De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisiskaart en Wet verplichte GGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisiskaart en Wet verplichte GGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Crisiskaart en Wet verplichte GGZ
“Dwangtoepassingen zijn soms onvermijdelijk wanneer het op andere manieren niet lukt om schade te voorkomen” De crisiskaart als ‘andere manier’

2 Inhoud van de presentatie
De landelijke Crisiskaart© Crisiskaart en Wet verplichte GGZ Crisiskaart en de Kanteling

3 De landelijke Crisiskaart©

4 Wat is de crisiskaart? Klein individueel document
Ter grootte van een bankpasje Soort gebruiksaanwijzing bij een psychische crisis Samenvatting van zelf opgesteld uitgebreid crisisplan

5 Welke informatie biedt de crisiskaart?
De naam en adresgegevens van de kaarthouder Hoe iemands crisis eruit ziet Wat diegene wil dat er gebeurt tijdens een crisis Wat diegene wil dat er niet gebeurt tijdens een crisis De contactpersoon of contactpersonen Behandelaar, begeleider en huisarts Medicatielijst Aandachtspunten thuis (bv. hond) Handtekening en zelfbindingsverklaring Datum laatste update van de crisiskaart

6

7 Wat als er iets veranderd is?
periodieke evaluatie op uitnodiging van consulent tussentijdse evaluatie op initiatief van de kaarthouder bij wijzigingen of crises Vermelding laatste update op kaart

8 Juridisch kader Bij akkoord behandelaar geldt de WGBO
In overige gevallen geldt de crisiskaart als wilsverklaring

9 Wet verplichte GGZ Invloed van de cliënt Dwang voorkomen Participatie
Betrokkenheid naasten

10 Invloed van de cliënt - 1 De cliënt heeft voldoende invloed
De cliënt heeft het recht zijn voorkeur aan te geven

11 Invloed van de cliënt - 2 Regelmatig overleg tussen hulpverlener en cliënt Samen zorg evalueren

12 Invloed van de cliënt - 3 Zo veel mogelijk aan wensen van cliënt voldoen Tenzij in strijd zijn met goed hulpverlener-schap

13 Dwang voorkomen Wet is gericht op het voorkómen van verplichte zorg
en het kiezen voor minder dwang

14 Participatie Tijdens verplichte zorg steeds aandacht voor
de maatschappelijke participatie van de cliënt

15 Betrokkenheid naasten
Naasten meer betrokken bij beslissing tot noodzaak verplichte zorg

16 Crisiskaart en de Kanteling
Ambulantisering Zorgtaken naar gemeente Win-win situatie

17 Ambulantisering Beddenreductie leidt direct tot toename zelfstandig wonen Toename kans op isolement Minder zicht op risico-signalen

18 Zorgtaken naar gemeente
Onzekerheden zorgen voor toename stress Uitgesproken zorgen van aanbieders Paniek bij ambtenaren?

19 Win-win situatie Cliënt gaat vanuit intrinsieke motivatie aan de slag
Opnameduur reductie van 50-80% Opnamefrequentie neemt af Toename zelfregie Toename gevoel van veiligheid Toename wederzijds begrip Crisiskaart biedt handvatten voor uitvoer Wet verplichte GGZ Kernbegrippen Wmo vallen samen met effecten crisiskaart en wensen Wet verplichte GGZ Zelfregie Eigen kracht Zelfredzaamheid Eigen verantwoordelijkheid

20 De crisiskaart binnen uw organisatie
Samen in gesprek over Additionele kansen Cliënten motiveren tot eigen initiatief richting crisiskaart Zorgen dat de cliënt zich niet verplicht voelt tot een crisiskaart

21 Hartelijk dank voor uw aandacht
Einde Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Crisiskaart en Wet verplichte GGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google