De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie PvdA-GroenLinks

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie PvdA-GroenLinks"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie PvdA-GroenLinks
Vincent Snels Directeur Minos & Twisk

2 Minos & Twisk Onafhankelijk adviesbureau Project en procesmanagement
Gebiedsontwikkeling Brede scholen en Multifunctionele centra Recente projecten duurzaam ontwikkelen Wageningen: cultuurverandering en protocol Deurne: duurzaam bouwen binnen bouwclaim Boxmeer: optimaliseren bestemmingsplan Boxtel: In Goede Aarde, Princenlant Provincie Noord Brabant: G4C4 en Frisse school

3 Natuurlijk... Wonen In Goede Aarde Gemeente Boxtel

4 Opdracht Realiseer bestemmingsplan In Goede Aarde: ongeveer 380 woningen Realiseer de plannen binnen het bestemmingsplan; voorkom juridische procedures Afronden realisatie in 2007 Optimaliseer duurzaamheid; vernieuwing en uitdaging Uitvoeren via actieve grondpolitiek Duurzame openbare ruimte realiseren Resultaat bij oplevering

5

6 Bestuurlijke randvoorwaarden zijn goed ingevuld
Bestuurlijke wil, maatschappelijk draagvlak Gewoon doen, niet altijd eerst beleid afwachten Duurzaamheid verankeren in beleid en organisatie (kaderstellend) Betrek eigen mogelijkheden van gemeente, organisaties én burgers (communicatie) Duurzame ontwikkeling is meer dan duurzaam bouwen (techniek versus gebruik/gedrag)

7 Naar een plan Ambities aangeven (GPR, DCBA, Maatlat duurzame woningbouw, energievisie, slagkracht projectorganisatie) Eisen voor het plan helder hebben (PVE gericht denken) Integraal ontwerp (opstal, openbare ruimte) Haalbaarheid toetsen (planologisch, technisch en economisch) Instrumentarium kennen en kunnen toepassen (op de juiste plaats regelen)

8 Naar een project Instrumentarium Bestemmingsplan
Actief grondbeleid (verwerving en uitgifte) Overeenkomsten Projectorganisatie (bestuurlijk en ambtelijk heldere taakverdeling) Bij project passende grondexploitatie Mandaat Netwerk Communicatieplan

9 Projectontwikkeling: één bouwwerk
244 Woningen, waarvan 50 woningen EPC nul komma nul Voorwaarde voor plan is realisatie Kantelen (geluidswering) Conclusie: eerst verwerven gronden door gemeente Uitdagingen: Ambitie duurzaamheid versus economische haalbaarheid Toetsbaar maken bij oplevering Vertrouwen hebben in elkaar Herziening Bouwbesluit 2003 Definiëren duurzaamheid inrichting openbare ruimte Bestemmingsplan regelt niet alles Als gebouwd wordt wat je wilt, maakt het niet uit wie er bouwt

10 Projectontwikkeling: contractvorming
Overeenstemming bereikt over: Heijmans en Van Bergen realiseren Kantelen en Lichtbanen, gemeente Hoeve en Groenland Geen indexering gedurende voorbereiding en realisatie periode (3 jaar) Eindige overeenkomsten Duurzaam bouwen toetsen bij bouwvergunning, tijdens realisatie en bij oplevering; sanctie als niet wordt voldaan Geluidsmuur integreren in de woningen Vrij laten VON prijzen door gemeente Overeenkomsten gesloten: privaatrechtelijke prestatie afspraken Voorwaarden voor planning halen: slagkracht en tempo

11

12

13 Overige deelprojecten en activiteiten
De Zonnegolven (41 woningen): flexibel indeelbaar, keuze uit gevel, duurzaamheid binnen gemaximaliseerde VON, mondiaal aspect In het plan In Goede Aarde kan iedereen zijn droom verwezenlijken via deelplan Groenland (9 kavels Ontwikkelaars zijn uitgedaagd (11 woningen): deelplan Hoeve o.b.v. een verplicht PVE Zonnegolven 2e fase: Onteigenen voor sociale huurwoningen?

14 Openbare ruimte: sociaal en duurzaam
Openbaar gebied: ambitie via DCBA, externe toetsing uitgevoerd Ontwerpen vanuit de eigenheid landschap en natuur Vlaamse landschapsarchitect Kansrijk ontwerpen: duurzaam, stadsecologie en ontmoeten Ontsnipperen en verbinden

15 Leerpunten: wie niet probeert, die niet leert
Stelling ‘Geen FSC hout gebruiken is bijdragen aan illegale kap’ Optimaal gebruik van verantwoordelijkheden en bevoegdheden Project loopt makkelijker als geld geen onderwerp meer is Duidelijke en heldere bestuurlijke uitgangspunten en besluitvorming gericht op vooraf bepaalde resultaat Bereidheid partijen tot het oplossen van knelpunten

16 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Presentatie PvdA-GroenLinks"

Verwante presentaties


Ads door Google