De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CPBW: Wat is het (niet)? Pascal Meyns 2012. 2Welzijn als Overlegmaterie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CPBW: Wat is het (niet)? Pascal Meyns 2012. 2Welzijn als Overlegmaterie."— Transcript van de presentatie:

1 CPBW: Wat is het (niet)? Pascal Meyns 2012

2 2Welzijn als Overlegmaterie

3 2012Welzijn als Overlegmaterie3 Oorspronkelijk: (technische) veiligheid Recenter: aandacht voor gezondheid, pesten, … => welzijn

4 De 7 welzijnsdomeinen Arbeidsveiligheid Gezondheid Psychosociale aspecten door het werk (incl. pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk) Ergonomie Arbeidshygiëne Verfraaiing van de werkplaatsen Milieu (met invloed op de werknemers) 2012Welzijn als Overlegmaterie4

5 2012Welzijn als Overlegmaterie5

6 1. Sociaal Overleg: elk zijn specialiteit Twee overlegorganen: —OR: sociaal-economische materie —CPBW: welzijnsmaterie Eén gemengde groep: —Afvaardiging: concrete individuele dossiers & collectieve onderhandelingen (cao,…)  Elk zijn domein, maar overlapping 2012Welzijn als Overlegmaterie6

7 CPBW - Samenstelling Het ondernemingshoofd Afgevaardigden van het personeel Secretariaat: —De interne dienst (of preventieadviseur) neemt deze taken waar —De agenda en notulen minstens 8 dagen op voorhand bezorgen —Verplichte documenten tijdig en correct bezorgen (bv. jaarverslag, zie verder) —De adviezen bezorgen (deze moeten door de preventieadviseur opgesteld zijn) Voorzitter —“de werkgever” (ondernemingshoofd of vervanger met beslissingsbevoegdheid) 2012Welzijn als Overlegmaterie7

8 CPBW – Samenstelling (2) Andere Leden? —Soms verplicht: bv. arbeidsgeneesheer bij bespreking medisch jaarverslag —Er kan afgesproken worden dat anderen het CPBW kunnen volgen —Permanent of 1-malig (“occasioneel lid”) Voorbeelden: —Specialisten in een domein (bv. een specialist over een bepaalde machine) —Vakbondssecretaris na afspraak —Externe preventieadviseurs (bv. Arbeidsgeneesheer) —Facility Management (als er dikwijls dingen voor hen besproken worden) —… 2012Welzijn als Overlegmaterie8

9 CPBW – Vergaderingen De werkgever zorgt ervoor dat het CPBW minstens maandelijks samen komt Of op vraag van 33% van de personeelsafgevaardigden In het gebouw van het bedrijf waarvoor ze bevoegd zijn 2012Welzijn als Overlegmaterie9

10 CPBW – Samenstelling & Werking Heb je als lid van het CPBW een vraag of opmerking?  Wacht niet tot de volgende vergadering  Raadpleeg de preventieadviseur direct 2012Welzijn als Overlegmaterie10

11 CPBW – 4 soorten opdrachten Voorafgaand advies geven Akkoord geven Voorstellen doen Informatierecht 2012Welzijn als Overlegmaterie11

12 CPBW - Voorafgaand advies geven Het CPBW geef voorafgaand advies over: beleidsmaatregelen ivm welzijn —planning en invoering van nieuwe technologieën ivm welzijn —planning van het welzijnsbeleid in jaaractieplan / globaal preventieplan (zie verder) preventiemaatregelen de diensten waarop beroep gedaan wordt —bv. Externe dienst PBW of Externe dienst technische keuring de interne dienst —samenstelling —werkingsmiddelen 2012Welzijn als Overlegmaterie12

13 CPBW – Akkoord geven De minimumduur van het contract voor de preventieadviseur De aanduiding en vervanging van —de preventieadviseur (altijd intern) —arbeidsgeneesheer (indien interne) —psychosociale-preventieadviseur (intern): unanimiteit nodig « Andere door de wet voorgeschreven gevallen » —vnl ivm afwijkingen van temperaturen, afwijkingen van aantal sanitaire installaties, …  Hoeveel stemmen zijn een « akkoord »?  Vastleggen in het huishoudelijk reglement (zie verder) 2012Welzijn als Overlegmaterie13

14 CPBW – Voorstellen doen Het CPBW kan in de eerste plaats voorstellen doen rond het jaaractieplan en het globaal preventieplan. (zie verder) 2012Welzijn als Overlegmaterie14

15 CPBW - Informatierecht De werkgever geeft alle nodige informatie om de werking mogelijk te maken: - indienststellingsverslagen - aankoop en gebruik arbeidsmiddelen - aankoop persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - een overzicht van alle risico’s en maatregelen - (jaarlijks) overzicht milieubeleid 2012Welzijn als Overlegmaterie15

16 Let op ! CPBW is niet… De klusjesdienst Kapotte lampen, … horen niet thuis in het CPBW Facility management De kwaliteit van het toiletpapier of koffie horen niet in het CPBW. Een manier om je leidinggevende niet te moeten aanspreken op ongewenste situaties: Spreek eerst de leidinggevende aan, kom pas daarna naar het CPBW met het probleem => Nodig facility management / klusjesdienst desnoods apart uit om deze klachten door te geven. 2012Welzijn als Overlegmaterie16

