De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovenschools toetsingsorgaan Schooljaar 2014 - 2015 Informatieochtend SWV / 11-09-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovenschools toetsingsorgaan Schooljaar 2014 - 2015 Informatieochtend SWV / 11-09-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bovenschools toetsingsorgaan Schooljaar 2014 - 2015 Informatieochtend SWV / 11-09-2014

2 Samenstelling BTO Het BTO bestaat uit vier leden: 1.Voorzitter (GZ-psycholoog):Ariëlle Raemakers 2.GZ-psycholoog:Monique Moonen 3.Tweede deskundige:Sandra Orta (tijdelijk) 4.Ambtelijk secretaris:Monique Dekkers (tijdelijk) Voor de herfstvakantie vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor de tweede deskundige en de ambtelijk secretaris. We hopen na de herfstvakantie het BTO compleet te hebben.

3 Kerntaken BTO Het BTO heeft drie kerntaken, te weten: 1.Besluit toelating voor het OPDC of VSO; 2.Geven van een bindend (onderwijs)advies bij vastgelopen casussen; 3.Het monitoren van de kengetallen en algehele kwaliteit van de scholen in opdracht van het SWV.

4 Werkzaamheden BTO (1) Het BTO komt wekelijks (donderdagmorgen) bijeen. Aanvragen worden op de donderdagmorgen besproken mits: -de aanvraag compleet is; -die uiterlijk 9 dagen voor de bespreekdatum is ingeleverd (dinsdag inleveren, is een week later op donderdag bespreken). Het BTO geeft zowel mondeling als schriftelijk het advies en/of de conclusie.

5 Werkzaamheden BTO (2) Het BTO zal dit schooljaar alle aanvragen OPDC en VSO toetsen. Het BTO bezoekt scholen en geeft advies indien gewenst en/of nodig. Het BTO monitort structureel in opdracht van het SWV de maandelijkse kengetallen en schrijft op basis daarvan een jaarverslag.

6 Aanmeldingsprocedure / werkwijze (1) 1. Je stelt het aanvraagdossier samen. Het aanvraagdossier omvat minimaal de volgende documenten: -Integriteitswijzer (check voor aanvraag); -Aanvraagformulier OPDC of TLV (= plaatsing VSO) deel A; -Aanvraagformulier OPDC of TLV deel B (= deskundigenadvies); -Ontwikkelingsperspectief (OPP); 2. Je mailt je complete aanvraagdossier naar het secretariaat van het BTO (alle documenten in pdf toesturen).

7 Aanmeldingsprocedure / werkwijze (2) 3. De ambtelijk secretaris checkt het aanvraagdossier. Mocht het dossier niet compleet zijn, wordt de aanvrager gebeld om het dossier alsnog compleet te maken. Uitsluitend complete dossiers worden in behandeling genomen en ingepland. 4. Als een aanvraagdossier compleet is, ontvangt de aanvrager van de ambtelijk secretaris een schriftelijke (mail) ontvangstbevestiging en een bespreekdatum. Let op: de aanvrager kan indien dit wenselijk wordt geacht deskundigen of ouders uitnodigen om aan te sluiten bij de bespreking (graag vooraf BTO informeren wie er bij de bespreking zal aansluiten). BTO zelf kan ook besluiten een betrokken deskundige of ouders uit te nodigen.

8 Aanmeldprocedure / werkwijze (3) 5. De BTO leden bereiden zich voor. 6. De aanvraag wordt met de aanvrager (en betrokkenen) besproken. 7. BTO geeft tijdens de bespreking de aanvrager het definitieve advies en/of conclusie mondeling, mits er geen nader onderzoek/actie(s) nodig zijn. Indien er nader onderzoek/actie(s) nodig zijn, wordt er een concreet tijdspad afgesproken. 8. Bij een definitief advies / conclusie ontvangt de aanvrager een schriftelijke bevestiging per mail van de ambtelijk secretaris binnen één werkweek.

9 Ontwikkeljaar voor het BTO 2014/2015 wordt voor iedereen een ontwikkeljaar, zo ook voor het BTO. We gaan starten met de informatie, kennis, inzichten en middelen die we nu hebben! Er zijn ongetwijfeld nog vragen…..onduidelijkheden……die horen we graag. Inclusief suggesties!!

10 Praktische informatie E-mailadres secretariaat BTOsecretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl Telefoonnummer secretariaat BTO0475-315217 (tijdelijk) E-mailadres Ariëlle Raemakersarielle.raemakers@swvvomiddenlimburg.nl E-mailadres Monique Moonenmonique.moonen@swvvomiddenlimburg.nl E-mailadres Sandra Orta (tijdelijk lid)sandra.orta@swvvomiddenlimburg.nl

11 Vragen…….

12 Tot slot….. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!


Download ppt "Bovenschools toetsingsorgaan Schooljaar 2014 - 2015 Informatieochtend SWV / 11-09-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google