De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acceptatiemanagement conform B-Accept Winand van Drenth

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acceptatiemanagement conform B-Accept Winand van Drenth"— Transcript van de presentatie:

1 Acceptatiemanagement conform B-Accept Winand van Drenth

2 Samenvatting B-Accept
Inleiding In het afgelopen decennium zijn er veel veranderingen geweest die van invloed zijn op het ontwikkelen van diensten. Global sourcing, outsourcing en complexe ketens maken het managen van dienstontwikkeling moeilijker. Hierdoor vermindert de grip op de ontwikkeling van deze dienst. Een belangrijk middel voor organisaties om meer grip te krijgen op de dienstontwikkeling is het invoeren van acceptatiemanagement conform B-Accept

3 Samenvatting B-Accept
Doel acceptatiemanagement Het informeren van de opdrachtgever (business) over de kwaliteit, de voortgang en de openstaande risico’s bij dienstontwikkeling op een zodanige wijze dat de opdrachtgever te allen tijde aan het stuur blijft en grip op de ontwikkeling houdt.

4 Samenvatting B-Accept
Hoofdmiddelen acceptatiemanagement Grip op het proces: Tijdens het ontwikkelen van een nieuwe of gewijzigde dienst is het noodzakelijk om te monitoren op de voortgang (tijd en geld) en op de functionaliteit en de kwaliteit. Grip op het product: Inzicht in de kwaliteit is verkrijgbaar door het inrichten van acceptatie van de producten. Hierbij wordt continu gecontroleerd of aan de verwachtingen c.q requirements wordt voldaan. Zodoende is bekend welke risico’s de organisatie loopt bij het uitrollen van een nieuwe of gewijzigde dienst.

5 Samenvatting B-Accept
Kenmerken B-Accept B-Accept kenmerkt zich door twee eigenschappen: Acceptatie is een continue activiteit; Acceptatie betreft alle PGSO domeinen (Processen, Gegevens, Systemen en Organisatie);

6 Samenvatting B-Accept
Kenmerken B-Accept - Continue activiteit B-Accept stelt dat acceptatie gedurende het gehele traject betrokken is (continue activiteit). Het acceptatietraject is op te delen in twee fasen: De dienstontwikkelingsfase De dienstacceptatiefase Dienstontwikkelingsfase Dienstacceptatiefase Controlerende maatregelen en voorbereidende activiteiten Acceptatie (geïntegreerd) opgeleverde porducten

7 Samenvatting B-Accept
Kenmerken B-Accept - PGSO Uitgangspunt van B-Accept is dat een dienst pas geleverd wordt indien de processen goed zijn ingeregeld,de gegevens en systemen deze processen in voldoende mate ondersteu- nen en de organisatie rond deze processen is ingericht.

8 Samenvatting B-Accept
Acceptatieproces - Basis Een nieuwe of gewijzigde dienst is vaak het gevolg van nieuwe wensen of ideeën of verplichtingen die een organisatie heeft. De concrete eisen en behoeften waaraan de dienst moet voldoen worden requirements genoemd.

9 Samenvatting B-Accept
Acceptatieproces Het B-Accept acceptatieproces is het middel om stapsgewijs te komen tot een gefundeerd advies over de kwaliteit van een nieuwe of gewijzigde dienst. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

10 Samenvatting B-Accept
Dashboardrapportage B-Accept Een opdrachtgever wil continu kunnen sturen op de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Dit is alleen mogelijk indien de juiste en volledige informatie beschikbaar is. Vanuit B-Accept wordt op continue basis een dashboardrapportage opgeleverd die in deze informatiebehoefte voorziet. De rapportage bevat de volgende onderdelen: Onafhankelijk inzicht in de haalbaarheid van de planning door continue monitoring van de planning (PGSO breed) Inzicht in de (tussentijdse) kwaliteit van de op te leveren dienst door continue toetsen van de producten (PGSO breed) Een risicogebaseerde prioritering.

11 Samenvatting B-Accept
Resultaat Het toepassen van B-Accept levert de opdrachtgever de volgende voordelen op: Het stelt de opdrachtgever in staat om continue sturing te geven aan de dienstontwikkeling (PGSO-breed) en waar nodig in te grijpen Geen verrassingen bij in productie name (PGSO-breed)


Download ppt "Acceptatiemanagement conform B-Accept Winand van Drenth"

Verwante presentaties


Ads door Google