De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSCD INFORMATIEMIDDAG VUT, Prepensioen en Levensloop

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSCD INFORMATIEMIDDAG VUT, Prepensioen en Levensloop"— Transcript van de presentatie:

1 VSCD INFORMATIEMIDDAG VUT, Prepensioen en Levensloop
19 december 2005

2 Wat gaat er veranderen per 1 januari 2006?
VUT, Prepensioen en Levensloop Wat gaat er veranderen per 1 januari 2006? De alternatieven: pensioen vanaf 65 jaar De alternatieven: levensloop Levensloop regeling Kunst en Cultuur

3 Wat gaat er veranderen per 1 januari 2006?
VUT, Prepensioen en Levensloop Wat gaat er veranderen per 1 januari 2006? Vroegpensioen wordt fiscaal ontmoedigd VUT prepensioen ouderdomspensioen met een richtleeftijd vóór 65 jaar De omkeerregel vervalt werknemersbijdrage niet langer aftrekbaar op te bouwen aanspraken van jaar tot jaar belast werkgeversbijdrage wordt tot het belastbare inkomen gerekend toekomstige uitkeringen zijn onbelast Overgangsmaatregel oude fiscale regime blijft van toepassing voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn

4 De alternatieven: verhoogd pensioen vanaf 65 jaar
VUT, Prepensioen en Levensloop De alternatieven: verhoogd pensioen vanaf 65 jaar maximale opbouw pensioenaanspraken maximaal opbouwpercentage: middelloonregeling: 2,25% per jaar eindloonregeling: 2,00% per jaar beschikbarepremieregeling: staffel fiscus wettelijke minimumfranchise (2005: € ,- per jaar) partnerpensioen kapitaalgedekt vervroeging ingangsdatum ouderdomspensioen eventueel uitruil partnerpensioen

5 Pensioenregelingen VSCD per 1 januari 2006
VUT, Prepensioen en Levensloop Pensioenregelingen VSCD per 1 januari 2006 Binnen VSCD drie belangrijke pensioenregelingen: ABP pensioenregeling PGGM pensioenregeling WNP pensioenregeling Al deze drie regelingen voldoen per 1 januari 2006 aan de Wet VPL! Heeft u een contract met een verzekeraar, vraag bij deze (of uw tussenpersoon) na of de pensioenregeling voldoet aan de Wet VPL

6 WNP pensioenregeling WNP pensioenregeling aangepast per 1 januari 2006
VUT, Prepensioen en Levensloop WNP pensioenregeling WNP pensioenregeling aangepast per 1 januari 2006 Onderdeel van het CAO-akkoord over 2006 en 2007, gesloten op 30 november 2005 In februari 2006 komt er in samenwerking met de WNP een presentatie voor alle WNP-leden om de nieuwe pensioenregeling toe te lichten In de loop van 2006 komt Kunst en Cultuur langs bij alle WNP-leden (die de WNP pensioenregeling voeren) om de nieuwe pensioenregeling aan het personeel te presenteren

7 De alternatieven: levensloop (1)
VUT, Prepensioen en Levensloop De alternatieven: levensloop (1) iedere werknemer heeft recht om te sparen in een levensloopregeling sparen voor onbetaald verlof (uitsluitend in geld) opname van verlof o.b.v.: wettelijke verlofrechten of CAO-afspraken toestemming werkgever spaarbedrag maximaal 12% van het salaris per jaar inclusief eventuele werkgeversbijdrage geen heffing loon- en inkomstenbelasting wel inhouding premies werknemersverzekeringen werknemers tussen 51 en 56 kennen geen jaarlijks maximum maximale saldo 210% van het salaris na opname van (deel van) het saldo mag opnieuw worden aangevuld

8 De alternatieven: levensloop (2)
VUT, Prepensioen en Levensloop De alternatieven: levensloop (2) werkgever mag bijdragen aan de levensloopregeling, echter: werknemer die niet aan levensloop deelneemt, dient gelijke bijdrage te ontvangen (onder inhouding van belastingen en premieheffingen) werkgever mag aan de bijdrage geen nadere eisen koppelen m.b.t. het opnemen van verlof uitvoering door spaarinstellingen en verzekeraars werknemer mag in beginsel zelf een uitvoerder kiezen collectieve afspraken zijn echter mogelijk opname levensloopsaldo via werkgever (tijdens het dienstverband)

9 De levensloopregeling van Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur gaat i.s.m. Reaal een levensloopregeling aanbieden: hoge gegarandeerde rente 4,3% inclusief extra rendement a.g.v. collectieve regeling geen inleg- of opnamekosten beleggen mogelijk via beleggingsfondsen keuze uit groot aantal fondsen (verschillende risico/verwacht rendement verhoudingen) ook duurzaam beleggen mogelijk 0,75% aankoopkosten, 0,25% verkoopkosten interessant bij opbouw voor verlof op lange termijn (vroegpensioen / deeltijdpensioen) goede informatie duidelijke brochures rekenmodules via internet on line inzicht in de levenslooprekening Beleggen: 0,75% aankoopkosten. 0,25% verkoopkosten. 0,50% switchkosten

10 Voordelen voor de werkgever
De Levensloopregeling van Kunst en Cultuur Voordelen voor de werkgever Een collectieve regeling via Kunst en Cultuur: een collectieve regeling beperkt administratieve rompslomp collectieve regeling leidt tot minder verschillende financiële aanbieders directe koppeling met het PremieNotaSysteem (PNS) ondersteuning bij voorlichting aan werknemers advies CAO partijen bij opstellen levensloopreglement verlofmogelijkheden (wettelijk/niet-wettelijk) bronnen waaruit gespaard kan worden (loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, etc.) voortzetting pensioenopbouw een goede regeling voor de werknemers hogere rente bij deelname aan collectieve regeling Beleggen: 0,75% aankoopkosten. 0,25% verkoopkosten. 0,50% switchkosten

11 De Levensloopregeling van Kunst en Cultuur
Te nemen stappen u vult het aanmeldingsformulier in en stuurt of faxt het naar Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur stelt de levensloopovereenkomst op en stuurt die toe u ondertekent de overeenkomst en stuurt deze terug aan Kunst en Cultuur hierbij voegt u de volgende bescheiden: een uittreksel van de Kamer van Koophandel een kopie van een identiteitsbewijs van de tekeningsbevoegde u ontvangt aanmeldingsformulieren en brochures voor uw werknemers u krijgt tevens het cliëntnummer dat uw werknemers op het aanmeldingsformulier dienen op te nemen uw werknemers sturen het aanmeldingsformulier terug naar Reaal uw werknemer voegt daar een kopie van een identiteitsbewijs bij u krijgt toegang tot een internettoepassing om de juiste afdracht te kunnen maken op de levenslooprekeningen van uw werknemers Beleggen: 0,75% aankoopkosten. 0,25% verkoopkosten. 0,50% switchkosten

12 Heeft u nog vragen? Lennaert van Anken (pensioen werkgevers):
De Levensloopregeling van Kunst en Cultuur Heeft u nog vragen? Lennaert van Anken (pensioen werkgevers): 070 – Fons Westgeest (levensloop werkgevers): 070 – Service desk (werknemers + administratieve vragen): 070 –


Download ppt "VSCD INFORMATIEMIDDAG VUT, Prepensioen en Levensloop"

Verwante presentaties


Ads door Google