De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde op de sector techniek herhalen rekenen basisschool herhalen wiskunde / rekenen van het vmbo K / GL / TL verdieping nieuwe onderwerpen doel ondersteunend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde op de sector techniek herhalen rekenen basisschool herhalen wiskunde / rekenen van het vmbo K / GL / TL verdieping nieuwe onderwerpen doel ondersteunend."— Transcript van de presentatie:

1 wiskunde op de sector techniek herhalen rekenen basisschool herhalen wiskunde / rekenen van het vmbo K / GL / TL verdieping nieuwe onderwerpen doel ondersteunend voor de technische vakken

2 TWINwiskunde H1 Notaties positie stelsel 6268 8 x 10 0 = 8 6 x 10 1 = 60 2 x 10 2 = 200 6 x 10 3 = 6000

3 TWINwiskunde H1 Meten en rekenen 6 x 6 x 6 x 6 = 6 4 ( = 1296 ) uitspraak: zes tot de vierde 6 grondtal 4 exponent 6 4 macht

4  - knop afronden 4.4983 a x 10 n SCI 1 a < 10 ENG 1 a < 1000 TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

5 significante cijfers gaat over totaal aantal cijfers voor de komma en achter de komma TWINwiskunde H1 Meten en rekenen voorbeeld 54.98384 54,984 (5 significante cijfers)

6 voorvoegsels teraT10 12 gigaG10 9 megaM10 6 kilok10 3 hectoh10 2 decada10 1 standaard10 0 = 1 decid10 -1 centic10 -2 millim10 -3 microμ10 -6 nanon10 -9 picop10 -12 idem: N, Hz, F, A, … TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

7 gewone getallenlijn MVT getallenlijn logaritmishe schaalverdeling 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 -3-2012345 + h- h : gx g log gewoon TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

8 logaritmische schaalverdeling welk getal ligt precies tussen 1 en 10 ? en op de gewone getallenlijn ? 1 ? 10 TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

9 rekenregels voor machten: a p x a q = a p + q 10 2 x 10 3 = 10 5 a p : a q = a p – q 10 2 : 10 5 = 10 -3 (a p ) q = a p x q (10 2 ) 3 = 10 6 TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

10 uitspraak: q-de-machtswortel uit a tot de macht p is a tot de macht p gedeeld door q TWINwiskunde H1 Meten en rekenen

11 absoluut getal x = 4 01 2 3 4567 TWINwiskunde H1 Meten en rekenen 2 3 45 relatief getal x ≈ 4

12 absolute afwijking 10 ± 2 kleinste 10 - 2 = 8 grootste 10 + 2 = 12 alle getallen tussen 8 en 12 voldoen TWINwiskunde H1 Meten en rekenen relatieve afwijking 10 ± 20% kleinste 10 - 20% van 10 = 10 - 2 = 8 grootste 10 + 20% van 10 = 10 + 2 = 12 alle getallen tussen 8 en 12 voldoen

13 TWINwiskunde breien: 6 + 4 = 10 : 2 = 5 x 4 = 20 – 6 = 14 fout 10 = 5 = 20 = 14 = 14 !?! 6 + 4 = 10 10 : 2 = 5 5 x 4 = 20 20 – 6 = 14

14 TWINwiskunde breien (2): sin  = 0,5 = 30° fout sin  = 0,5  = 30°

15 TWINwiskunde H2 Verbanden 1 recht evenredig verband y = ax lijn door O(0,0) y = 3x x-201234 y-6-3036912 x p a evenredigheidsconstante

16 omgekeerd evenredig verband hyperbool x. y = a x-200,5124 y-2n.g.4210,5 a evenredigheidsconstante x p : p TWINwiskunde H2 Verbanden 1

