 Procedure Wegverbreding Tracéwet procedure.
M.e.r.-beoordeling: zijn er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu? Wordt voorafgaand aan OTB ter inzage gelegd Ontwerp-Tracébesluit (OTB): een ieder kan zienswijzen indienen Tracébesluit (TB): belanghebbenden kunnen in beroep Aanpassing spoorviaduct Separate omgevingsvergunning, wordt aangevraagd bij gemeente Amersfoort Hierdoor mogelijk om voorafgaand aan de wegverbreding te starten met het spoorviaduct, om openstelling wegverbreding begin mogelijk te maken Dit is onze voorlopige planing

9 Planning Voorjaar 2014: M.e.r.-beoordeling eerst ter visie en daarna Ontwerp- Tracébesluit ter visie Eind 2014: Start werkzaamheden spoorviaduct Voorjaar 2015: Tracébesluit ter inzage Begin 2016: Openstelling van de verbreding


Download ppt "Beter Benutten: Extra rijstrook A1 Bunschoten - Hoevelaken"

Verwante presentaties


Ads door Google