De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie opleiding tot stralingsdeskundige niveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie opleiding tot stralingsdeskundige niveau"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie opleiding tot stralingsdeskundige niveau 3 2009
Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 6 januari 2009

2 Cursusorganisatie Hielke Freerk Boersma, tel Frits Pleiter, tel Voor practica: Arjo Bunskoeke, tel , of secretariaat AMD, tel,

3 Deelnemers aan deze cursus
‘Gewone’ Niveau 3 cursisten w.o. Radiologen in opleiding Studenten MBRT (Studenten Biomed. Technologie (Niv 3)) Niveau 4 cursisten

4 Cursusrooster De cursus bestaat in principe uit de onderdelen waarbij ‘3’ wordt vermeld Onderdelen voor radiologen zijn vrij toegankelijk voor andere belangstellenden; meld dit tijdig bij Marcel Greuter, tel Practicum: 4 dagen in één week; voor (voorlopige) indeling: zie practicumindeling Nb: aanvangstijdstip kan 9.30 uur zijn in verband met aantal practicanten Locatie examen wordt nog bekend gemaakt. Bij het UMCG kan het zijn dat, wanneer het college de hele dag in dezelfde zaal gegeven wordt, er toch een reserving tussen de middag is…

5 Cursusmateriaal - I NRG-syllabus niveau 3, versie 2009 (hst 11 t/m 14 volgen later) RUG-syllabus 2009 met Dictaat Compartimentensystemen Dictaat Radiobiologie Vraagstukkenboek Practicumhandleiding Handboek Radionucliden (2e druk)

6 Cursusmateriaal - II Inleiding tot de Stralingshygiëne – A.J.J. Bos et al. (2e druk, 2007) Nuclidenkaart in boekvorm (Karlsruher Nuklidkarte ed. 2006) Diverse handouts w.o. Casus vergunningverlening (in maart) Zie voor ppt-bestanden e.d. ook:

7 Cursusmateriaal - Facultatief
“Syllabus voorcursus Wiskunde” door S. van Dullemen et al.: € 25,- (hst. 8 relevant voor vandaag, hst. 9 voor lineaire interpolatie) Voor niet-radiologen: reader voor 11 en 18 maart 2009: € 15,- (opgave via Hielke Freerk voor half februari)

8 Examenstof NRG-syllabus m.u.v. hoofdstuk Radiobiologie (hoofdstuk 9)
RUG-syllabus Radiobiologie

9 Examen Datum: 11 mei 2009 Onderdelen:
Meerkeuze (gesloten boek): 33 vragen / 33 punten) Open vragen (open boek): 4 vragen / 67 punten

10 Exameneisen Meerkeuze: 18 punten Open vragen: 37 punten
Herexamen voor onvoldoende gemaakt onderdeel als totaal aantal punten >= 55 Geldigheid behaalde resultaten (practicum en onderdelen van examen): 2¾ jaar, d.w.z. tot en met 2011

11 En verder...I Voor details m.b.t. examenregels: zie examenreglement niveau 3 Evaluatieformulier Tijdens cursus graag bijhouden Inleveren op 22 april (evaluatie) of uiterlijk 11 mei ‘09 (examen)

12 Een goede en succesvolle cursus gewenst!
En verder...II Maak (veel) oefenopgaven Wees zorgvuldig bij het opschrijven van eenheden Een goede en succesvolle cursus gewenst!


Download ppt "Introductie opleiding tot stralingsdeskundige niveau"

Verwante presentaties


Ads door Google