De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Werkplekleren van de Opleidingen Pedagogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Werkplekleren van de Opleidingen Pedagogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Het Werkplekleren van de Opleidingen Pedagogiek
Meet & Greet: 25 september 2014 Algemene beroepenvariant “Axioma” Terugblik Aandacht voor pedagogische tradities: (1) HBO als strijdarena, (2) Pedagogische rol van docenten, (3) Ook van toepassing voor het VO

2 Werkplekleren door de jaren heen
Jaar 1: 9 ECTS → 160 uur → 32 weken 5 uur Jaar 2: 12 ECTS → 320 uur → 40 weken 8 uur Jaar 3: 34 ECTS → 960 uur → 40 weken 24 uur Jaar 4: 21 ECTS afstudeerscriptie en product

3 Werkvelden van de pedagoog
Kinderopvang Opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Onderwijs

4 DE LEERLIJNEN (jaar 1 t/m 3)

5 Landelijk opleidings- en competentieprofiel
Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek (2009). Opvoedingsrelaties versterken. DRIE KERNTAKEN VAN DE HBO-PEDAGOOG: Ontwikkeling van het kind stimuleren (Mede-)opvoeders ondersteunen bij opvoeding Voorwaarden scheppen voor opvoeding + Algemene competenties (professionalisering)  14 competenties

6 Ontwikkeling van het kind stimuleren
Signaleert en analyseert opvoedingsvragen, en oriënteert zich op de opvoedingssituatie Gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze Geeft vorm aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt

7 (Mede-)opvoeders ondersteunen bij opvoeding
informeert en verzorgt voorlichting / scholing, op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen adviseert over opvoedingsvragen en -problemen, zowel vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in, en verwijst waar nodig door naar specialistische hulpverlening begeleidt en ondersteunt (mede-)opvoeders bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag zorgt als ‘verbindingspersoon’ voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening.

8 VOORWAARDEN Scheppen VOOR OPVOEDING
Signaleert pedagogische problematieken, doet nader onderzoek en vertaalt de uitkomsten naar pedagogisch beleid. Initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid), en hanteert daarbij innovatieve werkwijzen. Brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie.

9 ALGEMENE COMPETENTIES (PROFESSIONALISERING)
Communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en ketengericht samen en geeft leiding aan projecten in een multidisciplinaire context Ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan en kan zich voorts een oordeel vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen en heeft daarop zelf een visie ontwikkeld

10 Samenwerking opleiding - werkveld
STUDENT OPLEIDING WERKVELD stagedocent praktijkbegeleider

11 Werkplekleren jaar 1 Focus: Ontwikkeling kind stimuleren
Werkplekleren in de context van de grote stad Leerwerktaken: koppeling theorie praktijk Diversiteit in de grote stad Communiceren met kinderen Inleiding kinderopvang Inleiding opvoedingsondersteuning Psychologie Pedagogiek Sociologie

12 Werkplekleren jaar 2 Focus: (mede)opvoeders ondersteunen bij opvoeding
Methodisch werken staat centraal Integratie theorie – praktijk PMW opvoedingsondersteuning PMW jeugdzorg PMW kinderopvang PMW onderwijs

13 Werkplekleren jaar 3 Focus: de student leert als pedagoog op zelfstandige wijze te functioneren in een complexe situatie en op verschillende niveaus van een instelling. Systeemgericht en multidisciplinair Supervisie Integratie theorie – praktijk: persoonlijk vakmanschap

14 Theoretisch Kader Praktijk Stage Competenties
Lerende centraal in het leerproces Praktijk Stage Taken Producten Competenties Theorie Leerstof Ontwikkeling persoonlijk vakmanschap

15 4 taakgebieden, 4 competentiegebieden
Competentie-gebieden  Pedagogisch adviseren Educatieve activiteiten Beleid & Organisatie Onderzoek Kerntaak I Leerdoelen Kerntaak II. Kerntaak III. Algemeen

16 beoordelen Kennis Vaardigheden Competentie Attitude

17 Online informatie stage pedagogiek
extranet.doo.hva.nl/stage_werkplekleren/pedagogiek


Download ppt "Het Werkplekleren van de Opleidingen Pedagogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google