17 2. Interne dienst PBW (IDPBW) 1 of meerdere interne preventieadviseurs Indien meerdere: 1 officieel de leiding Preventieadviseur is wettelijk verplicht in loondienst Beschermd statuut Secretaris CPBW Heb je concrete vragen over zijn rol, taken,… => vraag het steeds direct aan de preventieadviseur zelf. 2012Welzijn als Overlegmaterie17

18 Onze interne Dienst PBW Wie maakt er deel van uit? 2012Welzijn als Overlegmaterie18

19 3. Externe Dienst PBW Verplichte aansluiting (tenzij alles intern) Multidisciplinair: —Preventieadviseur arbeidsveiligheid —Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer —Preventieadviseur arbeidshygiëne —Preventieadviseur psychosociale aspecten —Preventieadviseur ergonomie 2012Welzijn als Overlegmaterie19

20 Onze Externe Dienst PBW Bij wie zijn we aangesloten? Welke domeinen nemen ze waar? (wat intern, wat extern) 2012Welzijn als Overlegmaterie20

21 4. Directie & Leidinggevenden & werknemers “De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.” (Welzijnswet, art. 5§1) “De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uit.” (KB Welzijnsbeleid, art. 13) “Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.” (Welzijnswet, art. 6) 2012Welzijn als Overlegmaterie21

22 5. Andere: Vertrouwenspersoon Voorlopig niet verplicht, maar sterk aangeraden Denk na over wie je neemt Moet goedkeuring CPBW wegdragen Rapporteert anoniem (via register) 2012Welzijn als Overlegmaterie22

23 2012Welzijn als Overlegmaterie23

24 Wat denkt de wet? Grote lijnen… Voorbeeld EHBO Oude denkwijze wetgeving: EHBO-koffer bevat vast aantal onderdelen. Nieuwe denkwijze wetgeving: Bekijk wat voor ongevallen je kan hebben en maak een aangepaste EHBO-koffer. bv. Veel kans op brandwonden = “voldoende” zalf Gevolgen:  wetgeving is minder strikt omschreven, enkel het doel (  middel)  Je moet nadenken én overleggen/overtuigen. 2012Welzijn als Overlegmaterie24

25 1. Welzijnswet Basiswet die alle grote principes bevat rond PBW —De 7 welzijnsdomeinen (ken je ze nog?) —De verplichting om een interne dienst PBW op te richten —De verplichting om aanvullend beroep te doen op een externe dienst volgens noodzaak —De preventiebeginselen (preventiehiërarchie) —… 2012Welzijn als Overlegmaterie25

26 Preventie in de enige goede volgorde Zorgen dat het gevaar er niet is: —Verwijderen: bv. magazijnrekken lager maken, zodat er niets hoog gestapeld kan worden —Vervangen: bv. gebruik een ander product ter vervanging van asbest —Anders gaan werken: bv. geen nachtwerk meer ter voorkoming van gezondheidsproblemen/sociale problemen Zorgen dat ons niets kan overkomen —Bv. een reling zetten aan een trap beschermt iedereen die de trap neemt Zorgen dat jou niets kan overkomen —Bv. een lasbril beschermt de ogen van de lasser, en alleen die van de lasser Is er toch schade, hou ze dan zo klein mogelijk —Bv. sprinklers zorgen ervoor dat brand niet kan uitbreiden of zelfs uitdooft Zorgen dat het gevaar zichtbaar is —Bv. bordje “opgelet slipgevaar” 2012Welzijn als Overlegmaterie26

27 Marthon lopen? Wil je vermijden dat iemand loopt? Hang bordje bij inschrijvingsloket Vermijden blessure: word toeschouwer of helper Moet je bewegen? Ga wandelen Moet het marathon zijn? Ga rolschaatsen Moeten jullie het echt lopen? Organiseer een rustpunt Moet je echt lopen? Koop goede schoenen Maak het gevaar zichtbaar Preventie in de enige goede volgorde 2012Welzijn als Overlegmaterie27

28 Preventie in de praktijk Som samen enkele gevaren op en zoek samen naar een oplossing die rekening houdt met de volgorde van de preventiehiërarchie. 2012Welzijn als Overlegmaterie28

29 2. Codex: Bijzondere werknemers en situaties Codex = geheel van uitvoeringsbepalingen voor de basisprincipes van de welzijnswet = praktische invulling Er zijn aparte bepalingen over: —Moederschapsbescherming —Jongeren op het werk —Stagiairs —Uitzendarbeid —Manueel hanteren van lasten —Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst —… Hou hier steeds rekening mee als je er mee te maken hebt. Raadpleeg je preventieadviseur en/of arbeidsgeneesheer. 2012Welzijn als Overlegmaterie29

