De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Flankerend beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Flankerend beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Flankerend beleid
PRIMO-Opsterland Hemrik, 3 april 2013

2 Aanleiding Flankerend Beleid
Dalende leerlingenaantallen = dalende inkomsten (€ 4000,-- per lln.) Last in, first out (“ontslagbeleid”) Behoud jonge en startende leerkrachten Mogelijke oplossing: flankerend beleid Bij vrijwillig (deeltijd-)ontslag, minder gedwongen ontslagen Positief advies van vakbonden

3 Prognose PRIMO-Opsterland
De komende 4 jaar 191 leerlingen minder Daardoor € ,- minder inkomsten PLUS: Einde bruidsschat, jaarlijkse tekort voor de materiële kosten, aflopen van subsidies zoals Boppeslach, passend onderwijs en overige bezuinigingen van de overheid = minder inkomsten. Door stijging AOW-leeftijd, afschaffing FPU en ons pensioenstelsel langer door (moeten) werken. = minder doorstroom CONCLUSIE: 16 fulltime banen minder in 4 jaar tijd

4 Natuurlijk verloop De komende 4 jaar 6 medewerkers met pensioen.
Er zal dus nog 10 fté aan banen moeten verdwijnen. Grootste formatieve problemen in schooljaar 2013/2014 (- € tov 12/13) en het schooljaar 2015/2016. Daarna met natuurlijk verloop blijft de organisatie financieel gezond.

5 Mogelijke oplossingen:
Als eerste: Vrijwillig ontslag via FLANKEREND BELEID; maatregelen ter voorkoming van gedwongen ontslagen en/of einde aanstelling. Beschikbaar € ,-- Als tweede: Afscheid nemen van de payrollers (jonge leerkrachten) Als derde: Afscheid nemen van RDDF-ers (OOP en/of OP)

6 Beleid PRIMO-Opsterland: Minder personele verplichtingen
Ontslag wederzijds goedvinden (t/m ) Tijdelijke vacatures via payroll-constructie. Vanaf 2010 geen medewerkers meer in vaste dienst. Vacatures voor directeuren intern ingevuld. EN: Flankerend beleid starten (voor beëindiging payrolcontracten en verplichte ontslagen).

7 Aanbod PRIMO-Opsterland: 1. Detachering
Er wordt medewerking verleend aan verzoeken tot tijdelijke detachering buiten PRIMO-Opsterland. Voorwaarde is dat detachering niet in strijd is met het schoolbelang. Bij detachering neemt medewerker onbetaald verlof. Na detachering recht op terugkeer. Geen garantie terugkeer zelfde school en/of groep. Wel garantie op eigen werktijdfactor.

8 Aanbod PRIMO-Opsterland: 2. Ouderschapsverlof
Als leerkrachten ouderschapsverlof genieten, mogen zij zonder boete na het genoten ouderschapsverlof doorwerken in de werktijdfactor van tijdens het ouderschapsverlof.

9 Aanbod PRIMO-Opsterland: 3. Onbetaald verlof & pensioenopbouw
Bij opname van 1 jaar onbetaald verlof, betaalt PRIMO-Opsterland de pensioenkosten. Daardoor geen gat in pensioenopbouw. Na jaar verlof heeft medewerker recht op terugkeer. Geen garantie terugkeer op dezelfde school en in dezelfde groep. Wel garantie op eigen werktijdfactor.

10 Aanbod PRIMO-Opsterland: 4. Bonus bij deeltijdontslag
Vrijwillig deeltijdontslag wordt beloond met een financiële bonus (principe: minimale aanstelling blijft 0,4684 wtf) Onafhankelijk van diensttijd Eenmalige uitkering van bruto € per 0,1 werktijdfactor ontslag. Voorbeelden: 1 ochtend minder werken: € bonus 1 middag minder werken: € bonus 1 hele dag minder werken: € bonus

11 Beleid & Aanbod PRIMO-Opsterland: 5. Bonus bij keuzepensioen
Medewerkers die uiterlijk op 1 januari met keuzepensioen gaan, krijgen maximaal 6 bruto maandsalarissen als bonus. Dit bedrag kan op 3 manieren worden geëffectueerd: Door storting bij het ABP voor een hoger pensioen Door eenmalige uitbetaling binnen huidige belastingregime Door 6 maanden eerder te stoppen met werken, volledig doorbetaald en met pensioenopbouw.

12 Aanbod PRIMO-Opsterland: 6.Loopbaanadvies
Elke medewerker kan gebruik maken van loopbaanadvies, outplacementtraject of scholing ter waarde van € 1.000,- inclusief BTW. Voorwaarde is dat er daardoor een reële kans bestaat op het vinden van een andere betrekking Dit ter beoordeling door PRIMO-Opsterland.

13 Aanbod PRIMO-Opsterland: 7. Premie bij starten onderneming
Bij ontslag (minimaal 0,2342 wtf) wegens het starten van een eigen onderneming ontvangt de betrokkene een premie van € 5.000,- bruto bij een volledig wtf. De inschrijving bij de KvK en een deugdelijk businessplan dient als bewijs.

14 Vertrekpremie in bruto maandsalarissen
Aanbod PRIMO-Opsterland: 8. Premie bij volledig ontslag of ontslag uit deeltijd Aantal dienstjaren Vertrekpremie in bruto maandsalarissen Bedrag bij schaal LA15 & 1,0000 wtf < 5 dienstjaren 2 € 6.548 5-10 dienstjaren 3 € 9.822 11-15 dienstjaren 4 15-25 dienstjaren 5 > 25 dienstjaren 6

15 PROCEDURE: In principe worden alle aanvragen gehonoreerd
Aanvragen worden uiterlijk 1 juni 2013 bij Marscha ingeleverd tenzij: Het bedrag van € (fors) wordt overschreden; De goede gang van een school of PRIMO in het gedrang komt;

16 Tot slot… Een combinatie van regelingen is ook bespreekbaar.
Het nemen van ontslag geeft geen recht op WW- uitkering. Medewerkers die in 2014 hun ambtsjubileum bereiken en eerder volledig stoppen, krijgen hun gratificatie uitbetaald bij hun eindafrekening. Het verzoek om deelname dient per aangevraagd te worden opsterland.nl). Gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd. Dit flankerend beleid is van toepassing uiterlijk tot 1 juni 2013 (mogelijke verlenging miv schooljaar 14/15)

17 Vragen?


Download ppt "Presentatie Flankerend beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google