De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieurehabilitatie Hoofdstuk 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieurehabilitatie Hoofdstuk 8."— Transcript van de presentatie:

1 Milieurehabilitatie Hoofdstuk 8

2 Geschiedenis Instituten 1850-1975 De-institutionalisering vanaf 1975
Sinds 1975: ontstaan verschillende alternatieven: sociowoningen beschut wonen beschermde woonvormen begeleid zelfstandig wonen

3 Gevolgen Wonen in instituten
Beperking maatschappelijke participatie Verlies identiteit Beperking mogelijkheden je te ontwikkelen Beperking activiteiten

4 Doel Milieurehabilitatie
Benutten van de omgeving om de activiteiten en participatie van cliënten aan de samenleving te vergroten.

5 Definitie Milieurehabilitatie
Het proces van omgevingsbeïnvloeding waarin met maximale betrokkenheid van cliënten gestreefd wordt naar zo veel mogelijk activiteiten en participatie van cliënten in een zo normaal mogelijk sociaal kader.

6 Milieurehabilitatie Milieu beschrijven Milieu beoordelen
Cliënt betrekken Projectplan opstellen Evalueren en bijstellen

7 Vier soorten omgevingen
1. directe fysieke omgeving 2. directe sociale omgeving 3. culturele omgeving 4. maatschappelijke omgeving

8 Aandachtspunten Proces: grootst mogelijke betrokkenheid cliënten!
Er wordt gestreefd naar: zo veel mogelijk activiteiten van cliënten zo veel mogelijk deelname samenleving het gebruiken door cliënten van zo veel mogelijk capaciteiten het ondersteunen van het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van doelen zo normaal mogelijke omgeving (materieel, immaterieel) Proces: grootst mogelijke betrokkenheid cliënten!

9 Onderscheid Mate van cliëntbetrokkenheid
Cliënt kiest, evalueert en stelt zelfstandig bij Cliënt maakt mede keuze, evalueert en stelt bij Cliënt maakt mede keuze, anderen evalueren en stellen bij De mening van cliënt wordt ingebracht, maar anderen beslissen Er wordt naar de mening van de cliënt gevraagd, maar deze mening speelt geen rol in de besluitvorming Cliënt heeft een mening, maar er wordt niet naar gevraagd Cliënt lijkt geen mening te hebben (over wat er gebeurt)


Download ppt "Milieurehabilitatie Hoofdstuk 8."

Verwante presentaties


Ads door Google