De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan…"— Transcript van de presentatie:

1 Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan…
Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 21 november 2013

2 Nascholingsmiddag stralingsbescherming - 2013
Huidige situatie (BS 2001) Een door de ondernemer aangewezen stralingsdeskundige dient geregistreerd te zijn… Nadere invulling volgt

3 Huidige situatie (BS 2001) Overgangsregeling…
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Huidige situatie (BS 2001) Overgangsregeling… een ieder die over een erkend diploma beschikt wordt geacht ingeschreven te zijn in het register  zaal vol geregistreerden

4 Besluit Stralingsbescherming 2013
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Besluit Stralingsbescherming 2013

5 Registratie stralingsdeskundigen in’t kort
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Registratie stralingsdeskundigen in’t kort Registratieplicht alleen voor coördinerend en algemeen coördinerend stralingsdeskundigen Toezichthoudend deskundigen: alleen adequate bij- en nascholing Elke ondernemer moet coördinerend deskundige hebben Ingangsdatum: nader te bepalen…

6 Besluit Inwerkingtreding
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Besluit Inwerkingtreding

7 Relevante samenvatting
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Relevante samenvatting Nieuwe BS van kracht op 1 januari 2014… …m.u.v. de registratieplicht Registratieplicht vanaf 1 januari 2015 Praktisch: registratie in 2014 NB: overheid denkt max. 32 (!) weken nodig te hebben  aanvraag voor half mei 2014 Uitwerking in Uitvoeringsbesluit Stralingsbescherming EZ

8 Registratie – details (NTvS 4(1) 2013, p.6)
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Registratie – details (NTvS 4(1) 2013, p.6) Registratie eisen: Diploma stralingsdeskundigheid van erkende instelling Algemeen coörd. deskundige (ASD): niveau 2 Coördinerend deskundige (CSD): niveau 3 Geldigheidsduur: 5 jaar Kosten: € 500,- Eenmalig mogelijk Via

9 Registratie - details Eisen voor herregistratie (2019-2020):
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Registratie - details Eisen voor herregistratie ( ): Diploma stralingsdeskundigheid niveau 2 of 3 van erkende instelling Voldoende werkervaring (d.m.v. werkgeversverklaring òf opdrachten) ASD: 500 u / j CSD: 250 u/ j Kennisonderhoud (bij- en nascholing) Kosten: € 500,-

10 Kennisonderhoud ASD: 200 pt (min 70 pt nascholing, 60 pt symposia)
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Kennisonderhoud ASD: 200 pt (min 70 pt nascholing, 60 pt symposia) CSD: 120 pt (min 60 pt nascholing, 20 pt symposia) Nascholing: 10 pt per dag (incl examen: 15 pt /d) Symposia etc: 5 pt per dag En verder: Lezingen/publicaties/doceren/commissies en… Lidmaatschap vereniging (bijv NVS): 2 pt / j Exclusieve wet, o.a. op grond van art. 29 lid 2, art. 34 lid 9 en art.72 van de KEW

11 Een voorbeeld - CSD Nascholing Symposia Overig Totaal 135 pt
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Een voorbeeld - CSD Nascholing opfriscursus Niv 3: pt jaarlijkse nascholingsmiddag: 5 x pt Symposia Een keer per jaar NVS-symposium: 5 x pt Een keer per jaar relevant ander symp.: 5 x 5 25 pt Overig Lidmaatschap NVS: 5 x pt Eén posterpresentatie pt Totaal pt

12 Implementatie RUG Leden SBE (CSD/ASD): geregistreerd
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Implementatie RUG Leden SBE (CSD/ASD): geregistreerd Toezichthoudend deskundigen: zelfde systeem waarbij SBE beoordeeld of nascholing ‘adequaat’ is. Start 2014 – 1e beoordeling 2019 met continue monitoring Min. aantal punten per 5 jaar Niveau 3 40 Niveau 4A/B 20 Niveau 5A/B 10

13 Conclusie Uiterlijk 1 januari 2015 moet de puntenjacht beginnen!
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Conclusie Uiterlijk 1 januari 2015 moet de puntenjacht beginnen!

14 Tenslotte Vrijblijvend advies voor alle niveau 2 en 3 deskundigen:
Nascholingsmiddag stralingsbescherming Tenslotte Vrijblijvend advies voor alle niveau 2 en 3 deskundigen: Wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) zie


Download ppt "Registratie Stralingsdeskundigen – een update It giet oan…"

Verwante presentaties


Ads door Google