De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snelheid Hoe kan ik rekenen. Het rekenen Kennis van tegengesteld bewerking Van + is dat – en andersom. Van x is het : en andersom. Van ² is dat √ en andersom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snelheid Hoe kan ik rekenen. Het rekenen Kennis van tegengesteld bewerking Van + is dat – en andersom. Van x is het : en andersom. Van ² is dat √ en andersom."— Transcript van de presentatie:

1 Snelheid Hoe kan ik rekenen

2 Het rekenen Kennis van tegengesteld bewerking Van + is dat – en andersom. Van x is het : en andersom. Van ² is dat √ en andersom. Voorbeelden 8 + 2 = 10a + b = cb + a = c 8 = 10 – 2a = c – b b = c – a 8 x 2 = 10a x b = cb x a = c 8 = 10 : 2a = c : b b = c : a

3 Grootheid Een grootheid is Wat meetbaar is. Het onderwerp. Voorbeelden Massa, Volume, Inhoud, Dichtheid, Spanning, Stroom, Energie, Tijd

4 Eenheid Waar je het getal in uitdrukt heet eenheid Voorbeeld Kilogram, Liter, Meter, Volt, Watt, Kilowattuur, Uur

5 Kennis van eenheden Eenheden omrekenen is een belangrijk gegeven. Kennis van metriek stelsel (Binas) mm – cm – dm – m – dam – hm – km 1 dm = 0,1 m 1cm = 10mm 60 s = 1 min60 min – 1h 1h = 3600 sec

6 Van min naar uren 1 min = 1/60 uur => 20 min = 20/60 h = 1/3 h = 0,333333 h 1h 20 min = 1 h + 20/60 h = 1 h + 1/3 h = 1,333333 h 1 h + 1/3 h = 1,333333 h Het getal achter de komma is een gedeelte van één uur. 1,6 h = 1 h + 0,6 h = 1 + 0,6 x 60 min = 1h 36min Als er bij de vermenigvuldiging met 60 nog decimalen achter de komma staan dan is dit een deel van een minuut dus dat deel maal 60 is het aantal seconden. 1,61 h 1 h 0,61 x 60 min = 1 h 36,6 min 0,6 x 60 = 36 sec 0,6 x 60 = 36 sec 1 h 36 min 36 sec 1 h 36 min 36 sec

7 Probleem oplossing 1)Gegevens verzamelen 2)De juiste formule 3)Invullen 4)Uitkomst Denk daarbij altijd aan eenheden achter het getal!

8 Afstand De afgelegde weg (afstand) geven we aan in meter of kilometer De afgelegde weg heeft symbool:s. De eenheid is in metermof kilometerkm De afstand van Nijmegen naar Amsterdam is 110 kilometer schrijf je in de natuurkunde als: s = 110 km s = 110 km

9 Tijd De tijd die over een bepaalde afstand doen geven we aan in seconde of uren. Symbool voor de tijd is t De tijd drukken we uit in Secondes Urenh De reis van Nijmegen naar Amsterdam duur 2,5 uur schrijf je in de natuurkunde als: t = 2,5 h

10 Snelheid De snelheid is de factor in een verhoudingsgetal. Snelheid zegt iets over het aantal meter in 1s of het aantal km in 1 uur. het aantal km in 1 uur. Symbool voor snelheid is v De eenheid voor snelheid is: meter/seconde m/s Kilometer / uurkm/h Het per teken (/) kan je zien als een deel teken Tijs in s122,5 X factor (snelheid) factor=5 Afstand in m51012,5

11 Op en rij Grootheid Afgelegde wegsMetermKilometerkm SnelheidvMeter/secondem/sKilometer/uurKm/h Tijdtsecondesuurh Als je 50 km/h rijdt en 2 uur onderweg bent dan heb je 100 km gereden Oplossing: 1)s = ? v = 50 km/h t = 2 h 2)s = v x t 3)s = 50 km/h x 2h 4)s = 100 km

12 Van m/s naar km/h 1 h = 3600 sec 1 sec = 1/3600 h 1 km = 1000m1 m = 1/1000 km afstand1 m3600 m 3,6 km tijd1 s3600 s1 h

13 s = v x t Afstandsmkm Snelheidv gem m/skm/h Tijdtsh Formule s = v gem x t s tot = s 1 + s 2 + s 3 …… t tot = t 1 + t 2 + t 3 …… Snelheden van verschillende trajecten nooit optellen

14 s-t diagram t in sec s in m Δ s = s e -s b sbsb sese Δ t = t e -t b

15 De snelheid bereken Lineaire formule y = ax + b a = hellingsgetal b = startgetal Formule voor snelheids = v x t + s begin v = Constante snelheid(a) t = tijd(x) s begin = afstand die al afgelegd is(b)

16 Grafieken Eenparig Eenparig versneld Eenparig vertraagd

17 Eenparig v in m/s t in s s in m

18 Eenparig vertraagd v in m/s t in s s in m

19 Reactie afstand en remweg Animatie voor :Reactie afstand en remweg :Reactie afstand en remweg:Reactie afstand en remweg


Download ppt "Snelheid Hoe kan ik rekenen. Het rekenen Kennis van tegengesteld bewerking Van + is dat – en andersom. Van x is het : en andersom. Van ² is dat √ en andersom."

Verwante presentaties


Ads door Google