De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snelheid. Begrippen Grootheid:meetbare eigenschap Significant cijfer:cijfer dat meetelt voor de nauwkeurigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snelheid. Begrippen Grootheid:meetbare eigenschap Significant cijfer:cijfer dat meetelt voor de nauwkeurigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Snelheid

2 Begrippen Grootheid:meetbare eigenschap Significant cijfer:cijfer dat meetelt voor de nauwkeurigheid

3 Snelheid Symbool: v Eenheid: meter per seconde (m/s) Kilometer per uur (km/h) De afstand die per tijdseenheid afgelegd wordt 1 m/s = 3,6 km/h

4 Verschillende bewegingen(1) (Welke soorten zijn er?) Versnelde beweging Het voorwerp gaat steeds sneller Vertraagde beweging Het voorwerp gaat steeds trager Eenparige beweging Constante snelheid Stilstand Constante snelheid (snelheid is nul)

5 Verschillende bewegingen(2) (Schetsen van de v,t-diagrammen) Versnelde beweging Vertraagde beweging Eenparige beweging Stilstand v t v t v t v t

6 Rechtevenredigheid Als de ene grootheid 2x zo groot wordt, wordt de andere grootheid ook 2x zo groot De grafiek in het diagram is een schuine rechte lijn door de oorsprong

7 Eenparige beweging Bij een eenparige beweging is de snelheid constant Bij een eenparige beweging zijn afstand en tijd rechtevenredig

8 Afronden(1) Je kijkt 1 cijfer verder dan je moet hebben Als dat cijfer 0, 1, 2, 3 of 4 is, moet je het naar beneden afronden Als dat cijfer 5, 6, 7, 8 of 9 is, moet je het naar boven afronden

9 Afronden(2) Het aantal cijfers waarop een getal is afgerond, heet het aantal significante cijfers Nullen voor het getal tellen niet mee, de rest wel

10 Afronden(3) VB: 5,321 afgerond op 2 significante cijfers. Kijk naar de eerste 2 cijfers: 5,3 Kijk 1 getal verder: 2 De “2” betekent naar beneden afronden Dit wordt dus 5,3

11 Wetenschappelijke notatie(1) Omdat je soms getallen moet afronden op 2 sign. cijfers, kun je dit soms maar moeilijk opschrijven: 400 in 2 sign. cijfers is namelijk niet 40! De wetenschappelijke notatie is de oplossing.

12 Wetenschappelijke notatie(2) De machten van 10 0,01 = 10 -2 0,1 = 10 -1 1 = 10 0 10 = 10 100 = 10 2 1000 = 10 3 10000 = 10 4

13 Wetenschappelijke notatie(3) Een waarde wordt geschreven als een getal tussen 1 en 10 met daarachter een macht van 10. Voor het aantal significante cijfers telt de 10-macht niet mee.

14 Wetenschappelijke notatie(4) VB: 6537 afgerond op 3 significante cijfers. Kijk naar de eerste 3 cijfers: 6 en 5 en 3 Kijk 1 getal verder: 7 De “7” betekent naar boven afronden Een getal tussen 1 en 10 is dan: 6,54 Dan heb je gedeeld door 1000, dus dat moet er weer bij: 6,54 ∙ 10 3

15 Gemiddelde snelheid Als de snelheid niet constant is, kun je wel kijken naar het gemiddelde. geldt dus alleen voor eenparige bewegingen geldt voor alle bewegingen

16 Grootheden en SI-eenheden GrootheidSymboolEenheidSymbool Afstandsmeterm Tijdtsecondes Snelheidvmeter per secondem/s


Download ppt "Snelheid. Begrippen Grootheid:meetbare eigenschap Significant cijfer:cijfer dat meetelt voor de nauwkeurigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google