De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRIMO-Opsterland Hemrik, 3 april 2013.  Dalende leerlingenaantallen = dalende inkomsten (€ 4000,-- per lln.)  Last in, first out (“ontslagbeleid”) 

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRIMO-Opsterland Hemrik, 3 april 2013.  Dalende leerlingenaantallen = dalende inkomsten (€ 4000,-- per lln.)  Last in, first out (“ontslagbeleid”) "— Transcript van de presentatie:

1 PRIMO-Opsterland Hemrik, 3 april 2013

2  Dalende leerlingenaantallen = dalende inkomsten (€ 4000,-- per lln.)  Last in, first out (“ontslagbeleid”)  Behoud jonge en startende leerkrachten  Mogelijke oplossing: flankerend beleid  Bij vrijwillig (deeltijd-)ontslag, minder gedwongen ontslagen  Positief advies van vakbonden

3  De komende 4 jaar 191 leerlingen minder  Daardoor € 780.000,- minder inkomsten PLUS:  Einde bruidsschat, jaarlijkse tekort voor de materiële kosten, aflopen van subsidies zoals Boppeslach, passend onderwijs en overige bezuinigingen van de overheid = minder inkomsten.  Door stijging AOW-leeftijd, afschaffing FPU en ons pensioenstelsel langer door (moeten) werken. = minder doorstroom CONCLUSIE: 16 fulltime banen minder in 4 jaar tijd

4  De komende 4 jaar 6 medewerkers met pensioen.  Er zal dus nog 10 fté aan banen moeten verdwijnen.  Grootste formatieve problemen in schooljaar 2013/2014 (- € 368.000 tov 12/13) en het schooljaar 2015/2016.  Daarna met natuurlijk verloop blijft de organisatie financieel gezond.

5  Als eerste: Vrijwillig ontslag via FLANKEREND BELEID; maatregelen ter voorkoming van gedwongen ontslagen en/of einde aanstelling. Beschikbaar € 300.000,--  Als tweede: Afscheid nemen van de payrollers (jonge leerkrachten)  Als derde: Afscheid nemen van RDDF-ers (OOP en/of OP)

6  Ontslag wederzijds goedvinden (t/m 31-07-11)  Tijdelijke vacatures via payroll-constructie.  Vanaf 2010 geen medewerkers meer in vaste dienst.  Vacatures voor directeuren intern ingevuld. EN:  Flankerend beleid starten (voor beëindiging payrolcontracten en verplichte ontslagen).

7  Er wordt medewerking verleend aan verzoeken tot tijdelijke detachering buiten PRIMO-Opsterland.  Voorwaarde is dat detachering niet in strijd is met het schoolbelang.  Bij detachering neemt medewerker onbetaald verlof.  Na detachering recht op terugkeer.  Geen garantie terugkeer zelfde school en/of groep.  Wel garantie op eigen werktijdfactor.

8  Als leerkrachten ouderschapsverlof genieten, mogen zij zonder boete na het genoten ouderschapsverlof doorwerken in de werktijdfactor van tijdens het ouderschapsverlof.

9  Bij opname van 1 jaar onbetaald verlof, betaalt PRIMO-Opsterland de pensioenkosten.  Daardoor geen gat in pensioenopbouw.  Na jaar verlof heeft medewerker recht op terugkeer.  Geen garantie terugkeer op dezelfde school en in dezelfde groep.  Wel garantie op eigen werktijdfactor.

10  Vrijwillig deeltijdontslag wordt beloond met een financiële bonus (principe: minimale aanstelling blijft 0,4684 wtf)  Onafhankelijk van diensttijd  Eenmalige uitkering van bruto € 2.000 per 0,1 werktijdfactor ontslag.  Voorbeelden:  1 ochtend minder werken: € 3.000 bonus  1 middag minder werken: € 1.700 bonus  1 hele dag minder werken: € 4.700 bonus

11  Medewerkers die uiterlijk op 1 januari 2014 met keuzepensioen gaan, krijgen maximaal 6 bruto maandsalarissen als bonus.  Dit bedrag kan op 3 manieren worden geëffectueerd: 1.Door storting bij het ABP voor een hoger pensioen 2.Door eenmalige uitbetaling binnen huidige belastingregime 3.Door 6 maanden eerder te stoppen met werken, volledig doorbetaald en met pensioenopbouw.

12  Elke medewerker kan gebruik maken van loopbaanadvies, outplacementtraject of scholing ter waarde van € 1.000,- inclusief BTW.  Voorwaarde is dat er daardoor een reële kans bestaat op het vinden van een andere betrekking  Dit ter beoordeling door PRIMO-Opsterland.

13  Bij ontslag (minimaal 0,2342 wtf) wegens het starten van een eigen onderneming ontvangt de betrokkene een premie van € 5.000,- bruto bij een volledig wtf.  De inschrijving bij de KvK en een deugdelijk businessplan dient als bewijs.

14 Aantal dienstjaren Vertrekpremie in bruto maandsalariss en Bedrag bij schaal LA15 & 1,0000 wtf < 5 dienstjaren 2€ 6.548 5-10 dienstjaren3€ 9.822 11-15 dienstjaren 4€ 13.096 15-25 dienstjaren 5€ 16.370 > 25 dienstjaren6€ 19.644

15  In principe worden alle aanvragen gehonoreerd  Aanvragen worden uiterlijk 1 juni 2013 bij Marscha ingeleverd tenzij:  Het bedrag van € 300.000 (fors) wordt overschreden;  De goede gang van een school of PRIMO in het gedrang komt;

16  Een combinatie van regelingen is ook bespreekbaar.  Het nemen van ontslag geeft geen recht op WW- uitkering.  Medewerkers die in 2014 hun ambtsjubileum bereiken en eerder volledig stoppen, krijgen hun gratificatie uitbetaald bij hun eindafrekening.  Het verzoek om deelname dient per email aangevraagd te worden (marscha.eppenga@primo- opsterland.nl).marscha.eppenga@primo- opsterland.nl  Gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd.  Dit flankerend beleid is van toepassing uiterlijk tot 1 juni 2013 (mogelijke verlenging miv schooljaar 14/15)

17


Download ppt "PRIMO-Opsterland Hemrik, 3 april 2013.  Dalende leerlingenaantallen = dalende inkomsten (€ 4000,-- per lln.)  Last in, first out (“ontslagbeleid”) "

Verwante presentaties


Ads door Google