De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afronden bij natuurkunde. Verschil wiskunde en natuurkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afronden bij natuurkunde. Verschil wiskunde en natuurkunde."— Transcript van de presentatie:

1 Afronden bij natuurkunde

2 Verschil wiskunde en natuurkunde

3 Absolute fout  Als je 10 mensen vraagt om de lengte van een A4-tje te meten, krijg je verschillende antwoorden:  3 x 297 mm  3 x 298 mm  2 x 296 mm  1 x 299 mm  1 x 287 mm  foute meting  Voor de lengte kun je schrijven: 297 ± 1 mm  1 mm is dan de absolute fout = meet-onnauwkeurigheid

4 Relatieve fout  Als je de absolute fout deelt door de waarde zelf b.v. 1 mm / 297 mm = 0,0034 krijg je de relatieve fout  Hoe kleiner de relatieve fout des te nauwkeuriger de meting.  Vaak wordt de relatieve fout vermenigvuldigd met 100%; je krijgt dan de procentuele fout  0,34 %  Fouten zijn meestal schattingen en dus niet erg nauwkeurig; één cijfer is meestal voldoende

5 Boek  Eigenlijk zouden alle waarden in het boek geschreven moet worden in de vorm:  66,2 ± 0,2kg  200 ± 10 Ω  …  Dat doen ze in het boek niet maar er wordt aangenomen dat:  1,5 kg eigenlijk betekent 1,5 ± 0,05 kg  22 s “ “ 22 ± 0,5 s  2,0 m “ “ 2,0 ± 0,05 m  2,00 m “ “ 2,00 ± 0,005 m

6 Voor de duidelijkheid  m = 1,5 kg betekent dus dat de waarde tussen 1,45 kg en 1,55 kg ligt  We schrijven ook wel 1,45 kg ≤ m < 1,55 kg  1,45 naar boven afgerond is 1,5 en  1,55 naar beneden afgerond is ook 1,5  De absolute fout is in het boek dus altijd iets met een 5: 5 of o,5 of o,005, ….

7 Even oefenen ….  Tussen welke 2 waarden liggen: 1.3,5 2.7,85 3.20 4.3,00  3,45 ≤ 3,5 < 3,55  7,845 ≤ 7,85 < 7,855  19,5 ≤ 20 < 20,5  2,995 ≤ 3,00 < 3,005

8 Geen breuken, wortels, …

9 Wetenschappelijke notatie  Soms is het handig om de wetenschappelijke notatie te gebruiken  één cijfer voor de komma en afsluiten met een 10-macht  b. v. massa van proton is 0,0000000000…0000000167 kg of 1,67 x 10 -27 kg  rekenmachines hebben hiervoor een speciale knop; meestal EE of Exp

10 Op je rekenmachine Je wiltOp je rekenmachineOp het scherm 2,998 x 10 8 2,998 2nd EE 82,998 E 8 1,67 x 10 -27 1,67 2nd EE (-) 271,67 E -27 Tip: voer de getallen niet in als 2,998 x 10 ^ 8 want • dat is het op het scherm veel onoverzichtelijker • dat gaat vaak fout bij delingen omdat haakjes worden vergeten

11 Significante cijfers  Significante cijfers zijn cijfers die er toe doen:  Nullen ervoor tellen niet mee (0,25 m = 2,5 dm )  Nullen erachter juist wel ( 2 ≠ 2,0 ≠ 2,00)  Tienmacht telt niet mee; 2,45 en 2,45 x 10 7 hebben hetzelfde aantal significante cijfers.  Voorbeelden: 1,23 0,032 2,050 2,998 x 10 8  heeft 3 significante cijfers  heeft 2 significante cijfers  heeft 4 significante cijfers

12 Afronden bij vermenigvuldigen

13 Afronden en wetenschap. notatie

14 Afronden bij optellen en aftrekken

15 Examen  Deze afrondingsregels gelden ook op het eindexamen en om alvast te oefenen ook op alle toetsen.  Op het examen mag je er één cijfer naast zitten. Als het volgens de eerder genoemde regels 4 cijfers moet zijn, dan worden 3 en 5 significante cijfers ook goed gerekend  Bovenstaande regel geldt niet als in de opgave staat dat je een antwoord in 3 significante cijfers moet geven.

16 Voorvoegsels  zie ook Binas tabel 2 FactorNaamsymbool 10 12 TeraT 10 9 GigaG 10 6 MegaM 10 3 kilok 10 -3 millim 10 -6 microµ 10 -9 nanon 10 -12 picop Gebruik liever geen hecto, deka, deci en centi Gebruik de voorvoegsels niet in combinatie met de wetenschappelijke notatie. Dus niet: 12,3 x 10 3 km, maar 12,3 x 10 6 m of 1,23 x 10 7 m

17 Eenheid of dimensie  Er zijn 7 basiseenheden  Alle eenheden kun je in de basiseenheden uitdrukken grootheidsymbooleenheidsymbool lengtelmeterm massamkilogramkg (niet g) tijdtsecondes (niet sec) stroomsterkteIAmpèreA temperatuurTKelvinK lichtsterkteIcandelacd stof hoeveelheidnmol

18 Paar voorbeelden  Een paar eenheden uitgedrukt in basiseenheden GrootheidSymboolEenheidSymboolBasis krachtFNewtonNkg·m/s 2 energieEJouleJkg·m 2 /s 2 vermogenPWattWkg·m 2 /s 3 spanningUVoltVkg·m 2 /A·s 3 weerstandROhmΩkg·m 2 /A 2 ·s 3


Download ppt "Afronden bij natuurkunde. Verschil wiskunde en natuurkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google