De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstelling informatie formulier Geheugensteun Mogelijkheid om naderhand vragen schriftelijk beantwoord te krijgen Verzamelen van gegevens over wat er.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstelling informatie formulier Geheugensteun Mogelijkheid om naderhand vragen schriftelijk beantwoord te krijgen Verzamelen van gegevens over wat er."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstelling informatie formulier Geheugensteun Mogelijkheid om naderhand vragen schriftelijk beantwoord te krijgen Verzamelen van gegevens over wat er rond grondwater speelt of speelde in het gebied  input voor het plan van aanpak

2 Grondwater: de wet Artikel 3.6 Waterwet 1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

3 Grondwater: partijen Provincie Waterschap Gemeente Particulier Vitens

4 Verantwoordelijkheden Provincie: Strategisch grondwaterbeheer Grote onttrekkingen (o.a. drinkwatervoorziening)

5 Verantwoordelijkheden Waterschap: Formeel grondwaterbeheerder (grondwaterkwantiteit) ondiep grondwater in buitengebied Relatief kleine onttrekkingen

6 Verantwoordelijkheden Gemeente: Treffen van maatregelen in de openbare ruimte (inspanningsverplichting), Verwerking grondwater Aanspreekpunt (Waterloket)

7 Verantwoordelijkheden Particulier: Grondwaterhuishouding en ontwatering van eigen perceel (perceel, opstallen inclusief kelder, kruimruimte en fundering)

8 Verantwoordelijkheden Vitens: Vergunninghouder in kader van Waterwet Recht om te onttrekken; geen verplichting Verplicht vergunningvoorschriften na te leven Tijdig informeren over (gevolgen) beëindiging grondwaterwinning Monitoren van veranderingen grondwaterstanden Gezamenlijke communicatie naar omgeving Meedenken over maatregelen ter voorkoming van wateroverlast

9 Vervolg Verzamelen en beantwoorden vragen Schrijven plan van aanpak Nadere informatie: –Website Vitens vanaf 14 oktober –Enschede  http://www.enschede.nl/webs/stadsdeelnoord/actueel/ http://www.enschede.nl/webs/stadsdeelnoord/actueel/


Download ppt "Doelstelling informatie formulier Geheugensteun Mogelijkheid om naderhand vragen schriftelijk beantwoord te krijgen Verzamelen van gegevens over wat er."

Verwante presentaties


Ads door Google