De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De werkwijze van de Commissie Keurmerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De werkwijze van de Commissie Keurmerk"— Transcript van de presentatie:

1 De werkwijze van de Commissie Keurmerk
Presentatie door Bert Woudenberg, voormalig beleidsmedewerker en woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, Commissielid sinds 2004

2 Inhoud presentatie Samenstelling en taak Commissie Keurmerk
Werkwijze bij aanvragen tot erkenning Werkwijze bij negatieve signalering Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspecties IVW Beroep Gelegenheid tot het stellen van vragen

3 Samenstelling Commissie
Samenstelling Commissie: de Commissie bestaat naast de spreker uit: Andre Testa, voorzitter, namens het KNV Gerard de Vries Lentsch, lid namens de ANVR Remco Tekstra, lid namens de RAI Vereniging, Afdeling Bijzondere Voertuigen

4 Taak van de Commissie Keurmerk
De Commissie heeft tot taak - tezamen met het bestuur - het vaststellen van de norm op grond waarvan door de stichting het keurmerk kan worden verleend. De Commissie heeft tot taak om vast te stellen of een keurmerkhouder voldoet (erkenning) dan wel nog voldoet aan de gestelde norm.

5 Activiteiten van de Commissie
De Commissie behandelt jaarlijks circa 8 tot 10 aanvragen tot erkenning. Gemiddeld worden 1-2 aanvragen geweigerd. De Commissie behandelt jaarlijks dossiers, met name na signalering van IVW. Dit leidt gemiddeld tot 1-2 “vrijwillige” opzeggingen, 1 intrekking, 3-5 schorsingen, 5-7 waarschuwingen en enkele vrijspraken.

6 Werkwijze bij aanvragen tot erkenning als Keurmerkhouder
De Commissie behandelt een aanvraag tot erkenning schriftelijk of mondeling. De manager levert de Commissie een compleet dossier aan op basis van geanonimiseerde gegevens. De Commissie besluit tot erkenning of afwijzing van de aanvraag. Het bestuur voert het besluit uit.

7 Werkwijze bij negatieve signalering (I)
De manager ontvangt een negatieve signalering van IVW, STO, RDW, auditinstelling of een andere tekortkoming aan de vereisten. De manager vraagt het betreffende keurmerkbedrijf om een toelichting.

8 Werkwijze bij negatieve signalering (II)
De Commissie behandelt het geanonimiseerde dossier, inclusief de toelichting. De Commissie doet een uitspraak en legt desgewenst een bijbehorende sanctie op. De uitspraken zijn: géén tekortkoming; tekort-koming zonder sanctie; tekortkoming met sanctie. (waarschuwing, schorsing of intrekking.)

9 Werkwijze bij negatieve signalering (III)
Het bestuur neemt de uitspraak van de Commissie over en informeert het bedrijf. Het keurmerkbedrijf heeft dertig dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak van de Commissie. Het bezwaar wordt op dezelfde wijze door de Commissie behandeld.

10 Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspectie door IVW (I)
Op basis van de signaleringsverklaring informeert IVW SKT over de uitkomsten van bedrijfsinspecties, pendelcontroles en andere controles. IVW maakt onderscheidt tussen kernovertredingen en administratieve overtredingen. De Commissie kijkt met name naar de kernovertredingen.

11 Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspectie door IVW (II)
IVW heeft tegenwoordig de keuze tussen eigen bestuursrechtelijke afhandeling of strafrechtelijke afhandeling via het Openbare Ministerie en de rechter. Op basis van bestuursrechtelijke voorschriften mag IVW – afhankelijk van de grootte van het bedrijf -volgens een vaste formule slechts een beperkt aantal werknemers sanctioneren.

12 Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspectie door IVW (III)
Per werknemer is het aantal boetes ook aan een maximum gebonden. Voor de besluitvorming bij de Commissie Keurmerk tellen echter alle geconstateerde kernovertredingen mee. IVW onderscheidt de volgende categorieën: 0 – 2 % kernovertredingen: positieve uitkomst, Keurmerkhouder naar ‘groene weide’ (SKT: geen actie nodig)

13 Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspectie door IVW (IV)
2 – 10 % kernovertredingen: preventieve status (first offender) of repressieve status (bij vervolgonderzoek…). Bij preventieve status geeft IVW verbeterplan en volgt een jaar later een preventief vervolgonderzoek. Is dit vervolgonderzoek wéér negatief, dan is het bedrijf voor IVW repressief.

14 Sanctiebeleid bij negatieve bedrijfsinspectie door IVW (V)
Bij repressieve status (2-10 %) legt IVW naar keuze signaleringen, waarschuwingen en boeterapporten op. (SKT: bij percentage kernovertredingen tussen 2 – 10 % volgt in principe de sanctie van schorsing.) Bij een percentage kernovertredingen > 10 % verklaart IVW het bedrijf repressief. (SKT: Bij > 10 % kernovertredingen volgt in principe de sanctie intrekking.)

15 Beroep Tegen de uitspraken van de Commissie in bezwaarprocedures staat beroep open bij de onafhankelijke beroepscommissie van SKT. Bij de behandeling van beroepszaken wordt niet meer met geanonimiseerde gegevens gewerkt, aangezien de ondernemer bijna altijd zijn eigen dossier wil komen toelichten.

16 Zijn er nog vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht.


Download ppt "De werkwijze van de Commissie Keurmerk"

Verwante presentaties


Ads door Google