De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Producenten (liefst via brancheverenigingen) nemen samen met één of meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Producenten (liefst via brancheverenigingen) nemen samen met één of meer."— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Producenten (liefst via brancheverenigingen) nemen samen met één of meer certificerende instellingen (CI’s) samen verder genoemd als “de initiatiefnemers” het initiatief een om een beoordelingsrichtlijn (BRL) op te stellen. De initiatiefnemers vormen hiervoor een werkgroep waarin ook potentiële afnemers zitting hebben. STAP 1

2 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL De initiatiefnemers melden zich aan bij de Stichting bouwkwaliteit (SBK). SBK registreert dit en ziet er op toe dat er niet meerdere beoordelingsrichtlijnen voor dezelfde bouwstof naast elkaar worden ontwikkeld. STAP 2

3 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL De initiatiefnemers laten de BRL vaststellen door een college van deskundigen. STAP 3

4 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL De BRL wordt bij SBK aangemeld voor vaststelling door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB). Deze vaststelling bestaat uit twee delen: STAP 4

5 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL De BRL wordt door de adviescommissie inhoudelijk getoetst aan de hand van o.a. de handleiding die is ontwikkeld voor het opstellen van een BRL STAP 5 De BRL wordt door de HCB procedureel getoetst. Samen met het advies van de adviescommissie leidt dat tot of een vaststelling als nationale BRL (NBRL) of tot een afwijzing. b a

6 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Een producent die een certificaat wenst, wordt op basis van de van toepassing zijnde NBRL beoordeeld door een CI en krijgt bij goed gevolg een certificaat van CI met KOMO-keurmerk. STAP 6

7 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Op advies van SBK wordt het certificaat opgenomen in de conceptlijst met Publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaringen. STAP 7

8 Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Ministers van VROM en V&W stellen lijst met Publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaringen vast en kondigen hem aan in de Staatscourant. Dit is de feitelijke erkenning door de ministeries. STAP 8 EINDE M.M.M. Bolsius, P.F.H. Bont & E.P.Th. Ruwiel ir. M.M.M. Bolsius is consultant, drs. P.F.H. Bont is managing consultant bij Moret Ernst & Young Management Consultants en beide zijn betrokken bij de ex-ante evaluatie van het Bouwstoffenbesluit. Drs. E.P.Th. Ruwiel is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VROM, afdeling Bodembescherming en Bodemkwaliteit en bestrokken bij het opstellen van het Bouwstoffenbesluit. Auteurs


Download ppt "Stappenplan voor een erkende kwaliteitsverklaring voor een bouwstof NAAR ARTIKEL Producenten (liefst via brancheverenigingen) nemen samen met één of meer."

Verwante presentaties


Ads door Google