De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D bij Moderne wiskunde Sybrand Jissink Projectleider Tweede Fase Wiskunde D-dag 6 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D bij Moderne wiskunde Sybrand Jissink Projectleider Tweede Fase Wiskunde D-dag 6 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D bij Moderne wiskunde Sybrand Jissink Projectleider Tweede Fase Wiskunde D-dag 6 juni 2008

2 Inhoud Inleiding Wiskunde D delen 1 (4 havo + 4 vwo) - ervaringen uitwisselen Wiskunde D delen 2 (inhoud) - opmerkingen / indruk Wiskunde D delen 3 - suggesties Slot: vragen

3 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Inleiding Achtergrond aanwezigen - ervaring met wiskunde D? - docenten havo / vwo? - ervaring met wiskunde D bij Moderne wiskunde?

4 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Inhoudsopgave havo D1 Hoofdstuk 1Vectoren Hoofdstuk 2Lijnen en vlakken Verdieping Plaats en afstand Hoofdstuk 3Systematisch tellen Hoofdstuk 4Kansen VerdiepingErfelijkheid Hoofdstuk 5Evenredigheidsverbanden Hoofdstuk 6Differentiëren Verdieping Weerballonnen Hoofdstuk 7Statistische verwerking Hoofdstuk 8De normale verdeling VerdiepingVerrassende kansen

5 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Inhoudsopgave vwo D1 Hoofdstuk 1 Vectoren Hoofdstuk 2 Lijnen en vlakken Hoofdstuk 3 Hoeken en Afstanden Verdiepingen Afbeeldingen, Plaats en afstand Hoofdstuk 3 Modelleren Hoofdstuk 4 Rijen Verdiepingen Numerieke benaderingen, Modelleren en populaties Hoofdstuk 5 Telproblemen Hoofdstuk 6 Rekenen met kansen Hoofdstuk 7 Kansverdelingen Verdiepingen Erfelijkheid en verrassende kansen

6 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D delen 1 Algemene ervaringen wiskunde D Combinatie havo / vwo Combinatie wiskunde A en wiskunde D Ervaringen MW havo D1 en vwo D1 Hoofdstukken MW en verdiepingen MW Aantal SLU en aantal lesuren per week Overige opmerkingen

7 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D delen 2 – havo D2

8 Wiskunde D-dag 6 juni 2008

9

10

11

12

13

14

15 Wiskunde D delen 2 – vwo D2

16 Wiskunde D-dag 6 juni 2008

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Indruk / opmerkingen delen D2 Eerste indruk? Opmerkingen? Positieve / negatieve onderdelen? Vragen?

28 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Inhoud vwo D3 Blok 1: Continue dynamische modellen H1 Differentiaalvergelijkingen: 1-1 Differentievergelijking 1-2 Begrensde groei. 1-3 Logistische groei. 1-4 Lijnelement en oplossingskromme 1-5 Methode van Euler H2 Differentiaalvergelijkingen oplossen: 2-1 Exponentiele en begrensde groei 2-2 Logistische groei 2-3 Oplossingen afleiden. 2-4 Homogene differentiaal vergelijking 2-5 Lineaire differentiaal vergelijking Verdieping: Numeriek oplossen van differentiaal vergelijking

29 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Blok 3: Statistiek H3 Normale verdelingen 4-1 De normale verdeling 4-2 Terugrekenen 4-3 Normaal of niet-normaal 4-4 Normale verdelingen met discrete waarden 4-5 Benaderen met normale verdelingen H4 Hypothese Toetsen 4-1 Waar of niet waar 4-2 Toetsen op significantie 4-3 Binomiaal toetsen 4-4 Tweezijdig binomiaal toetsen 4-5 De tekentoets 4-6 De toets voor het gemiddelde 4-7 Gemengde opdrachten Verdieping: nog niet bekend

30 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Blok 3: Discrete dynamische modellen H5 Rijen en webgrafieken 5-1 Grafieken van rijen 5-2 Op den duur 5-3 Insluitstelling 5-4 Webgrafieken 5-5 Contractiestelling 5-6 Dekpunten H6 Limieten 6-1 Limiet van een rij 6-2 Standaardlimieten 6-3 Rekenregels voor limieten 6-4 Continuïteit en differentieerbaarheid 6-5 Stelling van de l’Hopital Verdieping: Stelsel van recursievergelijkingen

31 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Suggesties vwo D3 Opmerkingen inhoudsopgaven Suggesties voor verdiepingen (binnen de blokken of eventueel er buiten) Vragen of opmerkingen

32 Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Slot Algemene vragen of opmerkingen


Download ppt "Wiskunde D-dag 6 juni 2008 Wiskunde D bij Moderne wiskunde Sybrand Jissink Projectleider Tweede Fase Wiskunde D-dag 6 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google