De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan… Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan… Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan… Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 21 november 2013

2 ›Een door de ondernemer aangewezen stralingsdeskundige dient geregistreerd te zijn… ›Nadere invulling volgt | 2 Huidige situatie (BS 2001) Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

3 ›Overgangsregeling… ›een ieder die over een erkend diploma beschikt wordt geacht ingeschreven te zijn in het register ›  zaal vol geregistreerden | 3 Huidige situatie (BS 2001) Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

4 | 4 Besluit Stralingsbescherming 2013 Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

5 ›Registratieplicht alleen voor coördinerend en algemeen coördinerend stralingsdeskundigen ›Toezichthoudend deskundigen: alleen adequate bij- en nascholing ›Elke ondernemer moet coördinerend deskundige hebben ›Ingangsdatum: nader te bepalen… | 5 Registratie stralingsdeskundigen in’t kort Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

6 | 6 Besluit Inwerkingtreding Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

7 ›Nieuwe BS van kracht op 1 januari 2014… ›…m.u.v. de registratieplicht ›Registratieplicht vanaf 1 januari 2015 ›Praktisch: registratie in 2014 NB: overheid denkt max. 32 (!) weken nodig te hebben  aanvraag voor half mei 2014 Uitwerking in Uitvoeringsbesluit Stralingsbescherming EZ | 7 Relevante samenvatting Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

8 ›Registratie eisen: Diploma stralingsdeskundigheid van erkende instelling Algemeen coörd. deskundige (ASD): niveau 2 Coördinerend deskundige (CSD): niveau 3 ›Geldigheidsduur: 5 jaar ›Kosten: € 500,- ›Eenmalig mogelijk ›Via www.agentschapnl.nlwww.agentschapnl.nl | 8 Registratie – details (NTvS 4(1) 2013, p.6) Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

9 ›Eisen voor herregistratie (2019-2020): Diploma stralingsdeskundigheid niveau 2 of 3 van erkende instelling Voldoende werkervaring (d.m.v. werkgeversverklaring òf opdrachten) ASD: 500 u / j CSD: 250 u/ j Kennisonderhoud (bij- en nascholing) Kosten: € 500,- | 9 Registratie - details Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

10 ›ASD: 200 pt (min 70 pt nascholing, 60 pt symposia) ›CSD: 120 pt (min 60 pt nascholing, 20 pt symposia) ›Nascholing: 10 pt per dag (incl examen: 15 pt /d) ›Symposia etc: 5 pt per dag ›En verder: Lezingen/publicaties/doceren/commissies en… Lidmaatschap vereniging (bijv NVS): 2 pt / j | 10 Kennisonderhoud Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

11 ›Nascholing opfriscursus Niv 3: 40 pt jaarlijkse nascholingsmiddag: 5 x 5 25 pt ›Symposia Een keer per jaar NVS-symposium: 5 x 525 pt Een keer per jaar relevant ander symp.: 5 x 525 pt ›Overig Lidmaatschap NVS: 5 x 210 pt Eén posterpresentatie10 pt ›Totaal135 pt | 11 Een voorbeeld - CSD Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

12 ›Leden SBE (CSD/ASD): geregistreerd ›Toezichthoudend deskundigen: zelfde systeem waarbij SBE beoordeeld of nascholing ‘adequaat’ is. ›Start 2014 – 1 e beoordeling 2019 met continue monitoring | 12 Implementatie RUG Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013 Min. aantal punten per 5 jaar Niveau 340 Niveau 4A/B20 Niveau 5A/B10

13 ›Uiterlijk 1 januari 2015 moet de puntenjacht beginnen! | 13 Conclusie Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013

14 ›Vrijblijvend advies voor alle niveau 2 en 3 deskundigen: Wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) zie www.nvs-straling.nlwww.nvs-straling.nl | 14 Tenslotte Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013


Download ppt "Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan… Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google