De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt

2 Wetgeving Veiligheid Gezondheid Milieu Loopbaan Wat moet je doen ?Waar heb je recht op ?

3 Codex Welke wetten zijn er ? Wetgevend kader Basiswet Welzijnswet 04.08.1996 Basisregels veiligheid, gezondheid en welzijn Hoe uitvoeren, wie, wie controleert. M.a.w. concrete uitvoering Uitv. Besluit KB ARAB Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Uitvoeringsbesluiten vanuit de ARAB worden aangepast overgenomen in de Codex (ARAB verdwijnt op termijn)

4 Veilige en gezonde werkomgeving, welzijn vd werknemers Wat is de bedoeling ? Rechten en plichten ivm veiligheid en gezondheid Rechten en plichten ivm veiligheid en gezondheid Beleid gebaseerd op preventie Preventiediensten Geven advies ivm preventie Betrokkenheid vd werknemers Stagiair en interim Derden Bedrijf Risico-Info derden

5 Andere wetgeving België = Nationale wetgeving Codex ARAB AREI Algemeen Reglement op Elektrische Installaties Vlaanderen Wallonië Brussel Gewest = Decreet Vlarem Milieuwetgeving per gewest

6 VCA en Coördinatie op de werkvloer VCA Veiligheidscoördinator VCA Veiligheids Checklist Aannemer

7 Welzijn Psychosociale belasting Arbeidshygiëne Verfraaiing Gezondheid Leefmilieu ErgonomieArbeidsveiligheid De domeinen

8 Ieder zijn rol Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming EDPB Externe Dienst voor Preventie en Bescherming CPBW Werkgever Toezicht Hiërarchische lijn Werknemer EDTC Externe Dienst voor Technische Controle

9 Werkgever Moet gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers beschermen. Risico Risico-Analyse Risico Dynamisch Risicobeheersings systeem Globaal Preventieplan Periode 5 jaar Jaaractieplan Jaarlijks

10 Preventiemaatregelen nemen Risico’s voorkomen Risico’s evalueren, grootste risico’s eerst aanpakken Bestrijding van de risico’s aan de bron Collectieve beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Toezicht op gebruik van beschermingsmiddelen Aanpassing van het werk aan de werknemer Zorgen voor goede werksfeer (anti-pesten, geweld,OGSG)

11 Werknemers informeren Opleiding en instructies Maatregelen nemen opdat de instructies opgevolgd worden Veiligheids en gezondheidssignalisering Overleg met de werknemers

12 Ongevallen opvolgen Ongevallen registreren, aangeven, onderzoeken en correctiemaatregelen nemen Arbeidsongevallenverzekering afsluiten Melding aan de inspectie van ernstige arbeidsongevallen

13 Hiërarchische lijn Zorgen dat iedereen de regels kent en opvolgt Informatie geven over veiligheid, gezondheid. Ongevallen onderzoeken Controles uitvoeren

14 Veilige en gezonde werkomgeving Informatie en opleiding Onderbreking van het werk, bij onmiddellijk gevaar De werknemer RechtenPlichten Zorg voor eigen veiligheid en die van je collega’s Middelen en stoffen op de juiste manier gebruiken Veiligheidsvoorzieningen juist en steeds gebruiken Gevaarlijke situaties, onmiddellijk gevaar, gebreken, foutenbijna - ongevallen melden Meewerken aan veiligheidsbeleid Instructies opvolgen

15 Staan de Directie en HL bij met veiligheidsadviezen De Preventiediensten EDPBW IDPBW Moet worden opgericht Ondersteunen van het veiligheidsbeleid Onderzoek van ongevallen en bijna- ongevallen Oplossingen voorstellen voor het aanpassen van het werk aan de mens Moet worden aangesloten Aanvullende advieserende taken o.a. gezondheidstoezicht

16 Gezondheidstoezicht Doel : Gezondheid van de werknemer beschermen Werknemers met verhoogd risico op gezondheidsaandoeningen Functies met verhoogde waakzaamheid of bijzondere risico’s. Spontane consultaties i.v.m. werkgebonden klachten

17 Elektrische installaties Externe dienst voor technische controle (EDTC) Gespecialiseerde onafhankelijke controle Kettingen en hijsbanden Hijswerktuigen Valbeveiliging Verslag van onderzoek

18 Comité PBW Vanaf 50 werknemers Afvaardiging werkgeversAfvaardiging werknemers Preventieadviseur Formuleert adviezen i.v.m. preventiebeleid. Soms is advies verplicht bvb. aankoop PBM Syndicaal verkozen

19 Toezicht Controleren de naleving van de regels i.v.m. veiligheid en gezondheid Onderzoeken van ongevallen en klachten Inspecteurs van de overheid Toezicht Welzijn op het werk Basis Chemische risico’s Sociale wetten Mogen steeds de werkpost bezoeken Kunnen waarschuwingen en raad geven Bij inbreuken maken ze een proces- verbaal op Bij onmiddellijk dreigend gevaar leggen ze de werkzaamheden stil

20 Seveso -bedrijven Bedrijven met zeer grote risico’s o.a. chemische en petrochemische bedrijven. Speciale wetten, reglementen en inspecties

21 CODEXARAB Specifieke bepalingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren Samenvattend Welzijnswet Basis voor de regelgeving over veiligheid en gezondheid op het werk Welzijnsbeleid Risico Risico – analyse als vertrekpunt van preventiemaatregelen Werkgever WerknemerPreventiediensten HL CPBW


Download ppt "Wetgeving Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google