De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-03-2005 Ontwerpen met water en de watertoets Ervaringen AquaRO en Digitale watertoets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-03-2005 Ontwerpen met water en de watertoets Ervaringen AquaRO en Digitale watertoets."— Transcript van de presentatie:

1 24-03-2005 Ontwerpen met water en de watertoets Ervaringen AquaRO en Digitale watertoets

2 Inhoud presentatie -1-De watertoets -2-De digitale watertoets -3-Meer dan alleen een watertoets -4-Ontwerpen met water -5-AquaRO en de digitale watertoets -6-Samenvatting

3 1.De watertoets Watertoets: formeel document o.b.v. WRo Vier thema’s: -1-Waterneutraal inrichten -2-Schoon inrichten -3-Veilig inrichten -4-Bijzondere wateren en voorzieningen

4 2. De digitale watertoets Noordelijke waterschappen: medio 2008 aan de slag Rivierenland: eerst zelf iets ontwikkelen binnen AquaRO. Na werkbezoek Velt en Vecht conclusie Rivierenland: -Een (bijna) operationeel systeem -Goedkoper dan zelf ontwikkelen -Veel waterschappen werken al mee -Voldoende aanknopingspunten, maar: -Wel mening gebruikers peilen!

5 Digitale watertoets: 3 producten -1-Plannen zonder waterrelevantie: paragraaf geen waterschapsbelang -2-Plannen met beperkt waterbelang: Standaard waterparagraaf -3-Plannen met aanzienlijk waterbelang: Uitgangspuntennotitie

6 Dewatertoets.nl

7 Digitale watertoets Indien verkorte procedure : -Standaard (positief) wateradvies/ waterparagraaf per e-mail; -Watertoetsprocedure in principe afgerond; -Waterschap kan het plan eventueel nog ‘controleren’ in het kader van het vooroverleg (Bro)

8 Digitale watertoets Indien geen waterschapsbelang : -Watertoetsprocedure afgerond; melding via e-mail Indien normale procedure : -Verzoek om contact op te nemen met waterschap; de ingevoerde gegevens dienen dan als “gespreksnotitie”

9 3.Meer dan alleen een watertoets!!!! Water op de agenda van gemeenten l niet alleen omdat regelgeving dat eist l ontwikkelen van een watervisie voor nabije toekomt en op langere in relatie met ruimtelijke ordening l Ontwerpen met water en…………. het waterschap adviseert hier graag bij door bijv. aanreiken van extra tools

10 Ambitieladder en waterschalen Te bereiken door toepassen van WSRL-ambitieladder/waterschalen. Ambitieladder gebaseerd op theoretisch model van Brown e.a.: Via een evolutiemodel omvorming van het traditionele waterbeheer in een stad naar een stad die volledig selfsupporting is!

11 Ambitieladder van Brown et al

12 Ambitieladder → waterschalen Basis: 8 bouwstenen van het waterbeleid: -1-Veiligheid hoog water -2-Droge voeten -3-Hygiëne/Sanitatie -4-Schoon en voldoende -5-Functiecombinatie -6-Ruimtelijke kwaliteit -7-Energie en koeling -8-Synergie

13 -1-Veiligheid hoog water

14 -2-Droge voeten

15 -3-Hygiëne/Sanitatie

16 -4-Schoon en voldoende

17 -5-Functiecombinatie

18 -6-Ruimtelijke kwaliteit

19 -7-Energie en koeling

20 -8-Synergie

21 De Waterschalen Waarmee: l Huidige positie van water en RO-beleid kan worden bepaald l Kansen en ambities helder kunnen worden verkregen l Informatie geordend en gevonden kan worden l Planprocessen en samenwerking wordt georganiseerd

22 De waterschalen

23 Groepering van de 8 thema’s of bouwstenen: in 6 niveaus l Waterkerend (veiligheid hoog water) l Waterbeheersend (Droge voeten, Hygiëne/sanitatie, Schoon&voldoende) l Waterbindend (functiecombinatie) l Watersturend (Ruimtelijke identiteit) l Klimaatsensitiviteit (Energie en koeling) l Wateradapterend (Synergie)

24 -4- Ontwerpen met water

25 Praktijk nu: er zijn veel plannen!

26 veel is ook uitgewerkt!

27 Ontwerpen op basis van waterschalen Rekening houdend met l Historie/natuurlijk systeem l Veiligheid: hoog water l Droge voeten, hygiëne/sanitatie, schoon/voldoende l Functiecombinatie l Ruimtelijke identiteit l Energie en koeling l Synergie

28 Anders ontwerpen

29 5.AquaRO en de digitale watertoets

30 AquaRO en de watertoets

31 AquaRO en de Locatiescan

32 AquaRO en Plannen

33 AquaRO en Inspiratie en Informatie

34 AquaRO: het Water – RO-portaal Waterschappen werken samen bij verdere ontwikkeling Nieuwe partners van harte welkom om mee te denken aan de verdere ontwikkeling AquaRO onderbrengen bij Het WaterschapsHuis

35 6. Samenvatting (1) l Watertoets: gebaseerd op vier thema’s l Digitale watertoets: drie producten l Er is meer dan een watertoets l Ook ´Water´ basis-element voor RO

36 Samenvatting (2) l Inzet van water op basis van 6 bouwstenen volgens waterschalen- methodiek l Digitale watertoets met Locatiescan: basis voor ontwerpen met water l AquaRO na doorontwikkeling ideaal portaal voor water en RO


Download ppt "24-03-2005 Ontwerpen met water en de watertoets Ervaringen AquaRO en Digitale watertoets."

Verwante presentaties


Ads door Google