17 oppassen met: y = b y = 3 x = c x = 2 TWINwiskunde H2 Verbanden 1

18 TWINwiskunde verbanden tussen grootheden grafisch weergeven veel informatie voorbeelden: ….. H3Grafieken vertellen …

19 TWINwiskunde drie variabelen …… rijsnelheid = trapsnelheid x verzet x 0,06 H3Grafieken vertellen …

20 TWINwiskunde snijsnelheid = 0,00314 x diameter x toerental s snijsnelheid d draaidiameter n toerental s = 0,00314 x d x n H3Grafieken vertellen …

21 TWINwiskunde stelsel van grafieken temperatuur relatieve luchtvochtigheid betontemperatuur windsnelheid verdamping H3Grafieken vertellen …

22 TWINwiskunde H3Grafieken vertellen …

23 TWINwiskunde formules: snijsnelheid = 0,00314 x diameter x toerental rijsnelheid = trapsnelheid x verzet x 0,06 ……………… MATH 0:Solver H3Grafieken vertellen …

24 TWINwiskunde evenredig met een macht A:PwrReg bij STAT CALC power-regressie machts-regressie H4 Machtsverbanden

25 TWINwiskunde met b = 1 recht evenredig b = -1 omgekeerd evenredig b =., -3, -2, 2, 3,..,, ….. H4 Machtsverbanden

26 TWINwiskunde d kwadrateer d 2 keer 0,48 0,48d 2 inverse P deel door 0,48 wortel trekken H4 Machtsverbanden

27 TWINwiskunde b = -1 b = -2 b = -3 H4 Machtsverbanden a = 10

28 TWINwiskunde wortelverband a = 1 H4 Machtsverbanden

29 TWINwiskunde GRM Formules invullen rekenen: Solver MATH 0:Solver… ALPHA ENTER (=SOLVE) Doorbuiging van een plank:

30 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden variabele x in de exponent 0:ExpReg bij STAT CALC exponentiële-regressie

31 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden voorbeeld: x-201234 y0.250.5124816 +1 x2 +1 x2........

32 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden

33 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden 2 x = 3 1 e Y 1 =32 e Solver Y 2 =2 x intersect 3 e x = 2 log 3

34 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden 3 t grondtal wijzigen 3 t = 2..t of 3 t = e..t dan oplossen: 3 = 2 x 3 = e x

35 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden logaritme: uitspraak: “g log a is b” a > 0 g > 0 g  1

36 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden rekenregels voor logaritmen:

37 TWINwiskunde H5Exponentiële verbanden rekenregels voor logaritmen:

38 TWINwiskunde de gereedschapkist: stelling van Pythagoras formules oppervlakte formules omtrek sos – cas – toa gelijkvormig evenredigheid ………………… H6Vlakke meetkunde

39 TWINwiskunde H6Vlakke meetkunde oppervlakte van een driehoek: som van de hoeken: A B C b c a γ βα α + β + γ = 180°

40 TWINwiskunde H6Vlakke meetkunde sinusregel: cosinusregel: A B C b c a γ βα

41 TWINwiskunde H7 Goniometrie motor krukstang zuiger cirkelbeweging verticale beweging y = sin 

42 TWINwiskunde H7 Goniometrie “negen – punt - methode” 0°0°0 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360° gr

43 TWINwiskunde H7 Goniometrie

44 TWINwiskunde H8 Verbanden plus m

45 TWINwiskunde H8 Verbanden plus

46 TWINwiskunde H8 Verbanden plus a = 2

47 TWINwiskunde H8 Verbanden plus d = 2

48 TWINwiskunde H8 Verbanden plus b = 1/2

49 TWINwiskunde H8 Verbanden plus b = 1/2

50 TWINwiskunde H8 Verbanden plus c = -2

51 TWINwiskunde H8 Verbanden plus averticaal t.o.v. de x-as vermenigvuldigen met a dd omhoog of omlaag schuiven cnaar links of naar rechts schuiven bhorizontaal t.o.v. de y-as vermenigvuldigen met 1/b


Download ppt "Wiskunde op de sector techniek herhalen rekenen basisschool herhalen wiskunde / rekenen van het vmbo K / GL / TL verdieping nieuwe onderwerpen doel ondersteunend."

Verwante presentaties


Ads door Google