30 Hoezo, verwarrende begrippen? Bijna-ongeval: —hoogstens materiële schade —soms geen schade —nooit lichamelijke schade Arbeidsongeval: —plots voorval tijdens het werk of verbonden aan het werk —met lichamelijke schade Woonwerkongeval —ongeval op weg van of naar het werk —verzekerd, maar niet in statistiek als arbeidsongeval —« gebruikelijke weg » Beroepsziekte —erkenning nodig —procedure (en info) via arbeidsgeneesheer —FBZ keert uit na erkenning Beroepsgerelateerde ziekte/aandoening —verzekerd? Waarschijnlijk niet —preventie enige manier om problemen ivm vergoeding te voorkomen 2012Welzijn als Overlegmaterie30

31 Bijna-ongeval: —vb. Geparkeerde aanhangwagen raakt los en rijdt tegen gevel Arbeidsongeval: —vb. Arbeider valt van ladder tijdens de uitoefening van de job en breekt been Woonwerkongeval —vb. Werknemer valt met fiets op de korste weg naar huis —vb. Werknemer heeft auto-ongeval op weg van het werk naar de crêche Beroepsziekte —vb. Longkanker door asbest Beroepsgerelateerde ziekte/aandoening —vb. Poetsvrouw met tenniselleboog 2012Welzijn als Overlegmaterie31

32 3. ARAB: Hoe het was Oude wetgeving die bijna vervangen is. Oude manier van denken Belangrijke nog bestaande stukken in het ARAB —Brand —Klimaat (temperatuur, …) —Sociale voorzieningen (toiletten, refter,…) 2012Welzijn als Overlegmaterie32

33 4. Andere Wetgeving CAO 100 als voorbeeld CAO100 verplicht elk bedrijf om afspraken te maken over alcohol/drugs CAO100 verbiedt niet alle gebruik van alcohol 2012Welzijn als Overlegmaterie33

34 CAO100: Afspraken in ons bedrijf Fase I: … Fase II: … 2012Welzijn als Overlegmaterie34

35 2012Welzijn als Overlegmaterie35

36 Bespreking middelen 1.Huishoudelijk Reglement 2.Globaal Preventieplan (GPP) 3.Jaarlijks Actieplan (JAP) 4.Maandverslag 5.Jaarverslag 6.Risicoanalyse (wordt verder in detail uitgewerkt) 7.Rondgang 8.Verslag medisch toezicht 2012Welzijn als Overlegmaterie36

37 6. Risicoanalyse (RA) Twee stappen in elke RA —Gevaren verzamelen (zie eerder) —Risico inschatten Hoe vaak komt het gevaar voor? Bv. 1 keer per dag of 1 keer per jaar Hoe groot is de kans dat het fout gaat als het voorkomt? Bv. bijna onmogelijk tot bijna zeker Hoe erg is het als het fout gaat? Bv. een pijnlijke vinger, beenbreuk of dood  Afhankelijk van hoe vaak én hoe ernstig: volgorde maken belangrijkste risico’s  Volgorde bepaalt waar je eerst aan gaat werken  Als je de grootste risico’s aangepakt hebt, begin je opnieuw (zie eerder: PDCA)  RA moet op alle 7 de welzijnsdomeinen uitgevoerd worden (zie eerder) 2012Welzijn als Overlegmaterie37

38 6. Risicoanalyse (RA): wie doet wat? 2012Welzijn als Overlegmaterie38 Werkgever: Voorziet middelen en strategie Leidinggevenden: voeren de RA uit m.b.v. advies PA CPBW: Adviseert & promoot het correcte gebruik vd RA, maar voert NIET zelf uit Preventieadviseur: werkt mee aan de inventaris vd gevaren, geeft advies inschatting, en stelt maatregelen voor

39 Overlopen voorbeeld RA 2012Welzijn als Overlegmaterie39

40 Besluit: Dé essentie voor de komende vier jaar 2012Welzijn als Overlegmaterie40

41 201241Welzijn als Overlegmaterie

42 Besluit: dé essentie komende vier jaar De preventieadviseur is: neutraal (geen directie, geen vakbond) adviseur die goede raad geeft over welzijn (  ‘zorgen voor veiligheid’) eerste aanspreekpunt en steeds toegankelijk (ook buiten het CPBW om) niet alleen: ook de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur psychologische aspecten zijn als preventieadviseur aanspreekbaar. Ook al zijn ze niet ‘in huis’. 2012Welzijn als Overlegmaterie42

43 Besluit: dé essentie komende vier jaar (2) De directie en leidinggevenden zijn: verantwoordelijk voor de veilige werking van het bedrijf & welzijn tout court De medewerkers: respecteren alle richtlijnen, melden gevaarlijke situaties voor zichzelf en collega’s gebruiken hun gezond verstand 2012Welzijn als Overlegmaterie43

44 Besluit: dé essentie komende vier jaar (3) Welzijn is enkel mogelijk via: open communicatie correcte communicatie samenwerking/overleg met alle spelers: CPBW staat niet alleen Externe spelers (arbeidsgeneesheer, …) Interne spelers (leidinggevenden, directie, …) 2012Welzijn als Overlegmaterie44


Download ppt "CPBW: Wat is het (niet)? Pascal Meyns 2012. 2Welzijn als Overlegmaterie."

Verwante presentaties


Ads door Google