De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snelheid Hoe kan ik rekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snelheid Hoe kan ik rekenen."— Transcript van de presentatie:

1 Snelheid Hoe kan ik rekenen

2 Het rekenen Kennis van tegengesteld bewerking
Van is dat – en andersom. Van x is het : en andersom. Van ² is dat √ en andersom. Voorbeelden 8 + 2 = 10 a + b = c b + a = c 8 = 10 – 2 a = c – b b = c – a 5x 2 = 10 a x b = c b x a = c 5 = 10 : 2 a = c : b b = c : a

3 Eenheden omrekenen is een
Kennis van eenheden Eenheden omrekenen is een belangrijk gegeven. Kennis van metriek stelsel (Binas) mm – cm – dm – m – dam – hm – km 60 s = 1 min 60 min = 1h 1h = 3600 sec

4 Grootheid Een grootheid is Wat meetbaar is. Het onderwerp. Voorbeelden
Massa, Volume, Inhoud, Dichtheid, Spanning, Stroom, Energie, Tijd

5 Eenheid Waar je het getal in uitdrukt heet eenheid Voorbeeld Kilogram, Liter, Meter, Volt, Watt, Kilowattuur, Uur

6 Van min naar uren 1 min = 1/60 uur => 20 min = 20/60 h = 1/3 h = 0, h 1h 20 min = 1 h + 20/60 h = 1 h + 1/3 h = 1, h Het getal achter de komma is een gedeelte van één uur. 1,6 h = 1 h + 0,6 h = 1 + 0,6 x 60 min = 1h 36min Als er bij de vermenigvuldiging met 60 nog decimalen achter de komma staan dan is dit een deel van een minuut dus dat deel maal 60 is het aantal seconden. 1,61 h 1 h 0,61 x 60 min = 1 h 36,6 min 0,6 x 60 = 36 sec 1 h 36 min 36 sec

7 Probleem oplossing Gegevens verzamelen De juiste formule Invullen
Uitkomst Denk daarbij altijd aan eenheden achter het getal!

8 Afstand De afgelegde weg heeft symbool: s. De eenheid is in meter m of
De afgelegde weg (afstand) geven we aan in meter of kilometer De afgelegde weg heeft symbool: s. De eenheid is in meter m of kilometer km De afstand van Nijmegen naar Amsterdam is 110 kilometer schrijf je in de natuurkunde als: s = 110 km

9 Tijd Symbool voor de tijd is t De tijd drukken we uit in Seconde s
De tijd die over een bepaalde afstand doen geven we aan in seconde of uren. Symbool voor de tijd is t De tijd drukken we uit in Seconde s Uren h De reis van Nijmegen naar Amsterdam duur 2,5 uur schrijf je in de natuurkunde als: t = 2,5 h

10 Snelheid De snelheid is de factor in een verhoudingsgetal. Snelheid zegt iets over het aantal meter in 1s of het aantal km in 1 uur. Symbool voor snelheid is v De eenheid voor snelheid is: meter/seconde m/s Kilometer / uur km/h Het per teken (/) kan je zien als een deel teken Tijs in s 1 2 2,5 X factor (snelheid) factor=5 Afstand in m 5 10 12,5

11 Op en rij Oplossing: 1) s = ? v = 50 km/h t = 2 h 2) s = v x t
Grootheid Afgelegde weg s Meter m Kilometer km Snelheid v Meter/seconde m/s Kilometer/uur Km/h Tijd t seconde uur h Als je 50 km/h rijdt en 2 uur onderweg bent dan heb je 100 km gereden Oplossing: 1) s = ? v = 50 km/h t = 2 h 2) s = v x t 3) s = 50 km/h x 2h 4) s = 100 km

12 Van m/s naar km/h 1 h = 3600 sec 1 sec = 1/3600 h
1 km = 1000m 1 m = 1/1000 km 36 km/h = 10 m/s Afstand 36 km 0,01km 10 m tijd 1 h 3600 s 1 s 20 m/s = 72 km/h Afstand 20 m m 72 km tijd 1 s 3600 s 1 h …. m/s x 3,6 = ……km/h

13 s = v x t Afstand s m km Snelheid vgem m/s km/h Tijd t s h
Formule s = vgem x t stot = s1 + s2 + s3 …… ttot = t1 + t2 + t3 …… Snelheden van verschillende trajecten nooit optellen

14 Voorbeeld Jan en piet rijden naar van Nijmegen naar Amsterdam. De afstand is voor beide 110 km maar Jan gaat met de fiets en rijdt 7 m/s. Piet gaat met de trein en is 1 uur en 45 min onderweg. Bereken de snelheid van de trein? Bereken hoe lang Jan onderweg is?

15 Oplossing 1 Piet t = 1h en 45 min = 1,75 h. s = 110 km v = ? v = s : t
v = 110 km : 1,75 h = 62,86 km / h De trein rijdt gemiddeld 62,86 km/h

16 Oplossing 2 Jan t = ? s = 110 km v = 7 m/s = 7 x 3,6 km/h = 25,2 km/h
t = s : v t = 110 km : 25,2 km/h = 4,36 h Jan rijdt er 4,36 h over

17 Eenparig (constante snelheid)
s in m v in m/s t in s t in s

18 Reactie afstand en remweg
Bestudeer nu nog de uitleg voor: Reactie afstand en remweg


Download ppt "Snelheid Hoe kan ik rekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google